Overgreb

Kammeradvokatens domicil i København

Kammeradvokaten skal undersøge Borup Skole-sager

Publiceret

Det bliver Poul Schmidt, Kammeradvokaten, der skal stå for den bebudede advokatundersøgelse af Køge Kommunes håndtering af en række sager på Borup Skole i Køge Kommune. 

Undersøgelsen kommer til at omfatte alle de registrerede underretninger, som omhandler mistanke om vold og overgreb mellem elever på Borup Skole på alle klassetrin, registreret i perioden fra 2022 og frem til 26. februar 2024, oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Forældre kan desuden melde ind, hvis de har dokumenterede hændelser om tilfælde af vold og overgreb, som de gerne vil have bliver omfattet i undersøgelsen. 

"Resultaterne af undersøgelsen skal give os vigtige svar på, om kommunen har håndteret sagerne på Borup Skole efter lovgivningen, og jeg er glad for at kunne sige, at alle i Økonomiudvalget bakker op om, at det er nødvendigt med en grundig gennemgang. Vi har valgt et advokatfirma, som har kompetencer og kapacitet til at levere resultaterne til os hurtigst muligt, så vi, og ikke mindst de involverede familier, kan få svar. Det er noget vi alle har brug for", siger borgmester Marie Stærke.

koege.dk: "Kammeradvokaten skal undersøge sagerne på Borup skole"