UDSAT TIL SENERE PÅ FORÅRET. Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening - kreds 127

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestjysk Lærerforening, kreds 127 den 17. marts 2021 kl. 17.00. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5 og 6. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 6 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsorden, skal være formanden i hænde senest den 3. marts 2021. Generalforsamlingen afholdes virtuelt som følge af covid-19, og der vil blive udsendt yderligere information herom i løbet af februar 2021. På kredsstyrelsens vegne Torben Voss, kredsformand

Start dato: 17. marts 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 12. januar 2021