Anmeldelse

Læsepaletten 2

Læsepaletten 2

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Opmærksomheden på elevernes læseforståelse er steget de senere år. Først var det selve afkodningen i indskolingen, men nu er fokus også på læseforståelsen i hele skoleforløbet, for uden den er der ingen læsning. Lærerne er bevidste om den side af læsningen, men det kan være en udfordring at tilrettelægge en undervisning, som systematisk kommer omkring alle nødvendige læsestrategier.

Fakta:

Titel: Læsepaletten 2

Forfatter: Anne Carlsen, Tina Sejling

Type: Diverse

Forlag: Alinea

"Læsepaletten 2" er beregnet til 5.-6. klassetrin og består ud over lærervejledningen af tekstbog, arbejdsbog og værkstedsopgaver. Materialet har det grundlæggende læringssyn, at "God undervisning sætter læring i gang - men fuldbyrdes ved egen indsats af eleven". Det betyder, at eleven skal være aktiv, og materialet lægger op til varierede elevaktiviteter, hvor eleven ser læreren virke som model og demonstrere de forskellige strategier ved hjælp af den litterære samtale.

I materialet lægges blandt andet vægt på genrearbejde, læsning og skrivning, den litterære samtale og evaluering. Gennem mundtligt og skriftligt arbejde med læsestrategier bevidstgøres eleverne i forhold til egen læsning og indlæring. Arbejdet med strategierne bidrager til gode læseoplevelser og større læselyst hos eleverne.

Eleverne skal arbejde med ti læsestrategier. Til hver strategi er der to læsetekster i tekstbogen, en side i arbejdsbogen, hvor strategien forklares, og læse- og skriveopgaver. Herudover er der værkstedsopgaver til hver strategi.

"Læsepaletten 2" er et velstruktureret og gennemarbejdet materiale. De to forfattere har formået at indarbejde det, vi ved om børns læring og læsning, i et spændende og indbydende materiale.