Kristine Lund Hansen afsluttede i marts et diplommodul som praktikvejleder. Hun er praktikkoordinator på Skolegades Skole i Brønderslev. Uddannelsen har givet nye input til skolens måde at tage imod lærerstuderende på.

Lærer: Spørg efter en praktikvejlederuddannelse
– det betaler sig

Lærer Kristine Lund Hansen ville gerne gøre mere for de lærerstuderende, som kom på  skolen. Derfor bad hun om at få en praktikvejlederuddannelsen og er siden blevet praktikkoordinator. Uddannelsen har givet hende redskaber til at skabe en struktur for de lærerstuderendes praktik. 

Publiceret Senest opdateret

Ét år var der to lærerstuderende i praktik på skolen. Det næste år var der ingen. Så var der et år med tre.

Kristine Lund Hansen har været lærer i ni år på Skolegades Skole i Brønderslev. Hun har været praktiklærer siden sit tredje lærerår.

”Det har været lidt tilfældigt på min skole. Vi havde ikke en fast aftale med læreruddannelsen. Det var ad hoc. Ringede læreruddannelsen, blev der spurgt ud på skolen, om der var nogle, der havde de efterspurgte fag eller klassetrin. Det handlede mest om, hvem der lige kunne steppe ind”, fortæller Kristine Lund Hansen.

Bed om uddannelse

Ret hurtigt fik Kristine Lund Hansen lyst til, at procedurerne for at modtage praktikanter på Skolegades Skole blev anderledes.

”Jeg synes, det var megafedt at have studerende. Så jeg gik ind til min leder og sagde, at jeg gerne ville have dem, hver gang de kom”.

Kristine Lund Hansen synes, at skolen kunne være med til at give en bedre indgang til lærerlivet, end den indsats, skolen hidtil havde bidraget med. Derfor gik hun til sin skoleleder med et brændende ønske om at tage en uddannelse som praktikvejleder.

”Vi skulle have nogle på skolen, som havde styr på det. Nogle, der vidste, hvad der forventes af en praktikvejleder og en praktiklærer. Vi kan jo se, at mange hopper fra uddannelsen. Eller hopper fra lærerjobbet, når de bliver færdige, fordi det oplevede i praktikken, ikke stemmer overens med virkeligheden”.

Hun tror, at mange holder sig tilbage med at gå til skolelederen for at ønske efteruddannelse.

”Vi hører hele tiden, at vi skal spare. Det kan godt afholde lærere fra at spørge efter en hel efteruddannelse. Men min leder sagde, at når man selv kommer med lysten til det, og der var et behov, så ville han ikke sige nej”.

En plan for modtagelse af lærerstuderende

Hun blev færdig med praktikvejlederuddannelsen i marts i år, og med uddannelsen er der kommet en plan for, hvordan Skolegades Skole tager mod lærerstuderende i fremtiden.

”Som lærer kan man godt blive bekymret for, om man har den viden, man skal have for at kunne varetage opgaven som vejleder. Det er megafedt, at jeg som praktikvejleder kan vejlede mine kolleger. Vi kan ikke sende en praktiklærer på uddannelse hvert skoleår, men vi kan bruge uddannede praktikvejledere på skolen til at vejlede lærerne”.

Netop det at lære at vejlede både kolleger og lærerstuderende er noget af det, hun har fået ud af undervisning på professionshøjskolen UCN.

”Jeg lytter og giver gode råd ud fra egne erfaringer som lærer, men det er godt at have specifikke vejledningsmodeller og rammer for at gå ind i vejledningen på en anderledes måde, end den man er vant til”, siger Kristine Lund Hansen.

”Der var også meget networking på uddannelsen. Vi fandt jo ud af, at det er helt forskelligt fra skole til skole, hvordan man tager imod praktikanter. Så vi kunne videndele og bruge hinandens erfaringer, når vi kom hjem”.

Nye opgaver

Da hun takkede ja til praktikantkoordinatorrollen, havde hun et krav med til sin skoleleder. Skolen skulle tage imod lærerstuderende hvert eneste skoleår.

”Jeg havde et krav, hvis jeg skulle være praktikkoordinator, så skulle jeg også være sikker på, at vi har lærerstuderende hvert år. Men også for at sikre, at den lærerstab, der skal varetage rollen som vejleder, er vant til at modtage lærerstuderende og dermed klædt ordentlig på til opgaven", siger hun.

Derfor har hun indgået en aftale om, at Skolegades Skole nu er fast praktikskole for læreruddannelsen UCN Hjørring. Sidste år havde skolen ni lærerstuderende. I år kommer der ti.

”Det giver en fed dynamik, at der er så mange. På den måde kan de også bruge hinanden både før, under og efter praktikken”.

Hun er også begyndt at skabe rutiner for, hvordan skolen tager imod de lærerstuderende.

”Vi inviterer dem ind i august. Så laver vi et oplæg for dem, om hvad vi forventer og kræver af dem. Alle praktiklærerne er også indkaldt, så de får den samme information, og alle studerende og vejledere møder hinanden samtidig”, fortæller Kristine Lund Hansen.

Ved bordene står en goodiebag til hver af de lærerstuderende med de essentielle redskaber til en lærer som en tavletusch, skriveredskaber, 'elefantsnot' og en praktikfolder med informationer om skolen, ringetider, kontaktoplysninger.

 ”Så er der en rundvisning, og efter infomødet kan de sætte sig og planlægge den grovskitsen for praktikåret”.

Hun sørger for, at det er en hyggelig eftermiddag, hvor der er lidt frugt, en kagemand og en sodavand til dem, der har brug for det.

”Sådan en eftermiddag kan godt være lidt hård, hvis der ikke er lidt ekstra”.