Anmeldelse

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forståelsen af menneskelige forandrings- og læreprocesser hænger sammen med den tidsperiode, de er indlejret i.

Fakta:

Titel: Pædagogisk psykologi

Forfatter: Klaus Nielsen, Lene Tanggaard

ISBN: 9788759314265

Pris: 298 kroner

Sider: 286 sider

Type: Bog

Forlag: Samfundslitteratur

Lyder det mærkeligt? Tørt? Eller ligegyldigt? Det er faktisk ingen af delene! Klaus Nielsen og Lene Tanggaard har bedrevet en teoretisk grundbog, som søger at give læseren en forståelse af, hvilket felt faget "pædagogisk psykologi" opererer i.

Pædagogisk psykologi er den del af psykologien, der undersøger pædagogiske fænomener som læring, motivation og socialisation. Bogens målgruppe er helt tydeligt studerende på professionsuddannelser og bachelor- og kandidatuddannelser på universitetsniveau, men også udøvende praktikere kan have glæde af at kigge med over skulderen.

Man får efter min mening en meget præcis fremstilling af fundamentet for den moderne tids uddannelsestænkning, og det bliver her signifikant, hvordan "fornuften" i samfundet påvirker den måde, hvorpå vi forstår den menneskelige forandrings- og læringsproces.

Helt konkret falder bogen i to dele. I første del fremlægges og diskuteres centrale teoretiske perspektiver i den nyere pædagogiske psykologi, det vil sige tre perioder karakteriseret som: den tidligt moderne psykologi, 1900-1950 (kapitel 2), den højmoderne psykologi, 1950-1980 (kapitel 3), og den senmoderne psykologi, 1980- (kapitel 4). Man får igennem denne kronologiske fremstilling en god fornemmelse af en udvikling, som bevæger sig fra laboratorieforsøg med dyr til studier af menneskers læring i arbejdsliv og hverdagsliv.

I bogens anden del beskrives så den teoretiske psykologis betydning for de indsatser og metoder, som har været taget i anvendelse i den pædagogisk-psykologiske rådgivning og praksis. Her går bevægelsen fra intelligenstest og psykologiske undersøgelser, som i øvrigt stadig er meget udbredte arbejdsmåder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, til også i vor senmoderne forståelse af psykologien at omfatte nyere, mere netværksorienterede, konsultative praksisformer.

Bogen slutter med gode opslagsregistre i forhold til centrale personer, centrale begreber og videnskabsteoretiske positioner. Der er ligeledes igennem hele bogen opstillet skemaer og tabeller, der meget illustrativt viser de dominerende træk i den skitserede teoretiske psykologiske tænkning. Der er ikke mange eksempler fra praksis, hvilket studerende formentlig vil have brug for, men den teoretiske fremstilling og diskussion er præcis og absolut relevant.