Citat

Elevrådsarbejde nomineret til undervisningsmiljøpris

Én folkeskole og to friskoler er nomineret til årets Undervisningsmiljøpris.

Engbjergskolen i Herning Kommune er nomineret for elevdemokrati og medbestemmelse. Elever på alle årgange inddrages systematisk gennem organiseret i f.eks et miniråd (indskoling), et børneråd (SFO) og et elevråd (mellemtrin).

Kegnæs Friskole på Als er nomineret på baggrund af forskellige trivselsindsatser. Bl.a. en heste/føl-ordning, hvor 'hesten'e er eleverne i 8. klasse og 'føl' er eleverne i 0-2. klasse (lillegrupperne).

Og den københavnske friskole Salix Skoles elevråd er nomineret for sit arbejde med at skabe sammenhængskraft, ejerskab, glæde, tryghed og engagement for skolens elever. Elevrådet arbejder med to fokuspunkter: 1) En skolehverdag hvor eleverne trives og føler sig trygge og værdifulde. 2) En elevgruppe med øget demokratiforståelse.

dcum.dk: "Undervisningsmiljøprisen UMP 2022"