Svar ja eller nej

Undervisningsministeren, BUPL og DLF kom i den varme stol under konferencen, hvor de blev afkrævet klare svar på besværlige spørgsmål

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Er det loven, uddannelsen eller kulturen, der danner vandtætte skotter mellem skolen og fritidsinstitutionerne, mellem lærere og pædagoger?

Det spørgsmål blev efterprøvet på konferencen 'Leg og læring for 3-13-årige børn', hvor to journalister forsøgte at få klare svar fra henholdsvis undervisningsministeren, BUPL-formanden og næstformanden i DLF. Det lykkedes da også til en vis grad.

Spørgerne var journalist ved Morgenavisen Jyllands-Posten, Anne Marie Dohn, og redaktøren af herværende blad, Folkeskolen, Thorkild Thejsen.

Svaret skulle være ja eller nej.

Først Ole Vig Jensen:

Går du ind for en obligatorisk børnehaveklasse?

- Nej!

Går du ind for flere timer i dansk og matematik i indskolingen?

- Nej!

- Mener du, at pædagoger er kvalificerede til at være klasselærere og undervise i 1.-3. klasse?

- Muligvis!

- Er læreruddannede kvalificerede til at overtage dele af pædagogernes arbejde i børnehaveklassen og skolefritidsordningen?

- Ja!

Undervisningsministeren fik lejlighed til at uddybe sine betragtninger, da han blev spurgt, om det ville være nødvendigt at ændre på pædagogernes og lærernes uddannelser for at skabe større helhed:

- Jeg tror, det er muligt at fremme de sider af skolen inden for de bestående rammer. Men forudsætningen er, at det pædagogiske og didaktiske får en central placering i begge uddannelser. Vi har fokuseret på fagligheden i den nye læreruddannelse, men det har aldrig været meningen, at det skulle ske på bekostning af det didaktiske og pædagogiske. Hvorvidt man bør lave om på uddannelserne, så begge har en fælles basis, afhænger af det øgede samarbejde, der er åbnet for, og som vil give den smidighed, vi tror børn har brug for.

Vil du tage initiativ til at nedbryde lærernes monopol på undervisning?

- Ja, i den udstrækning, det er en hindring for en smidig skolestart! lød svaret prompte fra ministeren, som tilføjede:

- Men når vi i Danmark har etableret en særlig uddannelse med det formål at undervise i folkeskolen, er det, fordi lærerne skal kunne mestre opgaven fagligt og pædagogisk.

Hvad mener du, når du siger, at pædagogerne muligvis er kvalificerede til at undervise?

- Jeg vil ikke afvise, at hvis der er etableret et godt samarbejde, og den pågældende pædagog har sådanne kvaliteter, at hun eller han kan stå i spidsen for ledelsen af en 1. klasse, så vil det være muligt. Men vi uddanner jo lærere specielt til folkeskolen, svarede Ole Vig Jensen.

Bente Sorgenfrey:

Vil BUPL acceptere, at lærerne overtager dele af pædagogernes arbejde i skolefritidsordingen?

- Muligvis!

Er lærernes uddannelse tilstrækkelig til børnefritidsområdet?

- Muligvis!

Hvis det er nødvendigt for helheden, vil BUPL så afgive stillinger?

- Pas!

Er pædagoger bedre til at varetage funktioner i folkeskolen, hvis de er organiserede i Danmarks Lærerforening?

- Nej, det tror jeg ikke!

Lød det fra Bente Sorgenfrey, der ikke umiddelbart kunne gå ind for en obligatorisk børnehaveklasse.

-Hvad forhindrer jer i at skabe helhed i børns liv i dag?

- Jeg tror, vi er nødt til at løse op, så der ikke er så faste rammer for, hvad de to faggrupper må og ikke må.

Hvordan kan man høre forskel på BUPL's pædagogiske argumenter og bestræbelsen på at bevare arbejdspladser for jeres medlemmer?

- Det kan være svært. Men hvis ikke vi kan tilbyde fuldtidsstillinger i skolefritidsordningen, kan vi ikke tiltrække kvalificerede ansøgere, og så bliver der ikke tale om kvalitet.

Ser du nye positive signaler fra Tom Egholm i Ugebrevet Mandag Morgen (hvor han argumenterer for at gøre børnehaveklassen obligatorisk. Redaktionen)?

- Nej, for han siger jo, at han kun vil samarbejde med pædagoger i sin egen forening, hvor vi ønsker samarbejde både i børnehaven og i skolefritidsordningen!

Exit Bente Sorgenfrey, som overlod den varme stol til:

Tom Egholm:

Vil du acceptere, at pædagoger overtager dele af lærernes undervisning?

- Nej!

Er lærerne kvalificerede til at arbejde i fritidsområdet?

- Egentlig ikke!

Vil lærerne afgive stillinger til pædagogerne, hvis det bliver nødvendigt af hensyn til helheden?

- Nej!

Er pædagogerne bedre til at varetage deres opgaver i folkeskolen, hvis de er organiserede i DLF?

- Det skader ikke!

Og så fik Tom Egholm lejlighed til at uddybe sine svar:

- Diskussionen i dag går på struktur og meget lidt på indholdet: hvad skal vi samarbejde om? Jeg mener, indholdet i børnenes liv og i skolen er det væsentlige. Der er noget, der kan gøres bedre i skolen og på førskoleområdet, sagde Tom Egholm og efterlyste nationale mål for børnehaveklassen for at sikre alle børn en bedre skolestart.

Antyder du, at der er brug for en fælles uddannelse af lærere og pædagoger?

- Vi har lige fået en ny læreruddannelse, og vi fik da ikke alt igennem, men jeg kunne forestille mig, at lærernes uddannelse blev mere koncentreret på læsetræning, og at pædagogerne fik børnehaveklassepædagogikken mere ind i deres uddannelse. Men det er da spændende tanker, som jeg ikke vil afvise.

Hvis børnehaveklassen bliver obligatorisk, og lærerne kommer med ned i børnehaveklassen, skal de også varetage omsorgen for børnene, er de kvalificerede til det?

- Ansvaret for helheden skal ligge hos børnehaveklasselederen.

Skal læreren bare være en radiatorpædagog i børnehaveklassen?

- Bestemt ikke. Læreren kan for eksempel støtte op omkring den sproglige opmærksomhed. Den basale faglige viden om læsning er noget, vi kan supplere børnehaveklasselederen med.

awi

Powered by Labrador CMS