Generalforsamling i Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling i MCH-Herning Kongrescenter, Østergade i Herning. Fredag d. 15. marts 2019 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Kredsstyrelsens beretning. 3. Regnskab.4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. 5. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl... 6. Evt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før general-forsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen

Start dato: 15. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlf121.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2019