CFU Sommerkonference

Tirsdag d. 2. juli 2024 kl. 08.30 – 15.30. Sted: Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, København V

Konferencen byder på kreative og praksisnære workshops, hvor I får ideer til et nyt skoleår, der giver eleverne lyst og mod til at undersøge, fejle og lykkes i skabende fællesskaber.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Deltagelse inkl. kaffe/te er gratis - fuld forplejning: 100 kr.

Kontaktinfo: kursus-cfu@kp.dk; 41 89 91 13 eller Annette Holtov 41 89 74 11

Link: https://cfu.kp.dk/cfu-sommerkonference-2024/