Vi har en målsætning om at være Danmarks bedste behandlingsskole, og for at være det, skal vi have nogle glade og trygge lærere med de bedst mulige vilkår, siger nytiltrådt skoledirektør for Idrætsakademiet, Shirley Andersen, der her sætter sin underskrift på en overenskomst med Lærerforeningen.

Behandlingsskole med broget historik har tegnet overenskomst med Lærerforeningen

En overenskomst mellem Danmarks Lærerforening og Idrætsakademiet er nu på plads efter et tumultarisk forløb med blandt andet stor personaleudskiftning og kritik af ledelsen. Et skridt i den rigtige retning, lyder det fra den kommune, hvor den private behandlingsskole bor.

Publiceret Senest opdateret

Når lærerne på behandlingsskolen Idræts- og Uddannelsesakademiet i Herlev går på arbejde efter sommerferien for at undervise elever med psykiske og faglige udfordringer, bliver det med en overenskomst i ryggen.

Den private dagbehandlingsskole i Herlev har netop underskrevet en aftale med Danmarks Lærerforening, som blandt andet sikrer lærerne på skolen klarere og mere ensartede vilkår og en højere pensionsudbetaling, fra de nuværende 13,5 procent til 17,3 procent.

Morten Refskov, formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, er glad for den netop underskrevne aftale:

”Det er en rigtig fin og solid aftale, vi har indgået. Lærerne på Idrætsakademiet kan fremover se frem til aftalte og ordnede forhold, der i al væsentlighed ligner dem for kommunalt ansatte. Og hvor lærerne kan have ro i, at nogle faste rammer beskytter dem, og at vi taler deres sag”, siger Morten Refskov.

Shirley Andersen, direktør på Idrætsakademiet, er også glad for at have indgået overenskomst:

”Vi har en målsætning om at være Danmarks bedste behandlingsskole, og for at være det, skal vi have nogle glade og trygge lærere med de bedst mulige vilkår. Så selvfølgelig skulle vi have en overenskomst, og jeg er så glad for, at vi kan underskrive en god aftale i dag”, siger direktøren kort efter at have sat sin underskrift på aftalen.

Lærerfyringer og tilsyn

Det er ikke første gang, at Danmarks Lærerforening har været i overenskomstforhandlinger med Idrætsakademiet. Tilbage i foråret 2022 indgik en nu forhenværende leder på skolen i forhandlinger med DLF, men helt uventet og til de ansattes ærgrelse blev forhandlingerne droppet igen i efteråret, og den pågældende leder var ikke længere ansat. (præciseret 24/5-23, red).

Idrætsakademiet ligger i et industrikvarter i Herlev nordvest for København.

Kort efter årsskiftet klagede fire lærere på skolen til deres nye leder over blandt andet hård tone, for meget personaleudskiftning og en generel frustration over, at de ansatte vilkår i deres øjne ikke var i fokus. De mislykkede overenskomstforhandlinger var også blandt kritikpunkterne, lyder det fra to af lærerne, som Folkeskolen har talt med.

Få dage efter blev skolens arbejdsmiljørepræsentant bortvist uden løn yderligere tre lærere fyret.

Fakta: Idræts- og Uddannelsesakademiet

  • Idrætsakademiets skoletilbud har kapacitet til omkring 120 elever i alderen 10 til 18. Lige nu går der omkring 70 elever med psykiske og faglige udfordringer, som er blevet visiteret af blandt andet Herlev Kommune.
  • Skolen fungerer under Folkeskoleloven, selvom den er privatejet, og eleverne skal modtage undervisning og gå til afgangsprøve i 9. klasse. På landsplan findes omkring 70-80 skoler af denne type, som flere og flere elever visiteres til.
  • Målgruppen er mellem- og udskolingselever, der er psykisk sårbare og har behov for individuelt tilrettelagt undervisning i en miljøterapeutisk ramme. Det kan dreje sig om elever med angst, OCD, autismespektrumforstyrrelser, spiseforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser eller personlighedsforstyrrelser.

Ifølge Idrætsakademiets direktør havde fyringerne ikke havde noget med spørgsmålet om overenskomst at gøre. Men under alle omstændigheder blev der en del uro efter lærerfyringerne. Både flere forældre, elever og ansatte var uforstående over for fyringerne, der for dem var en pludselig og unødvendig beslutning. Uroen førte til, at Herlev Kommune i marts 2023 igangsatte et tilsyn på skolen, som gav en del anmærkninger.

Anmærkningerne handlede blandt andet om en uholdbart stor personaleudskiftning og ansatte og elever, der var meget kede af at have mistet de fire lærere.

Herlev Kommune er, udover at være tilsynskommune, en af de cirka 25 kommuner, som visiterer børn til Idrætsakademiet. Marco Damgaard, der er formand for børne- og uddannelsesudvalget i kommunen og selv skoleleder, har derfor fulgt forløbet med bekymring og er glad for, at skolen har valgt at indgå overenskomst.

”Det er meget positivt at overenskomsten er landet, og jeg er sikker på, at det går i den rigtige retning herfra. En overenskomst giver nogle tryggere rammer og et fælles ståsted for medarbejderne, i stedet for at alle står alene overfor ledelsen. Overenskomsten er med til at sikre gennemsigtighed og tydelighed, som der nok har været for lidt af på Idrætsakademiet”.

Både Morten Refskov og formand for Herlev Lærerforening Jens Lunden ser nu frem til et godt samarbejde med Idrætsakademiet. I den kommende tid vil Jens Lunden holde samtaler med lærerne på skolen om, hvad den nye overenskomst indebærer.

”Det vigtige for mig er, at det betyder noget for det faglige niveau, at der er ordnede vilkår, og derfor er jeg rigtig glad for, at aftalen er landet. Det er vigtigt for de ansattes trivsel og evne til at lave den bedst mulige undervisning, at den basale tryghed er på plads", siger han.