Her er programmet for Sprogkonferencen 2024

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 10–16.00 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Sproglærerforeningen for engelsk, tysk og fransk

Sprog i praksis

Sprogkonference 2024

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 10–16.00 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Kurset vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning.

Målgruppe: Sproglærere i grundskolen og andre med interesse for sprogundervisning

Kursusafgift: Medlemmer: 1.495 kr.; ikke-medlemmer: 1.795 kr., lærerstuderende: 700 kr.

Tilmelding: Senest 1. februar 2024 på www.sproglaererforeningen.dk

Program

Kl. 09.00: Morgenbuffet ved ankomst

Kl. 10.00: Velkomst ved formanden

Kl. 10.15: Den gode klassesamtale v/ Benthe Fogh, lektor v. læreruddannelsen i Haderslev

Oplægget vil give forskellige bud på, hvordan klassesamtalen kan stilladseres og danne grundlag for udvikling af både elevernes kommunikative kompetence og deres sproglæring generelt. Derudover vil forslag til, hvordan inddragelse af elevernes perspektiver, interesser og behov kan gøre sprogundervisningen mere relevant, blive præsenteret.

Kl. 11.00: Kaffebuffet med frugt

Kl. 11:15: Workshop I – vælg mellem workshop A-B-C

Kl. 12.30: Frokost

Kl. 13.30: Workshop II – vælg mellem workshop D-E-F

Kl. 14.45: Kaffebuffet med kage

Kl. 15.00: Nyt fra Undervisningsministeriet v/ læringskonsulenterne

Kl. 15.45: Afslutning og evaluering

Kl. 16.00: Farvel og tak for denne gang

Workshop A

Stop Teaching! v/ Frank Lacey, engelsklærer og formand for Engelsk Fagudvalg

In too many classrooms teachers are preoccupied with their teaching. Teaching and teacher talk get in the way of and often hinder student learning. 100% differentiation, kids talking English, and kids learning because they are intrinsically motivated to do so. That’s what we shall look at on these 75 minutes. Maybe it will completely change the way you see your role in the classroom. 

Kursussprog: engelsk

Workshop B

Billedbøger og kunst i tyskundervisningen v/ Pia Christensen, tysklærer og formand for Tysk Fagudvalg og Marie-Louise Kjær, tysklærer og medlem af Tysk Fagudvalg

Er du nysgerrig efter at arbejde med de tre K’er – Kunst, Kreativität, Kultur – på fagsprog ’æstetiske læreprocesser’, så er muligheden her! De fleste elever elsker undervisning, der ikke foregår i bøger og med terperi, så kom og få eksempler på kreative undervisningsforløb – lige til at bruge i din undervisning.

Workshop C

Barrières et motivation v/ Alain Clavier, fransklærer og medlem af Fransk Fagudvalg

Mon atelier s'articulera autour d'une étude récente du Nationale Center For Fremmedsprog Barrierer og motivation for fremmedsprog. Je vais donc proposer des approches didactiques et des activités qui vous aideront à garder la motivation de vos élèves.

Kursussprog: fransk

Workshop D

Anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning v/ Charlotte Duun, fagkonsulent for engelsk i VidensBy Sønderborg, medlem af Engelsk Fagudvalg

Anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning (APU) er et begreb, som vinder stærkt frem og har stort fokus. Jeg vil komme med konkrete undervisningseksempler, hvor jeg tager afsæt i den udarbejdede didaktiske model for APU, for at vise, hvor meget af undervisningen i engelsk, der allerede er APU.

Eksemplerne vil primært være fra forløb på mellemtrin og udskolingen.

Workshop E

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Autentisk sprogmøde med ESEP/eTwinning v/ Charlotte Rørbøl, udskolingsleder, eTwinning-ambassadør

Autentiske sprogmøder er afgørende for at skabe motivation hos eleverne. Lær hvordan ESEP/e-Twinning kan bruges til at skabe samarbejdsprojekter, hvor eleverne kommunikerer på målsproget med klasser fra hele Europa. 

Workshop F

Fremmedsprog, forandring og forankring v/ Rikke Mou Skogberg, konsulent på CFU I Ålborg, og Malene Rønn, lærer og fremmedsprogsvejleder

Med udgangspunkt i den antagelse, at børn og unge gerne vil arbejde med sprog, men efterlyser en anden sprogundervisning end den, de ofte møder i skolen i øjeblikket, vil vi inspirere til nye måder at arbejde med sprog i skolen. De tager afsæt i projektet Fremmedsprog, forandring og forankring og dermed den nyeste viden inden for fremmedsprogsdidaktik gennem konkrete aktiviteter som translanguaging, chunks, funktionel grammatik, AI-værktøjer, m.m.

Hvis ikke andet er anført, er kursussproget dansk.

Ret til ændringer forbeholdes.