Praktik

De fleste studerende oplever, at de får udbytte af deres praktik, men en del har svært ved at koble teori og praksis, viser en undersøgelse fra EVA.

Lærerstuderende ser deres praktikvejledere som forbilleder

7 ud af 10 lærerstuderende møder deres vejleder ugentlig, men under halvdelen af de lærerstuderende oplever at have fået indblik i koblingen mellem teori og praksis under praktikken, viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.  

Publiceret

De fleste studerende på uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver oplever et stort udbytte af deres praktik, viser en undersøgelse som Danmarks Evalueringsinstitut Eva har foretaget.

Men der er også mange, som svarer, at de har svært ved at koble teori og praksis, ikke føler sig inkluderet på praktikstedet, og at de oplever ubehagelig adfærd under praktikken, 

Fælles for uddannelserne er, at praktikvejlederen spiller en central rolle for de studerendes læring og for, hvordan de studerende oplever praktikken. 70 procent af de lærerstuderende møder deres vejleder ugentligt, og de fleste ser deres vejleder som professionelle forbilleder, viser rapporten. 

12 procent af de lærerstuderende er dog helt eller delvist uenige i, at deres vejleder er et forbillede. 

I rapporten finder man en lang række sammenligninger mellem praktikken i de fire uddannelser. Folkeskolen.dk/praktik har udvalgt tre, som kan have interesse for praktikvejledere for lærerstuderende. 

Lærerstuderende er dem, som oplever at have mest kontakt med praktikstedet forud for praktikken, men de oplever i mindre grad end de andre studerende at have fået tilstrækkelig information om praktikken forud for deres første praktikdag.

EVA rapport - oplevelsen af praktik på uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver 2023
Sådan oplever fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere praktikken.

Ønsker nuanceret feedback

Det betyder meget, at vejlederen kender læringsmålene for uddannelsen, lyder det fra de studerende.

”De studerende, der oplever, at deres vejleder har den fornødne indsigt og faglighed, oplever at blive understøttet i deres læring i praktikken. De studerende, der oplever, at vejlederen ikke har kendskab til praktikkens læringsmål, tolker det som udtryk for lav faglighed og som et øget ansvar for egen læring”, står der i rapporten.

Det er vigtigt, at vejlederne kommer med nuanceret og konstruktiv feedback. Eksempelvis fortæller lærerstuderende Fatima, hvordan hun kun fik rosende kommentarer, og at det gjorde hende usikker.

”Det, jeg synes, der var mangelfuldt, var deres feedback af mig og min undervisning og deres observation af mig og min praksis. Det savnede jeg rigtig meget under alle praktikker. [Mine vejledere sagde:] 'Det er godt, det, du har gang i', men der må være noget, jeg kan gøre bedre. […] jeg havde brug for feedback, og jeg følte mig lidt lost”, lyder det fra Fatima i rapporten.

Gab mellem teori og praksis

59 procent af de lærerstuderende svarer, at de i løbet af deres praktik fik redskaber, de kan bruge i professionen. Det er lidt færre end blandt pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere. 

Lærerstuderende halter også noget bagefter, når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt praktikken i høj grad har givet dem indblik i, hvordan uddannelsens teori kan bruges i praksis. Kun 38 procent oplever, at de under praktiktiden fik indblik i, hvordan de kan bruge teorien fra uddannelsen i praksis. 

Rapporten peger blandt andet på, at skolerne skal være opmærksomme på, at kollegaer og vejlederes holdninger har betydning for, hvordan en praktikskole understøtte de studerende i at omsætte teori til praksis. 

Her er et eksempel fra lærerstuderende Sebastian.

”Jeg har oplevet, på alle de folkeskoler, hvor jeg har været, at der er mange lærere, som siger: 'Det her med didaktikken, glem det. […] Kast det ud ad vinduet, det er noget værre pjat'. Det synes jeg er foruroligende. Det overrasker mig helt vildt, når vi bruger så meget energi på det inde på [uddannelsesstedet]”.

De studerende fortæller i interviews, at undervisningen på uddannelsen føles langt væk fra virkeligheden, og det gør det svært at trække på viden fra undervisningen under praktikken. 

Til gengæld oplever mange studerende at kunne trække på praktikerfaringer i forbindelse med undervisningen.

Føler sig uden for det kollegiale fællesskab

Langt de fleste studerende har haft imødekommende kolleger på deres praktiksted, men det kan være svært at føle sig inkluderet i det kollegiale fællesskab. 

Her er det specielt de lærerstuderende, som er overvejende eller helt uenige i, at de bliver behandlet som en ligeværdig del af det kollegiale fællesskab.

Selv om de fleste har haft gode oplevelser under deres praktik, så har omkring halvdelen af de studerende i deres praktikforløb oplevet mindst ét tilfælde med ubehagelig adfærd, som er gået ud over den studerende selv. 

De lærerstuderende er dog dem af de fire grupper af studerende, der har færrest oplevet færrest episoder med ubehagelig adfærd på praktikstedet.