0   63

Politikerkrav Én succes om dagen per barn

Kvalitet koster, siger politikerne i Spøttrup Kommune og bevilger flere timer og mere Ø-tid

Skolerne i Spøttrup Kommune i Nordjylland har netop fået opfyldt et stort ønske: Fra august øges det ugentlige timetal fra børnehaveklasse til og med 5. klasse. Mange af skolerne har timemæssigt ligget tæt på lovens minimum, og i forbindelse med budgetudtalelserne fra skolerne er det fremgået, at der har været et markant ønske om flere undervisningstimer.

For børnehaveklasserne betyder kommunens beslutning, at de kommende 1.-klassers klasselærere får fem ekstra lektioner i børnehaveklassen. Der bliver altså tale om et samarbejde mellem børnehaveklasselederen og den kommende klasselærer, og meningen er blandt andet, at der skal samarbejdes om forberedelse af læseundervisningen. Desuden at elever og kommende klasselærer skal lære hinanden at kende.

Artiklen fortsætter under banneret

I 1., 2. og 3. klasse skal det forøgede timetal hovedsagelig bruges til en styrkelse af undervisningen i dansk, regning og matematik. Ellers skal rammeudvidelsen i Spøttrup Kommune sikre to forhold, fremgår det af kommunens notat om timeforøgelsen:

Børnenes faglige udvikling: sprog- og skriftsprogsudviklende aktiviteter, matematik, natur/teknik, praktisk-musiske aktiviteter og emne- og projektarbejde.

Børnenes personlige og sociale udvikling: det sociale liv i klassen, fællesoplevelser, udvikling af normer, omgangstone, pli, opmærksomhed på det enkelte barn (mindst én succes per barn om dagen), støtte til børn med særligt behov.

Til gengæld for denne satsning i første halvdel af skoleforløbet ønsker kommunen 'en vurderingsbar, kvalitativ forbedring af børnenes udbytte af skolegangen'. Hvordan man måler denne forbedring skal indgå i de nærmere drøftelser med skolebestyrelserne og skolernes ledere og lærere.

De ekstra Ø-timer, der kommer ud af U-tidsforøgelsen ønsker kommunen brugt til lærernes efteruddannelse og til øget skole-hjemsamarbejde.

Rammeudvidelsen koster kommunen seks ekstra lærerstillinger og en øget udgift på 1,13 millioner kroner.

Skole- og kulturchef i Spøttrup Kommune, Kristian Ahm Hansen, understreger, at kommunalbestyrelsen var enig om at tage dette skridt.

- Det er vigtigt at øge skolernes undervisningdel - ikke mindst i lyset af de sørgelige læseundersøgelser, siger Kristian Ahm Hansen.

- Og selv om mange siger, at det ikke kommer an på kvantitet, har det da en betydning, at der på et eller andet plan findes et træningselement. Skal man lære grundlæggende kulturfærdigheder, er det vigtigt at kunne øve sig.

- Som jeg ser det, har skolen tre opgaver:

Læring, opdragelse og omsorg, og det skal de ekstra undervisningstimer bruges til. Måske lyder det flot at sige, at hvert barn bør have mindst én succes om dagen, men man skal huske på, at vi har en klassekvotient på 8-15 elever, siger han.

Kommunen har syv skoler og 1.106 elever.

Birte Overgaard, formand for skole-, social- og kulturudvalget i Spøttrup Kommune, fremhæver det kraftige kommunale fodaftryk på initiativet.

- Efter tre år skal vi så i fællesskab med skolerne finde ud af, om der er sket en forbedring - både hvad angår det faglige og børnenes tilfredshed med at gå i skole, siger hun.

Skoleleder på Balling Skole, Poul Krag, synes, det er i orden med kommunens tydelige retningslinjer for anvendelsen af den ekstra tid. Han føler ikke, at rammerne er snærende.

- Det er flot, at vores politikere går ind og forholder sig til undervisningen og beslutter at øge timetallet, siger han.

- Politikerne sætter rammerne og de overordnede mål, indholdet er vi frie til selv at bestemme. Og det er ikke urimeligt, at vi på baggrund af hele læsedebatten skal have vurderet undervisningens kvalitet. Jeg er også glad for, at lærerne med den øgede Ø-tid får mere efteruddannelse. Endelig ser jeg det som en stor fordel, at den kommende klasselærer i 1. klasse bliver makker til børnehaveklasselederen, som ellers ofte kan føle sig lidt ensom i sin undervisning. Desuden får børnene og den kommende klasselærer lært hinanden at kende.

Hvis jeg skal hælde lidt malurt i min begejstring, synes jeg, at 100 timer årligt til samordnede aktiviteter fra børnehaveklasse til 2. klasse, sådan som kommunen har bestemt det, er lovlig meget. Det kan virke som en vel kraftig styring, siger Poul Krag.

I den lokale lærerkreds er de også glade for de øgede bevillinger. Formanden for Skiveegnens Lærerkreds, Leif Primdal, siger:

Overordnet er det en fin foranstaltning, som vi hilser velkommen, fordi det er en god forbedring. Ø-tiden, der følger med, betyder blandt andet, at der bliver mere tid til efteruddannelse af lærerne. Der er ingen tvivl om, at det her er en styrkelse af folkeskolen i Spøttrup Kommune.

Men vi er mest begejstret for den udvidelse, der vedrører 1.-5. klasse, på børnehaveklasseområdet er vi ikke helt enige med kommunen. Vi har nogle pædagogiske forbehold over for, at klasselæreren skal undervise der. Børnehaveklasselederen har det bedste kendskab til børnene, og derfor er det bedre, hvis det er børnehaveklasselederen, der for eksempel er opmærksom på den sproglige del.

Charlotte Bach er freelancejournalist.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet