Advarsel til kommunerne

Skolelederne frygter, at de nye viceinspektører på de små skoler ikke udløser flere timer til ledelse

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det nytter ikke meget, at ledelsen på en lille skole styrkes med en viceskoleinspektør, hvis den tid, han skal bruge på ledelse, skal tages fra skolelederen.

Alligevel frygter mange ledere fra landets 470 små skoler, at deres kommuner vil bruge den metode, når de skal ansætte nye viceskoleinspektører til august. Det sker i henhold til lederaftalen fra overenskomstforhandlingerne tidligere pååret.

- Det er flot, at vi får en viceskoleinspektør ude på de små skoler. Men oven på glædesrusen følger tømmermændene. Eller i hvert fald betænkelighederne, for i værste fald skal skolelederen og viceinspektøren dele den nuværende ledelsestid, sagde Ebba Jacobsen på repræsentantskabsmødet i Danmarks Skolelederforening.

Ebba Jacobsen er leder af Stenderup Skole med 110 elever og en halv snes lærere. Så vidt hun er orienteret, har politikerne i Juulsminde ikke i sinde at bevilge ekstra penge til en viceskoleinspektør på skolen.

- Det betyder, at jeg skal aflevere næsten halvdelen af mine knap 1.200 timer til viceskoleinspektøren. Det kan bare ikke lade sig gøre, sagde Ebba Jacobsen og opfordrede Skolelederforeningen til at lave en undersøgelse af den tid, skolelederne bruger på deres opgaver.

- Vi skal fodre politikerne med oplysninger, så de kan se, hvilken skole de får, hvis de ikke giver os mere tid til ledelse, sagde hun.

Ebba Jacobsens tilfælde er langt fra enestående. Repræsentanter fra både Fyns, Viborg og Ringkøbing Amter gik på talerstolen og bekræftede, at også hos dem har mange små skoler problemer med at skaffe ledertid til de nye viceskoleinspektører.

Skolelederforeningen er opmærksom på problemet, og Hans Martin Jepsen advarede kommunerne i sin formandsberetning.

- Vi kan ikke udelukke, at der findes kommuner, som vil udmønte den nye overenskomst inden for den samme mængde ledelsestid. Men så styrker de ikke ledelsen på deres skoler. Tværtimod er det et klart udtryk for, hvordan kommunerne betragter deres skoleledere, sagde Hans Martin Jepsen.

Han beklagede også, at Kommunernes Landsforening, KL, bakker disse kommuner op.

- På informationsmøder har ledende medarbejdere fra KL givet udtryk for, at en skoles samlede tid til ledelse kan bevares, selv om der skal ansættes en viceskoleinspektør. Argumentet er, at den øgede synergi-effekt i et ledelsesteam vil kompensere den tid, lederne skal bruge på at fordele og koordinere deres opgaver. Vi mener absolut ikke, at der er er belæg for dette meget teoretiske synspunkt. Men kommunerne har åbenbart et konstant behov for at signalere ressourceneutralitet. Det oplevede vi også, da lærernes arbejdstid skulle indføres, sagde Hans Martin Jepsen, der ikke lagde skjul på sin skuffelse.

- Parterne omkring overenskomsten var enige om at styrke ledelsen i folkeskolen. Vi mener også, at overenskomster og aftaler på arbejdsmarkedet indgås i tillid til, at de gennemføres i overensstemmelse med de intentioner, der ligger til grund for aftalerne, sagde Hans Martin Jepsen.

stan

Powered by Labrador CMS