Anmeldelse Billedkunst
0   5

Billedkunst til gensidig inspiration

Bogens primære ambition er at skitsere så mange muligheder, at enhver underviser vil kunne forholde sig til sit fag og sin egen planlægning på et professionelt niveau. Bogen kan fungere som inspiration, som oplæg til egen fordybelse og som opslagsværk i forhold til faglige ord og begreber.

Lærerens grundbog til mellemtrinnet

Fakta


Titel
Lærerens grundbog til mellemtrinnet

Forfatter
Knud Erik Christensen, Henrik Marxen

Pris
500

Sider
288

Forlag
Meloni

Der er gået fire år og vedtaget en reform for folkeskolens samlede virke, siden det første bind i den aktuelle serie af billedkunstfaglige grundbøger blev udgivet i 2012 under titlen ”Lærerens grundbog til indskolingen”. Om det er længden af det mellemliggende tidsrum eller simpelthen en frugtbar modningsproces, der har spillet ind, er svært at sige. Men dette nye bind – ”Lærerens grundbog til mellemtrinnet” – er båret af en mere åben form og en mere intens skriverytme, der harmonisk og gennemarbejdet lægger op til, at læseren kan bruge bogen og dens konkrete oplæg på flere måder.

Artiklen fortsætter under banneret

I forordet redegøres for det samlede systems opbygning bestående af grundbøger, tematiske elevbøger med tilhørende lærervejledninger og hjemmesiden billedkunstiskolen.dk, der i de forløbne år er udbygget med en del nye materialer. Samtidig lægges der op til, at den aktuelle bog vil kunne bruges af lærerstuderende, praktiserende lærere og af pædagoger og formidlere, der på forskellig vis er involveret i undervisning i skolefaget billedkunst.

Bogens 14 kapitler er disponeret i tre kategorier: Undervisningsforløb, eksemplarisk bygget op med afsæt i forskellige temaer eller faglige begreber. Baggrundstekster, der kan danne klangbund for såvel en større viden om faget og dets historie som en kollegial dialog med henblik på at forankre faget i en bredere pædagogisk sammenhæng. Og endelig en lille håndfuld fokuskapitler, hvori begreber som æstetik og æstetiske læreprocesser, billedsamtaler og klasseledelse i billedkunst forklares og udfoldes med en åbenhed, der lægger op til fortsat udvikling. Det hele holdt sammen af en fyldig indholdsfortegnelse og et overskueligt stikordsregister.

I bogens indledende kapitel redegøres for den del af den danske skolehistorie, der er forudsætningen for, at skolefaget billedkunst ser ud, som det gør i dag. Kapitlet er befriende kortfattet i sine beskrivelser og med så mange referencer i selve teksten, at særligt interesserede vil kunne søge yderligere viden ad den vej, ligesom der sidst i kapitlet er en supplerende litteraturliste. Et godt sted at starte, hvis man er nyuddannet eller erfaren og nysgerrig og har brug for at forbinde den diversitet, der kan iagttages i aktuelle praksisformer inden for visuel kultur, med den tyngde, faget billedkunst formelt er bundet af.

Teksten er suppleret af en skematisk fremstilling af billedfagets historie. Der er tale om genbrug fra det første bind i serien, og fremstillingen er velegnet til at skabe overblik i en undervisningssammenhæng, hvor der er plads til uddybende forklaringer og dialog. Men som et bud på en mere teoretisk tilgang fortjener modellen en kritisk gennemgang. Primært med henvisning til den forskning og flere af de store udstillinger, der gennem de senere år har synliggjort, hvor væsentlige strømninger inden for billedkunst og design tog fart noget tidligere, end det fremgår af skemaet. På samme måde kan det diskuteres, om ”medieudvikling og ungdomsoprør” alene kan betragtes inden for en postmodernistisk ramme angivet ved årstallet (1991-), når der lidt mere differentieret kan tales om begyndende ungdomsoprør fra midt i 1960’erne, kunsthistorisk perspektiveret af den neoavantgarde, som blandt andet medførte et markant opgør med en mere traditionel kunstforståelse – også som den siden blev udfoldet i skolesammenhæng - og ikke mindst de tendenser, der ændrede synet på grænserne mellem kommerciel og kunstnerisk billedbrug.

Det er formentlig helt bevidst og yderst befriende, at der ikke er lagt op til ret meget DIY-materiale i denne her bog. Hvert af de beskrevne seks undervisningsforløb indledes med en tematisk afgrænset og komprimeret tekst, associativ i sin introducerende form, hvilket samtidig er med til at løfte overliggeren fra det generelle til en understregning af, at det ligger de to forfattere stærkt på sinde at forbinde de valgte temaer med muligheder i såvel elevernes hverdag som samfundet lige uden for døren og ikke mindst gennem eksempler på kunsthistorisk forankrede platforme. Sidstnævnte kan ses i form af landart, eksempler på urban samtidskunst eller udfoldet i en kunstinstitutionel dialog. Et godt eksempel på, at bogen har en særlig nutidighed – der naturligt kan forbindes med den interesse, der også i den danske museumsverden er målrettet formidling til bogens målgrupper.

Ved at strukturere forløbskapitlerne, så de hver især spænder fra en intro over en formel forankring i læseplanen til det didaktisk anvisende, lægges der op til, at modtageren (læseren) kan tilrettelægge sin egen undervisning på det niveau og med den progression, han/hun anser for brugbar. Dertil kommer, at der i bogen er en omfattende mængde billedstof som inspiration til såvel forarbejde som de enkelte forløb. Noget hentet i bevidst funderede tilbageblik, andet af dokumenterende værdi og en del som eksempler på, hvordan analog og digital billed- og vidensøgning kan supplere hinanden i en fremadskridende pædagogisk proces.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Billedkunstnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med foreningen Danmarks billedkunstlærere.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.487 andre er allerede tilmeldt