Anmeldelse

Mobning gentænkt

Haves: fastfrosne billeder af, hvordan mobning skal forstås

Det sociale relationsfænomen mobning er en kompleks størrelse, og ny bog handler om de mekanismer, dilemmaer og bevægelser, der er involveret i ekstrem eksklusion og mobning blandt børn og unge i skolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Denne nye antologi er virkelig epokegørende og går meget tæt på, hvad der sker, når social udstødelse og foragt dominerer i skoleklasser – og hvordan social udstødelse kan hænge sammen med børnenes og de unges samtidige stræben efter at høre til i fællesskaber.

Fakta:

Titel: Mobning gentænkt

ISBN: 9788741256160

Pris: 348

Sider: 183

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Hele min familie og omgangskreds har hørt mig fortælle om denne på én gang fremragende og angstprovokerende bog. For det er ikke helt let at læse de mange hjerteskærende cases. For helt banalt handler det om mennesker, og sagen er aldrig helt gennemskuelig. Der er så mange faktorer, der er i spil på samme tid, og det er svært at finde en enkelt årsag-virknings-model, der fungerer. Derfor handler bogen også om de voksnes involvering, om læreres, skolelederes og forældres måder at forstå børnenes interaktion og vanskeligheder på og deres måde at forholde sig til mobning på.

Igennem bogens kapitler stilles spørgsmålene: Hvad betyder familie og opvækstbetingelser for børnenes manøvreringer i mobbeplagede skolesammenhænge? Hvordan etableres fordelingerne af ansvar og ejerskabet til ”sandheden”, når børn, skole og hjem mødes i forsøgene på at forstå, hvad der foregår mellem børn, som er involveret i mobbehandlinger? Og hvordan skal vi overhovedet forstå sammenhængen mellem mobning og vold? Hvordan kan vi forstå mobningens karakter af terroristisk uforudsigelighed? – et nyt begreb, som jeg ikke kendte i forvejen. Og er enshed altid godt og forskellighed altid skidt – er inklusion altid svaret?

Det har overrasket mig meget, at man skal se ud på en bestemt måde, for at kunne blive betragtet som ”rigtigt” mobbeoffer, og at mange kan have svært ved at se, at mobber og offer ofte kan skifte i forskellige sammenhænge og i forskellige perioder. Mobbemønstrene er dynamiske, og det kan derfor være vanskeligt for en lærer at komme helt til bunds i, hvad der egentlig foregår i en klasse. Og hvad der foregår i elevernes fritid, som også har indflydelse på, hvad der sker i klassen.

Forbindelseslinjerne mellem venskaber og mobning er dynamiske, men det handler alt sammen om at høre til og være angst for udstødelse. Og som i alt andet er det vigtigt, at man arbejder med klassens sociale kultur og forebyggelse af mobning frem for at behandle mobning, for når mobning sker, er det som regel, fordi der er noget andet, der er gået forud. Og derfor handler det om at komme uoverensstemmelser i forkøbet, så mobning ikke har mulighed for at opstå.

Bogen kan læses som en form for forlængelse af bogen "Mobning – sociale processer på afveje", som udkom i 2009, men kan sagtens stå alene. Læs den før din kollega, og forær den til din skoleleder. Opret eventuelt en studiekreds på din skole, så alle har mulighed for at komme til bunds i fænomenet, og så alle får det samme sprog om det, I ser sammen. Jo flere øjne der er på problemet, jo bedre.