Mere Musik-Mindre Skældud

KOMUS, Københavns Omegns Musiklærerforening indbyder til eftermiddagskursus i ”klasseledelse i musiklokalet” med Birgitte Schade. mandag d. 4. marts kl. 16-19 på Veksø Skole, Gl. Hovedvej 8-12 Veksø Sjælland (5 minutters gang fra Veksø Station). Birgitte Schade har skrevet bogen Mere Musik – Mindre Skældud. Trivsel, fællesskab og faglig musikalsk udvikling i indskolingen, udkommet på Dansk Sang. På kurset får du forslag og idéer til, hvordan man gennem brug af lege og sange, der taler til elevernes fantasi og forestillingsevne, kan  Mindske konflikter i musiklokalet  Hjælpe eleverne i at udvikle hensigtsmæssig adfærd i musiklokalet  Styrke den enkeltes faglige og sociale udvikling Vi skal afprøve tingene i praksis og snakke lidt om den teori, der ligger bag. Undervejs vil vi komme ind på nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når legene og aktiviteterne skal bruges i praksis, og du vil få konkrete forslag til, hvordan man kan hjælpe elever, der har særlig svært ved at deltage i undervisningen. Birgitte Schade er Cand. Pæd. i didaktik, musikpædagogik samt Almen Musikpædagog fra Det fynske Musikkonservatorium. Har flere udgivelser bag sig, har undervist i folkeskolen, musikskolen og som led i samarbejdet folkeskole-musikskole. Bogen kan købes på forlaget DANSK SANG www.dansksang.dk som medlem af musiklærerfore-ningen får du 50% personlig rabat. Klik på Faktura. Dog ikke nødvendig for selve kurset. Tilmelding senest mandag d. 18. februar på mailadressen: KOmusiklaererforening@gmail.com opgiv navn, lokalforening og gerne medlemsnummer. Kurset er gratis for medlemmer af musiklærerforeningen. For ikke- medlemmer er prisen 300kr Betaling for ikke-medlemmer sker på: Reg.nr.: 5501 konto nr.: 0749488670 CVR nr.: 35195319 eller du kan før kursustilmelding indmelde dig i foreningen på www.musiklærerforeningen.dk Kontakt: Cristina Dyreborg Wagner på telefon 26292426 I pausen byder vi på kaffe og kage, og efter kurset inviterer vi på pizza på skolens lærerværelse. Venlig hilsen Bestyrelsen KOMUS: Københavns Omegns Musiklærerforening

Start dato: 4. marts 2019
Hjemmeside: http://KOmusiklaerforening@gmail.com
Pris: 300 kr. for ikke medlemmer , gratis for medlem

Oprettet: 31. januar 2019