Trine Hemmer-Hansen

Anbefalinger til din idrætsundervisning

Trine Hemmer-Hansen er lærer på Virupskolen i Aarhus Kommune og faglig rådgiver for idrætsnetværket på folkeskolen.dk. Her kommer hun med sine bedste anbefalinger til din idrætsundervisning.

Publiceret

Materiale
“Idræt på hjernen” giver multimodalitet i idræt

Det kan være svært at få multimodaliteten i spil i idræt, hvor meget af undervisningen i sagens natur foregår uden læremidler ved hånden.

”Idræt på hjernen” er et læremiddel om idrætskultur i løb, spring og kast, som inddrager multimodaliteten på en god måde og er med til at gøre min undervisning mere alsidig. Gennem QR-koder kan eleverne på deres smartphones få videoer med instruktioner, tips og øvelser, der kan udføres i planlagte pauser eller i dem, der opstår naturligt i undervisningen. For eksempel mens man står i kø til længdespring.

Materialet består af en bog med seks kapitler om fairplay, street, træning og sundhed, atletik og kropsbasis samt aktivitetsudvikling og opvarmning. Der er en hjemmeside, en lærervejledning og et elevhæfte. Og så er det differentieret til forskellige klassetrin.

Idrætpåhjernen.dk

Idé
Nedton konkurrenceelementet i atletik

Jeg husker tydeligt, da vi tog atletikmærker i min skoletid. Jo længere man løb, sprang eller kastede, des højere kom man op på medaljepodiet. Guld, sølv eller bronze ... eller slet ikke et mærke.

Indholdsområdet løb, spring og kast kommer gerne til at handle om, hvem der kan få det bedste individuelle resultat. Men det er ikke alle elever, der bliver motiveret af konkurrenceelementet.

Et kursus blev startskuddet til, at jeg selv er begyndt at tænke over, hvordan man med små greb kan nedtone det konkurrencemæssige perspektiv. For eksempel ved at vende stafetterne, så hver gruppe løber væk fra hinanden i en stjerneform. Et andet godt tip er at droppe målebåndet ved længdespring. I stedet får eleverne point efter, om de hopper forbi en, to eller tre kegler. Til sidst lægges pointene sammen, så hele elevgruppen kæmper for at slå klasserekorden. På den måde tæller hvert eneste point.

Det olympiske motto er "hurtigere, højere, stærkere". Det behøver ikke at være efterfulgt af et "end de andre".

Video
Grundtræning med eleverne som instruktører

Konditionstræning, smidighedstræning, styrketræning, koordinationstræning og hurtighedstræning. Grundtræning er en helt central del af idrætsfaget, men den kan hurtigt blive tung og teoretisk.

Gyldendals fagportal til idræt er blevet opdateret med fem nye videoer om grundtræning. De er meget pædagogiske og fortalt på et niveau, hvor børnene kan være med. Øvelserne i videoerne bliver udført af børn på elevernes egen alder, hvorefter teorien bag dem gennemgås af en ekspert. Den kombination er jeg ikke tidligere stødt på i et læremiddel, og den gør, at eleverne let kan gå til øvelserne.

Ud over de fem nye videoer består portalen også af tre-fire gode forløb til hvert af de syv indholdsområder i idrætsfaget. Forløbene har lærervejledning, beskrivelse af målene med aktiviteterne og afslutningsvist et "tjek", hvor der er mulighed for at afprøve, om eleven kan huske den nye viden. Portalen kræver abonnement.