Anmeldelse

Faglig tyngde skaber en dans på roser

Dans er efter sigende en genvej til lykke. Det er også et idrætsfagligt område. Her er en god model til danseundervisningen, der skaber grobund for læring, kvalitet og inspiration. 

Publiceret Senest opdateret

Fakta

Mariehønen Evigdans

Forfatter: Anette Block Sandgaard

239,00 kroner. Rabat ved køb af flere på en gang.

93 sider

Forlag: Trin i Takt

Mariehønen Evigdans er et godt fagligt materiale, der giver et helt relevant overblik og indsigt i det idrætsfaglige område ”dans og udtryk”. I dette materiale er hele stofområdet samlet et sted, således at idrætslærere, studerende og elever nemt og tydeligt kan skabe sig et fagligt overblik, når der skal forberedes, udvikles, fremvises og findes gode veje til kreative processer. Bogen giver et tydeligt billede af hele fagområdet ”dans og udtryk”, hvor hensigten klart er at skabe inspiration til en dynamisk og varieret undervisning i området.

Metoden bygger på en oversigtmodel, illustreret gennem en mariehøne, hvor der lægges vægt på, at de forskellige dele af mariehønen afspejler de forskellige væsentlige faglige grundelementer. Grundelementerne, der behandles i dette materiale, er tema, didaktik, metodiske muligheder og evaluering med mere. Hele dette faglige fundament er det grundlæggende i arbejdet med dette idrætsfaglige område og her samles alle væsentlige faglige elementer, der tydeligt skaber overblik og præcision, og giver idrætslæreren gode betingelser for at lykkes.

Et godt eksempel på et af de meget retningsgivende afsnit er afsnittet om didaktiske og metodiske overvejelser. Bogen tager udgangspunkt i det grundlæggende i at planlægge, gennemføre og evaluere. Afsnittet behandler godt og præcist, hvordan vi kan arbejde med udvikling af god undervisning på dans og udtryksområdet. Afsnittet giver derved en række eksempler på didaktisk og metodiske handlemuligheder, der kan skabe ro og retning for en faglig funderet undervisning.

Materialet bygger på Rudolf Labans bevægelseslære, men udvikler på begreber i Mariehønemodellen, så det er nytænkt og klart, og giver idrætslæreren de bedste betingelser for at skabe kvalitet i undervisningen i dans og udtryk.

Mariehønen Evigdans er yderst velskrevet, skaber fagligt overblik og hele området er her samlet et sted. Det er en klar styrke. Bogen kan varmt anbefales til idrætslærer, studerende og elever, der arbejder med dans og udtryk, og den bør bestemt være en del af den enkelte skoles fagbibliotek. Dans og udtryk er en vigtig del af idrætsundervisningen i skolen, og her i bogen kan der hentes masser af inspiration og faglig tyngde, og derved give elever og studerende mulighed for at opleve, stimulere og lære bevægelsesglæde og få lyst til videre arbejde med dans og udtryk.