Børne- og ungeudvalgsformand i Dragør Kenneth Gøtterup, ser frem til trivselsundersøgelsens resultater den 30. november.

Efter kritik har Dragør gennemført trivselsundersøgelse

Dragør Kommune har gennemført den trivselsundersøgelse, der blev igangsat efter lærere og ledere kritiserede politikerne for ikke at lytte til dem. Vi forventer ændringer, siger kredsformanden.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Trivselsundersøgelsen, der blev igangsat af politikerne i Dragør Kommune, efter de oplevede mere og mere kritik fra lærere og pædagoger på kommunens to skoler, er gennemført. For en måned siden kulminerede kritikken i et åbent brev til borgmesteren, hvor næsten samtlige af Dragørs lærere underskrev budskabet om, at de ikke føler sig hørt og er bange for, at lærerne begynder at forlade skolerne.

Dragør-lærere i fælles protest: Vi bliver ikke hørt

Resultatet af undersøgelsen er ifølge børne- og ungeudvalgsformand klar den 30. november, hvor Dragørs CMU-udvalg vil have behandlet resultaterne og udarbejdet forslag til en handlingsplan. Trivselsundersøgelsen har været gennemført som workshops med en ekstern konsulent. Formand for Amager Lærerkreds håber, at politikerne inddrager resultatet af undersøgelsen i deres beslutninger om skolevæsenets fremtid.

"Jeg håber, de står ved det, som de har meldt ud, at de rent faktisk har tænkt sig at lytte til, hvordan lærerne oplever deres arbejdsforhold", siger Ulla Erlandsen.

Formand for børne- og ungeudvalget Kenneth Gøtterup, siger, han gerne vil lytte til lærerne.

"Vi vil tage eventuel kritik til efterretning, og vi støtter op om arbejdet i MED-organisationen, hvor man vil drøfte eventuelle arbejdsmiljøproblemer og udarbejde en handleplan for løsning. Det arbejde, som MED-organisationen varetager, støtter vi op om, for det er netop i de organer, at problemstillinger med arbejdsmiljø løses bedst. Som politikere skal vi skabe rammerne, men den faglige udfoldelse skal ske i et samarbejde mellem vores dygtige personale og chefgruppe ".

Tilliden skal genoprettes

Lærernes kritik går på, at de oplever manglende vilje til at samarbejde fra skoleforvaltningens side, og at de føler sig overhørt i forbindelse med politiske beslutninger. Da den nye ledelsesstruktur skulle i høring, mener lærerne ikke, at der reelt blev lyttet til de ting, der stod i høringssvarene. Det har lærerne blandt andet givet udtryk for i et indlæg i lokalavisen DragørNyt, hvor de samtidig skriver, at samarbejdet med skolechefen, Karina Møller, er så dårligt, at de mener, hun bør gå af, før tilliden kan genoprettes.

"Grundlæggende synes jeg, det er uanstændigt at skrive indlæg i lokalbladet, hvor man beder om at få specifikke personer afskediget. Når vi har taget initiativ til trivselsundersøgelsen, er det, fordi vi rigtig gerne vil høre lærernes kritik. Det har vi hele tiden gerne villet, for vi vil meget gerne samarbejde om at skabe de bedste rammer for vores børn. Vi mangler bare, at lærerne er konkrete om, hvad de er tilfredse eller utilfredse med", siger Kenneth Gøtterup.

Dragør-borgmester til lærerne: Drop Facebook og lokalbladet

Ulla Erlandsen siger, lærerne har været glade for trivselsundersøgelsen, da det har givet dem mulighed for at udtrykke sig om, hvordan de oplever deres arbejdsforhold.

"Lærerne ønsker et skolevæsen baseret på dialog og et tillidsbaseret samarbejde. Gensidig respekt, dialog og tillid er vigtigt for et godt arbejdsmiljø. Nu håber jeg, at vi i fællesskab kan finde løsninger, der genetablerer tilliden og samarbejdet. Vi har brug for, at der kommer ro på, så lærerne har gode rammer for at levere god undervisning", siger Ulla Erlandsen.