Generalforsamling Esbjerg Lærerforening Kreds 100

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts 2022 klokken 17.30 på UC SYD Skolebakken (Seminariet i Esbjerg). Dagsorden ifølge vedtægterne. For-slag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 7. marts 2022. Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest onsdag den 10. marts 2022.

Start dato: 17. marts 2022
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris: 0

Oprettet: 9. december 2021