Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2019 kl. 17.00 på Kastrupgårdsskolen, lærerværelset, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Tilmelding til den efterfølgende middag senest den 27. februar på listen på din skole eller til Lærernes Hus. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 19. februar 013@dlf.org

Start dato: 7. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 21. januar 2019