Ny i front for PLC-forening:
Her er hvad hun vil arbejde for

Midlerne til PLC bliver færre, og de lokale forskelle vokser. Sådan ser ny formand i Pædagogisk LæringsCenterForening Runa Barbara Petersen en kommunal virkelighed præget af besparelser. Hun vil vende udviklingen ved at tale højt og tydeligt om læringscentrenes vigtige rolle.

Publiceret Senest opdateret

I forrige weekend var der årsmøde og generalforsamling i Pædagogisk LæringsCenterForening (PLCF), og Malene Drost havde valgt ikke at genopstille som formand.

Derfor skulle der vælges en ny til at stå i spidsen for foreningen, og det blev næstformand gennem de seneste to år Runa Barbara Petersen. 

Den nye formand er fra Aabenraa, uddannet folkeskolelærer, skolebibliotekar, læringsvejleder samt danskvejleder.

Den nye formand for Pædagogisk LæringsCenterForening

De seneste tre år har hun arbejdet som pædagogisk konsulent i Dansk Skoleforening for Sydslesvig, hvor hun med base i CFU er med til at opbygge pædagogiske læringscentre på regionens 40 danske mindretalsskoler. 

”Jeg har berøring med børnekulturområdet, innovation og entreprenørskab, læsning, co-teaching og projektopgaven. Alt sammen under en paraply, der hedder PLC”, siger Runa Barbara Petersen til folkeskolen.dk/plc.

Midlerne forsvinder

Det er 10 år siden, skolebibliotekerne med folkeskolereformen blev til pædagogiske læringscentre. Og samtidig blev PLC betegnelse for en funktion, hvor skolens vejledere skal udvikle og understøtte pædagogiske aktiviteter.

”PLC udgøres ikke længere bare af skolebibliotekaren. Skolebibliotekaren er blevet en del af et hold af vejledere og resursepersoner, som er en strategisk resurse for skolen, og som derfor skal arbejde tæt sammen med skoleledelsen”, siger Runa Barbara Petersen og tilføjer:

”Skolebibliotekaren er blevet en del af et fællesskab, der understøtter hele skolens udvikling. Jeg ved ikke, om man kan gå så langt som at sige, at det er en helt ny identitet, men det er i hvert fald en markant anden måde at arbejde på”.

Det var passionen for bøger og litteraturformidling, der i sin tid tiltrak den nye formand til faget. Men også et ønske om at være med til at udvikle.

Derfor ser hun da også primært positivt på udviklingen. Men over de seneste år har Runa Barbara Petersen set udviklingen gå i stå flere steder.

”I 2015 blev der uddannet en masse vejledere for midler fra A.P. Møller Fonden. Det satte turbo på dagsordenerne. Efter midlerne er bortfaldet, er PLC dog i højere og højere grad blevet nedprioriteret flere steder”, siger hun og tilføjer:

”En del steder kan man se, at PLC har trange kår. Ikke fordi skolerne ønsker det, men på grund af rammevilkår, der gør, man er nødt til at tage nogle valg ude på skolerne”.

Lokale forskelle vokser

Derfor er der også opstået store lokale forskelle på, hvordan PLC-området ser ud. Det skal der være til en vis grad, for hvad der er rigtigt i Aabenraa er det ikke nødvendigvis i Aarhus, understreger Runa Barbara Petersen.

Men hun oplever tiltagende store forskelle på, hvor mange resurser og opmærksomhed området tildeles fra kommune til kommune.

”Der er kommuner, der virkelig har favnet dagsordenen og arbejdet hårdt på at implementere bekendtgørelse og vejledning. Og så er der kommuner, der har overladt det meget til de enkelte skoler. Vi kan se, at midlerne til kurser, tid og til at holde bogsamlingen opdateret er for nedadgående. Og det er problematisk”, siger Runa Barbara Petersen og tilføjer:

”Så der ligger en opgave for foreningen og mig som formand i at tale højt og tydeligt om vigtigheden af at prioritere PLC-området, når de svære økonomiske valg skal tages i kommunerne”.

PLC skal tænkes ind i skoleudspil

Desuden ser hun det som en af sine fornemste opgaver som formand at få sat fokus på, at PLC er oplagt at tænke ind i flere af de ambitioner, regeringen lægger op til i sit nye skoleudspil – også selv om PLC ikke er nævnt specifikt én eneste gang.

”PLC er for eksempel oplagt at tænke ind i dagsordenen omkring bedre faglokaler og mere praktisk undervisning – særligt i relation til det nye valgfag teknologiforståelse. Og så er der hele trivselsdagsordenen, som også er skrevet mere tydeligt frem i den opdaterede bekendtgørelse og vejledning for PLC-området”, siger hun:

”Der ligger en opgave i at pointere, at PLC kan være med til at løfte de dagsordener, man gerne vil løfte ude på skolerne – hvis vi vel at mærke har resurserne til det”.

Endelig understreger Runa Barbara Petersen vigtigheden af, at PLCF fastholder den store lokale forankring gennem sine lokale kredse, der arrangerer egne konferencer.

”Vi ser i stigende grad, at de appellerer til ikke bare PLC-medarbejdere men også skoleledere, forvaltningsfolk og andre. Helt i tråd med ambitionerne om, at PLC skal favne bredere opgaver”, siger den nye formand, som slutter:

”Og så vil jeg arbejde for, at både vores fysiske medlemsblad og hjemmeside fastholder et højt niveau, så vi kan være både talerør og kilde til viden for medlemmerne”.