I foråret 2014 fik Erik Schmidt en advarsel for sin deltagelse på Agedrup Skoles personalemøder. Odense Kommune forsøger at undgå, at advarslen bliver behandlet i retten.

Odense forsøger påny at afvise Erik Schmidt-sag

Først afviste kommunen at efterprøve lærer Erik Schmidts advarsel i en tjenstlig undersøgelse. Nu forsøger kommunen at få retten til at afvise den sag, DLF har anlagt. "Det bekræfter mig i, at Odense Kommune selv ved, at de har en dårlig sag", siger DLF-formand Anders Bondo Christensen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Odense Kommune forsøger nu for anden gang at undgå at forholde sig til den tjenstlige advarsel, Erik Schmidt fik i forsommeren 2014, hvor han var lærer på Agedrup Skole.

Med jobbet som indsats: Erik Schmidt fik tjenstelig advarsel for "negative holdninger"

Først afviste kommunen, at der kunne blive tale om en tjenstlig undersøgelse, fordi Erik Schmidt selv i mellemtiden havde sagt sit job op. Det fik Erik Schmidt og hans fagforening, Danmarks Lærerforening, til at stævne Odense for at få kommunen til at anerkende, at advarslen ikke var berettiget. Det er dette søgsmål, som kommunen nu vil have afvist med henvisning til, at Erik Schmidt er fratrådt.

"Det bekræfter mig i, at Odense Kommune selv ved, at de har en dårlig sag", siger Anders Bondo Christensen og fortsætter:

"Jeg synes, vi kunne undgå denne her retssag - hvilket vi allerhelst vil - ved at Odense Kommune meddeler, at det var ikke rigtigt at give den advarsel. Det er helt urimeligt at give den. Og når man nu fortsætter det her tovtrækkeri, så er det kun en bekræftelse på, at Odense Kommune har en rigtig dårlig sag", siger Anders Bondo Christensen.

Erik Schmidt-sagen: Åbent opgør om advarsel

Odense Kommune meddeler via forhandlingschef Nina Korch Hult, at man ikke har kommentarer til sagen.

Erik Schmidt er overrasket over, at Odense Kommune endnu en gang forsøger at undgå at forholde sig til advarslen. Han har fået en del henvendelser fra andre lærere, der har oplevet noget lignende - men som ikke vil stå frem.

"Jeg synes, at det tyder på, at de vil gøre rigtig meget for at undgå en sag. Jeg tror godt, at de er klare over, at der er noget meget principielt i det. Sådan en advarsel har den effekt, at mange bliver bange for at udtale sig. Jeg tror, at man er ude på at lukke munden på lærerne", siger Erik Schmidt.

Ytringsfrihedspris til Erik Schmidt