Anmeldelse:

Sådan leder du med fokus på skolens kerneopgaver

Hvad er didaktisk skoleledelse egentlig? Med vor tids styrkede fokus på, at skolens ledelse skal være tættere på praksis og i kontinuerlig dialog med lærerne om kerneopgaven, er det måske netop en forståelse og forstærkelse af skoleledelsesdidaktik, der er brug for.

Publiceret

Fakta:

Didaktisk skoleledelse

Forfattere: Lea Lund og Christel Aulkær Moll

259 kroner

178 sider

Dansk Psykologisk Forlag

Bogen 'Didaktisk skoleledelse' forærer læseren en konkretisering af, hvordan ledelsen kan rammesætte og styrke læringsdialoger om skolens essentielle opgave: undervisningen og elevernes læring. Det lyder altså fantastisk!

Bogen består både af en teoretisk og en praktisk del. Der er en grundig indføring i forfatternes valg af teoretisk og empirisk fundament og ståsted. Desuden er der indflettet understøttende cases med efterfølgende refleksioner til at konkretisere budskaberne. Samlet giver det læserne en tryghed i, at forfatterne virkelig ved, hvad de skriver om.

Den praktiske del er spækket med forskellige konkrete redskaber, der kan bruges til at understøtte lederens didaktiske ledelse. Forfatterne definerer didaktisk ledelse som det fokus, ledelsen skal have på skolens kerneopgave, hvor et fælles didaktisk sprog er kernen i dialogen mellem ledelse og lærere.

I bogen introduceres en didaktisk belægsanalyse som et stillads til lederens dialogiske tilgang i samtalen med lærerne. Det er en ramme til at være undersøgende og nysgerrig overfor og sammen med læreren i forhold til undervisningen, så der i undersøgelsen heraf og dialogen herom benyttes pædagogiske data fra lærerens konkrete praksis. Belægsanalysen bliver hermed en vej til blandt andet at udfordre de vante tankemønstre og samtidig forstå lærerens didaktiske ståsted: at spørge ind til undervisningens hvorfor.

Det er desuden værd at fremhæve bogens guideline til didaktisk skoleledelse, hvor der kan hentes hjælp til tage de ledelsesdidaktiske briller på og kigge efter de små pædagogisk/didaktiske detaljer i lærerens forskellige undervisningssituationer med henblik på at fastholde blikket på lærerens kerneopgave.

Bogen henvender sig bredt til de daglige pædagogiske og faglige ledere indenfor undervisningssektoren, men har et stærkt fokus ind i folkeskolen, og er derfor en brugbar bog for pædagogiske ledere og ledelsesteam her. Den kan med fordel læses igennem og diskuteres i ledelsesteamet og efterfølgende være en god konkret håndbog til at hente inspiration og metoder til den del af ledelsesarbejdet, der handler om at skabe læringsdialoger for og med lærerne.

Samlet set er bogen et rigtig godt bud på en værktøjskasse til den didaktiske skoleledelse, og samtidig leverer den gode argumenter i forhold til, hvorfor det er vigtigt at prioritere noget af ledere og læreres dyrebare tid på samtaler, der skaber nye forståelser og indsigter i arbejdet med styrkelse af kerneopgaven: undervisning og elevernes læring.

Powered by Labrador CMS