Anmeldelse:

Fagdidaktik skaber udvikling i idrætsfaget

Fagdidaktik i idræt er et nyt kvalificeret bud på at gå ind i dette felt og gennem en base i både teoretiske og praktiske overvejelser giver materialet et tydeligt og præcist billede på, hvordan der kan arbejdes med fagdidaktikken i idrætsfaget.

Publiceret

Fakta:

Fagdidaktik idræt

Redigeret af: Kasper Lasthein Madsen og Annemari Munk Svendsen

200 kroner

159 sider

Forlag: Frydenlund

Fagdidaktikken i idrætsfaget er helt afgørende for de bevægelses- og trivselsmæssige oplevelser, vi giver eleverne i folkeskolen i et skoleliv med tydelig læringskultur og med fokus på elevernes sociale, mentale og fysiske sundhed. Bogen Fagdidaktik i idræt er et nyt kvalificeret bud på at gå ind i dette felt og gennem en base i både teoretiske og praktiske overvejelser giver materialet et tydeligt og præcist billede på, hvordan der kan arbejdes med fagdidaktikken i idrætsfaget, således at der er et tydeligt fokus på det at planlægge idrætsundersvisning og at gennemføre idrætsundervisning.

Bogen er rettet til både folkeskolen og gymnasiet og bevæger sig altså i feltet mellem 0. klasse og til 3. g. Derved prøver man at skabe en samlet tænkning, der går gennem idrætsfaget alle skoleår. Dette giver ganske givet grobund for didaktiske greb, der skaber en rød tråd for den enkelte elev og gennem de mulige didaktiske tiltag etablerer grundlag for et idrætsfag, der bygger på tydelige dannelses- og læringsbegreber.

Bogen er opdelt i en række afsnit, der grundigt og faglig kompetent åbner feltet for de nødvendige didaktiske overvejelser, der skal skabe fundament, når der skal udvikles undervisningsplaner til idrætsfaget. De enkelte afsnit afsluttes med en række kvalificerede didaktiske spørgsmål, således at der skabes tydelige rum for refleksion og didaktisk indsigt. Afsnittene har fokus på henholdsvis at fremme meningsfulde idrætsoplevelser, at integrere teori og praksis i idrætsfaget, at inddrage digitale medier i undervisningen, at anvende didaktiske modeller, at skabe kreativitetsfremmende læringsmiljøer, at sikre inkluderende læringsmiljøer og at integrere forskellige evalueringsformer.

De enkelte afsnit er skrevet i et tydeligt og klart fagsprog og giver en række brugbare og konkrete bud på, hvordan de enkelte områder kan integreres i netop det undervisningsforløb i idræt, som den enkelte idrætslærere planlægger. Eksempelvis kvalificeres, hvordan man kan få teori og praksis til at spille sammen i undervisning, eller hvordan man konkret kan anvende didaktiske modeller eller skabe meningsfulde idrætsoplevelser, eller hvordan man skaber et godt rum for evaluering.

Bogens enkelte afsnit afsluttes med en tydelig litteraturliste, der giver et meget fint fagligt overblik og gør det nemt at finde fordybelsesmuligheder for bogens indholdsområder. Materialet anvender også en række modeller og illustrationer, der skaber en tydelighed og faglig præcision.

Fagdidaktik i idræt kan varmt anbefales til idrætsundervisere i folkeskolen og gymnasiet, og skal helt givet stå blandt fagbøgerne i fagbiblioteket, når undervisning i idræt skal planlægges. Bogen anbefales også til idrætsstuderende både på universitetet og på læreruddannelsen, som en helt grundlæggende faglig tilgang til didaktikken og til bogens helt tydelige didaktiske greb.

Powered by Labrador CMS