Blandt de 24 friskoler, som er anmeldt til at åbne til næste år, bunder tre ganske vist i truslen om en skolenedlæggelse, men alle tre folkeskoler ser ud til at overleve.
Blandt de 24 friskoler, som er anmeldt til at åbne til næste år, bunder tre ganske vist i truslen om en skolenedlæggelse, men alle tre folkeskoler ser ud til at overleve.

Minimal udsigt til at folkeskoler bliver erstattet af friskoler i 2019

Hvis der nedlægges folkeskoler i 2019, bliver de næppe erstattet af friskoler. Blandt de 24 friskoler, som er anmeldt til at åbne til næste år, bunder tre ganske vist i truslen om en skolenedlæggelse, men alle tre folkeskoler ser ud til at overleve.

Publiceret

Anmeldte friskoler siden 2010

2018

24 anmeldte friskoler, heraf 12 gengangere og 12 nye.

2017

26 anmeldte friskoler, heraf 10 gengangere og 16 nye. Fem eråbnet i år, hvoraf en erstatter en nedlagt folkeskole.

2016

23 anmeldte friskoler, heraf 12 gengangere fra 2015 og 11 nye.Fem er åbnet i år, hvoraf en erstatter en folkeskole, der blevnedlagt i 2015, mens en anden erstatter en skoleafdeling, sombliver nedlagt i 2018, men reelt er uden elever.

2015

45 anmeldte friskoler, heraf 22 gengangere fra 2014 og 23 nye.Otte er åbnet i år, hvoraf fire erstatter nedlagte folkeskoler.

2014

52 anmeldelser, heraf er 19 åbnet i 2015. 19 af de 52anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og af dem er 11 blevet enrealitet.

2013

29 anmeldelser, heraf åbnede 13 i 2014. Fem af de 29 anmeldelserskyldtes en skolenedlæggelse, og tre af dem blev en realitet.

2012

27 anmeldelser, hvoraf 16 åbnede i 2013. 7 af de 27 anmeldelseskyldtes en skolenedlæggelse, og seks af dem blev en realitet.

2011

39 anmeldelser, hvoraf 22 åbnede i 2012. Halvdelen af de 39anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og 15 af dem blev enrealitet.

2010

Rekordår med 65 anmeldelser, hvoraf 24 åbnede i 2011. 18 af demerstattede nedlagte folkeskoler.

Krav til nye friskoler

For at kunne modtage statstilskud skal en friskole anmeldes tilUndervisningsministeriet senest 15. august året før skolensopstart. Samtidig skal skolen betale første rate af et depositum på20.000 kroner. Fristen for anden rate på 10.000 kroner er 1.februar.

Et skoleinitiativ kan genanvende depositum to gange og har altsåtre år til at få skolen etableret. Pengene betales tilbage, hvisdet lykkes. Ellers er de tabt.

Senest 1. februar skal skolen indsende et udkast til vedtægtertil godkendelse i ministeriet og senest 1. juni skal bestyrelsenoplyse blandt andet skolens adresse, bestyrelse og leder.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

24 friskoler kan slå dørene op for første gang i 2019. De har alle betalt de 20.000 kroner, det koster at anmelde en friskole til Undervisningsministeriet. Halvdelen er dog gengangere fra sidste år, da nyanmeldte friskoler har tre år til at føre skoleplanerne ud i livet.

At friskoleinitiativer i både Stestrup, Slagslunde og Salbrovad primært skal ses som garderinger mod skolenedlæggelser understeges af, at ingen af dem har oprettet en hjemmeside for at gøre opmærksom på sig selv.

Fem nye friskoler åbnet i år

Kun fem af de 26 friskoler, som havde mulighed for at åbne i august i år, er kommet i gang med at undervise. Heraf er Friskolen på Røsnæs ved Kalundborg den eneste, som har erstattet en nedlagt folkeskole.

De fire andre er Den Frie Fakkel på Christianshavn i København, Unityskolen i Ballerup, Lindeskolen i Aabenraa og Sæby Friskole i Frederikshavn Kommune.

Otte friskoler forsvandt i det forgangne skoleår

At der er kommet fem nye friskoler til i år, betyder dog ikke, at antallet af frie grundskoler er steget. Tværtimod, for i løbet af skoleåret 2017-2018 er der nedlagt syv skoler, mens to skoler har fundet sammen om én fælles skole.

I september 2017 mistede den muslimske Nord Vest Privatskole i København sit statstilskud, fordi Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ikke længere havde tillid til, at skolen overholdt loven. Senere led Al-Salam Skolen i Odense og Lykke Skolen i Brabrand ved Aarhus samme skæbne. Lykke Skolen blev erklæret konkurs få dage inde i august i år.

Også Sønderborg Friskole, Klinte Natur- og Idræts-Friskole på Nordfyn, Friskolen i Starreklinte i Odsherred og Lemvig Kristne Friskole drejede nøglen om i løbet af det forgangne skoleår på grund af for få elever, mens Samsø Friskole og Onsbjerg Lilleskole er fusioneret op til dette skoleår under navnet Samsø Frie Skole med adresse i Onsbjerg.

Mens der er kommet fem friskoler til i år, er der altså forsvundet otte skoler siden skoleårets start i 2017. Undervisningsministeriets seneste opgørelse af antallet af skoler er fra 1. oktober 2017. På det tidspunkt fandtes der 551 friskoler og private grundskoler.

Du kan se listen over nyanmeldte, nyåbnede og nedlagte friskoler via dette link:

Powered by Labrador CMS