0   99

Skolen på nyt grundlag

Centrum-Demokraterne ønsker en skole, der bygger på krav om grundlæggende viden, kundskaber og færdigheder

Obligatorisk børnehaveklasse, fleksibelt skoleskema og 'åben folkeskole' om eftermiddagen. Det er nogle af forslagene i CentrumDemokraternes (CD) uddannelsesoplæg 'En ny folkeskole.'

Hvis Danmark skal kunne løse de opgaver, som den teknologiske udvikling og globaliseringen medfører, er det efter CD's mening nødvendigt med en opprioritering af folkeskolen og et højere fagligt niveau i hele uddannelsessystemet.

Artiklen fortsætter under banneret

Men også de kulturbærende fags rolle skal styrkes, fordi det er vigtigt for elevernes deltagelse i dansk demokrati. Og fordi eleverne skal kende deres værdigrundlag, så de ved, hvor de kommer fra. Det er nødvendigt, når de skal samarbejde med kolleger i andre lande eller med andre grupper i samfundet. Derfor mener CD, at den kulturelle dimension ligger på linie med hensynet til undervisningens faglige kvalitet.

CD ønsker en ny folkeskole med udvidede rammer, hvor der bygges videre på de fundamentale krav om grundlæggende viden, kundskaber og færdigheder. Skolen skal give den enkelte elev flere muligheder for at forbedre og udvikle sine præstationer både alene og i samarbejde. Efter partiets mening er tiden inde til et endeligt opgør med ensliggørelse og 'godhedspædagogik'.

Folkeskolen skal påén gang bringes i top med integration af informationsteknologi i alle fag, styrke faglighed, fordybelse og kreativitet, tilgodese den internationale dimension og indhente mange års kultur- og traditionstab. Og alt det kræver dygtige lærere, modernisering af skolens fysiske rammer og mere tid.

CD vil gøre børnehaveklassen obligatorisk og omdanne den til 'indskolingsklasse'. Den obligatoriske undervisningstid skal hæves på de yngre og mellemste klassetrin, så man når op på det maksimale timetal allerede i 6. klasse. Især dansk og matematik skal styrkes med flere timer.

Én betingelse for at forlænge skoledagen er, ifølge partiet, at den stive lektionsopdelte skoledag afskaffes. Alle skoler skal i stedet indføre fleksibel skemalægning, hvor klokken ikke ringer hvert 45. minut, og hvor der er korte pusterum tidligt på dagen og en længere pause midt på dagen til spisning og leg. Undervisningstiden skal tilrettelægges ud fra pædagogiske hensyn. Partiet nævner også, at lærernes arbejdstidsregler formodentlig må lægges om.

CD foreslår 'Den åbne folkeskole' - en form for heldagsskole, hvor skolens lokaler og udstyr også kan bruges til undervisningsformål i timerne om eftermiddagen. Som alternativ til perspektivløs opbevaring i pasningsordninger skal der gives tilbud med kvalitet og undervisningsindhold af både musisk/kreativt og bogligt tilsnit. Til eftermiddagstimerne foreslår partiet sløjd, musik, design og idræt. Informationsteknologi-kurser, særlige hold i de naturvidenskabelige fag med ekstra tid til at eksperimentere. Fremmedsprog, modermålsundervisning og læseværksteder. Lektieklub, specialundervisning og projektopgaven.

For at lærerne kan koncentrere sig om den egentlige undervisning, foreslår CD et korps af servicemedarbejdere - en 'skoleservice', der kan hjælpe med praktiske opgaver som for eksempel kopiering, sørge for materialer/udstyr og tage med på ture/lejrskole.

Undervisningsdifferentiering er skolens bærende princip, og fungerer det ikke inden for klassens rammer, skal der bruges nye, fleksible muligheder for holddannelser ud fra elevernes behov. Der kan oprettes rene drenge- eller pigehold eller hold på tværs af klassetrin. Differentieringen skal fungere mere effektivt end i dag, og undervisningens kvalitet skal sikres en landsdækkende ensartethed. Derfor foreslår CD et evalueringscenter for folkeskolen.

Efteruddannelse til lærerne er også vigtig, og derfor mener partiet, at der skal udpeges fagansvarlige lærere for de enkelte fag. De skal være ledere af en faggruppe og være ansvarlige for at følge med og formidle resultater af forskning og ny viden. De skal være fagligt/pædagogiske spydspidser for faggruppen og inspirere kollegerne til at forny og dygtiggøre sig løbende. Den fagansvarlige lærer skal kunne få et løntillæg for sin indsats - et lønincitament, som kan være med til at forbedre kvaliteten i undervisningen.

Også skolelederne har brug for uddannelse, og CD mener, at der skal laves en egentlig uddannelse for skoleledere, gerne som en af de nye diplomuddannelser.

Uddannelsesoplægget 'En ny folkeskole' blev fremlagt på et pressemøde onsdag den 28. maj.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet