Debat

Forældrefremmedgørelse: Ny skoleguide anno 2020

Guide til skoleledere , skolelærere, PPR-medarbejdere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

                                  Guide til skoleledere og skolelærere.

                                       

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

                                                                                      

Børn, der afviser eller nægter at have en sund relation til en forælder.

Denne opførelse forstås ikke altid særlig godt hos de professionelle som arbejder med børn.

Vi vil forsøge at gøre det mere tydeligt, så de, der arbejder med børn, sandsynligvis kan genkende og forstå og hjælpe.

Hvis du arbejder med børn, der er påvirket af psykisk vold, psykologiske overgreb.

Du skal være opmærksom på, at der er nogen, der siger dårlige ting om den anden forælder, som ikke er sandt. Du skal være opmærksom på, at psykisk vold påvirker børn, påvirker, hvordan de opfører sig, det skaber stor angst for nogle børn, Børn der er berørt af psykisk vold, sætter sig meget fast i en bestemt type adfærd, denne opførsel er en afvisning af den ene forælder og en stærk alliance med den anden forælder kaldet en tværgående generational koalition.

Du skal være opmærksom på den fremmedgørende forælder kanaliserer sin vrede igennem barnet, mod den anden forælder på en uhensigtsmæssig måde. Der ses i disse år et tiltagende antal anklager rettet mod den ene forælder, som omhandler alt fra at barnet skulle være bange for den pågældende forælder eller have en krig eller et problem med den fremmedgjorte forældre, som skulle være årsag til at barnet ikke ønsker kontakt med den anden forældre, uden en egentlig grund, men også langt mere alvorlige anklager som vold og seksuelle overgreb. De fleste af disse anklager findes uberettigede.

Denne guide er designet til at hjælpe dig med at forstå den adfærd, der ses hos barnet, når barnet er påvirket af psykisk vold. Den opførselsmæssige kendetegn, der ses hos disse børn, er meget tydelige. Hvis du forstår denne adfærd, er du bedre i stand til at hjælpe børn som lever under disse omstændigheder. Barnet afviser en forælder, dette problem kaldes psykisk vold, fra en nær relation også kendt som forældrefremmedgørelse, Parental Alienation.  

Du har muligvis hørt om begrebet før, eller det kan være nyt for dig. Denne vejledning hjælper dig med at uddybe det du ved, og introducere dig til begrebet psykisk vold. Måske har du ikke hørt om det før, men måske alligevel kan du genkende den psykisk vold, når guiden udfoldes.

En af de største vanskeligheder for lærere, der arbejder med børn udsat for psykologisk overgreb, er når et barn siger, at det ikke ønsker at se den anden forælder, og det bliver meget fastlåst på, at det ikke ønsker, at en af ​​deres forældre skal komme til skolearrangement eller at endda være på skolens område. Dette kan ofte sætte skolen i en meget vanskelig position, og mange skoler vil efterkomme barnets ønske/krav, fordi de ikke har erfaringer med psykisk vold. Et af problemerne for børn udsat for psykisk vold er, at hvis skolen tager sådan en beslutning vil det formidle til barnet, at en forælder er acceptabel og en forælder ikke er det.

Skolen, selv når den prøver ikke at blive involveret, bliver indfiltret i den psykiske vold!

Børn har brug for, at skoler skal være et sikkert sted, hvor begge deres forældre hilses velkomne. Budskabet, det giver børn, når skolerne byder begge forældre velkommen, selv når barnet er i den defensive position med at sige, at de ikke ønsker at se en forælder, er at begge forældre er vigtige for et barn, hvilket skal formidles tydeligt. Børn skal ikke have ret eller ansvar for at træffe beslutning om at afvise den ene forælder og tilpasse sig til den anden. Når dette ses, er det et klart tegn på den psykisk vold. Hvad det også fortæller os, er, at der kan være et dybere skjult problem i familien, såsom at den ene forælder bevidst manipulere et barn og forhindrer, at den anden forælder har noget med barnet at gøre.

Derfor, når du ser et barn, der er i en afvisende position, når du ser, at de kraftigt nægter og afviser en forælder, skal det rejse din bekymring på samme niveau som seksuelle overgreb ville gøre, det bør advare dig så meget, at du informerer politiet og kommune.

Den almindelige opfattelse af et barn, der afviser en forælder, er, at den forælder har gjort noget for at forårsage den afvisning i første omgang i.  I virkeligheden i disse tilfælde er generelt misforstået, grunden til, at barnet afviste forælderen, viste sig at være spinkel og svag. Børn vil sige til os, at de ikke ønsker at se en forælder, fordi den forælder har fået dem til at spise broccoli, eller at forælderen får dem til at gøre deres hjemmearbejde, et andet eksempel kunne være, forælderen gjorde noget der gjorde den anden forældre vred. 

Børn afviser ikke en forælder, kun hvis der er tale om psykisk vold, seksuelt misbrug, grov psykisk vold, omsorgssvigt og forsømmelse!

De fleste af disse anklager findes uberettigede.

Den opførsel, der ses hos disse børn, er meget klare, hvis du forstår denne adfærd, er du mere i stand til at hjælpe børn som lever under disse omstændigheder, denne guide er lavet til Skoleleder og Lærer. Den er designet til at hjælpe dig med at forstå den adfærd, der ses hos barnet, når barnet er udsat for psykisk vold. Barnet afviser en forælder, dette problem kaldes psykisk vold, fra en nær relation også kendt som forældrefremmedgørelse, Parental alienation.   

Du har muligvis hørt om navnet før, eller det kan være nyt for dig. Denne vejledning hjælper dig med at uddybe det du ved, og introducere dig til begrebet psykisk vold.                                                                                 Måske har du ikke hørt om det før, men måske alligevel kan du genkende den psykisk vold, når guiden udfoldes.

En af de største vanskeligheder for en lærer, der arbejder med børn er  de psykologisk overgreb på børn, når børnene siger, at de ikke ønsker at se den anden forælder, og de bliver meget fastlåst på, at de ikke ønsker, at en af ​​deres forældre skal komme til skolearrangement eller at endda være på Skolens område. Dette kan ofte placere skolen i en meget vanskelig position, og mange skoler vil tage linjen, fordi de ikke har erfaringer med psykisk vold, et af problemerne for børn af psykisk vold er, at hvis skolen tager sådan en beslutning vil det formidle til barnet, at en forælder er acceptabel og en forælder ikke er det.

Skolen, selv når den prøver ikke at blive involveret, bliver indfiltret i den psykisk vold!

Børn har brug for, at skoler skal være et sikkert neutral sted, hvor begge deres forældre hilses velkomne, budskabet, det  vil give børn, når skolerne byder begge forældre velkommen, selv når barnet, er i den defensive position med at sige, at de ikke ønsker at se en forælder, beskeden er, at begge forældre er vigtige for et barn, der formidles tydeligt.

Børn skal ikke have ret eller ansvar for at træffe beslutning om at afvise den ene forælder og tilpasse sig til den anden. Når dette ses, er det et klart tegn på den psykisk vold. Hvad det også fortæller os, er, at der kan være et dybere skjult problem i familien, såsom at den ene forælder bevidst manipulere et barn og forhindrer, at den anden forælder har noget med barnet at gøre.

Derfor, når du ser et barn, der er i en afvisende position, når du ser, at de kraftigt nægter og afviser en forælder, skal det rejse din bekymring på samme niveau som seksuel overgreb ville gøre, det bør advare dig så meget, at du informerer politiet og kommune.

Den almindelige opfattelse af et barn, der afviser en forælder, er, at den forælder har gjort noget for at forårsage den afvisning i første omgang.                                                             

I virkeligheden er,disse tilfælde generelt misforstået,

grunden til, at barnet afviste forælderen, viste sig at være spinkel og svag. Børn vil sige til os, at de ikke ønsker at se en forælder, fordi den forælder har fået dem til at spise broccoli, eller at forælderen får dem til at gøre deres hjemmearbejde, et andet eksempel kunne være, forælderen gjorde noget der gjorde den anden forældre gal.  

Børn afviser ikke en forælder, kun hvis der er tale om Psykisk vold, seksuelt misbrug, Grov psykisk vold, omsorgssvigt og forsømmelse!

Børn må ikke væbnes som et våben eller bruges som et våben.

Hvad børnene gør er at de bruger en infantil forsvarsmekanisme kaldet psykologisk opdeling for at løse den umulige position, de er i, og det medfører at de ikke har energi til ting, de skulle naturligt burde være involveret i, såsom at lære og lege i skolen. Derfor bliver du nødt til at være opmærksom på psykisk vold. Hvis du bliver opmærksom på tegn og symptomer, som et barn udviser, er faktisk ting, du kan gøre for at hjælpe det barn, du vil være med til, er at fremme barnets livsmuligheder over længere tid. Vi bor i øjeblikket i et samfund hvor barnets stemme betragtes som meget vigtig. Det, du lytter til, når du ser et barn der afvise en forælder, er barnets skjulte stemme, barnet siger faktisk, at jeg er i en situation, der er for vanskelig for mig at klare, og derfor vil jeg afvise en forælder og alliere mig med den anden forælder i en tværgående generational koalition for at beskytte mig selv.

I skolen bliver barnet muligvis i begyndelsen af trianguleringen, indadvendt, vil ikke dele historie fra den anden forældres hjem, børn kan godt klare sig og de gør det utroligt godt i starten, men det vi ser,og hvad forskningsbeviser, fortæller os, er at som tiden går, begynder barnet at vise tegn på psykologisk opdeling (splitting).

Om psykologisk opdeling (splitting): Det centrale i de psykologiske processer for narcissistiske og grænseoverskridende personligheder er kendetegnende for "Psykologisk opdeling", som er en polariseret opfattelse af begivenheder og mennesker i ekstremer af alt-godt, ideelt og vidunderligt eller alt-dårligt, helt devalueret og dæmoniseret. Ved psykologisk opdeling er tænkning og opfattelse sort-hvid. Modulerede gråtoner med blandede positive og negative kvaliteter er ikke mulige. Mennesker idealiseres eller som den helt vidunderlige kilde til pleje og narcissistisk forsyning, eller de dæmoniseres fuldstændigt som værende ”voldelige” og som ”fortjener” at blive straffet for deres utilstrækkelighed. Psykologisk opdeling involverer sort-hvide ekstremer i polariseret tænkning og opfattelse.

Der er ingen ambivalens, der er ingen grå nuancer. Hvad der sker, når barnet bliver ældre, er at de derefter begynder at opbygge relationelle mønstre, som opretholder denne psykologisk opdeling, hvilket betyder, at når de forsøger at danne forhold. Når de går ind i et voksne forhold, begynder de at sætte folk på piedestaler, de kan ikke have ambivalente følelser. En af de ting, vi har set hos yngre børn, der bliver psykisk splittet er at de lider af generaliseret angst. Generaliseret angstlidelse er et alvorligt problem, som små børn har svært ved at tackle, forårsager søvnløshed, det forårsager ophidselse, det medfører manglende fokus - alle disse ting skaber virkelig problemer, når børn prøver at lære.

Børn, som er psykisk opdelt, vil blive unødigt involveret i voksnes spørgsmål, og når de gør det, mister de evnen til at nyde bevidst leg og læring og dets element, der for skoler bliver den vigtigste ting at tænke på. Et barn, der er involveret i voksne sager, Barnet siger, at de ikke ønsker, at en forælder skal være i skolen, Barnet bliver ulykkelig, hvis far deltager i en sportsdag eller barnet bliver for ivrig for at sikre, at mor ikke får adgang til skolen nogensinde viser faktisk den psykologiske kontrol og den psykologisk opdeling på en stærk måde, og skoler kan hjælpe, for at undgå dette, en af ​​de ting, en skole kan gøre, er at have en klar politik for psykisk vold ligesom den har for politik for seksuelt overgreb, som alle ansatte og forældre kan modtage ved skolestart.

En klar politik for psykisk vold formidler til ansatte og forældre, hvad skolen vil gøre, hvis de finder symptomer på psykisk vold, og skolen vil kommunikere direkte til begge forældre. Psykisk vold er ikke tilladt.

Nogle lærere synes det er meget vanskeligt, når barnets stemme afviser en forælder, hvad det virkelig betyder er, hvad barnet siger er hjælp, hvis vi ville virkelig arbejde ud fra et barns stemme.

Det, vi så skal gøre, er at opretholde barnets ret til et forhold til begge forældre, og såfremt der ikke er nogen klare beviser for overgreb og beviser skal der være, om man afholder et barn for en relation til den anden forældre. Det samme formidles til domstolsprocessen, eller i politi-processen

I fravær af ethvert klart bevis for, at en forælder har gjort noget forkert mod et barn, skal barnet gøres opmærksom på, at deres afvisning ikke vil blive opretholdt af skolen.

Dette giver en klar besked til barnet om, at begge forældre er vigtige i deres liv, og at de kan gå tilbage til det ubevidste arbejde med at lære og lege, som andre børn gør. Vi ved fra vores arbejde og undersøgelser, at skoler som følger denne proces, og som er meget tydelige i forhold til ansatte og forældre om, hvad de vil og ikke vil acceptere i skolen, støtter barnet på såvel kort som lang sigt.

Børn, som bliver udsat for psykisk vold, gør det meget godt i skolen, børn, der har været udsat psykologiske overgreb, behøver ikke at blive dårlig stillede i skolen. Nogle gange ser vi faktisk de klare sig fint i Skolen og udadtil ser de ud som om de klare sig rigtig godt. En skade på barnets tilknytningssystem kan ikke ses udvendigt, men vil have en effekt på barnets resten af livet.

Skoler kan spille en stor rolle i at opdage den psykisk vold og forhindre den psykisk vold blive spredt i skolen. Skoler har næsten lige så meget tid med et barn som forældrene har, og i nogle tilfælde mere tid, derfor kan de spille en integreret rolle i at hjælpe et barn med at opretholde et afbalanceret forhold til begge forældre. Skolen behøver ikke at være det sted, hvor den psykisk vold udspilles, det behøver ikke at være det sted, hvor den ene forælder forsøger at overbevise skolen om, at den anden forælder er farlig, eller forælderen har en stor krig med barnet. Skolen kan forblive uden for alle dynamikken i psykisk vold ved at have en klar politik og en klar forpligtelse til at sikre, at strømmen af ​​information om barnet går til begge forældre, ikke kun den ene, hvad du ser i denne vejledning er information, der hjælper dig med at forstå problemer med psykisk vold på et dybere niveau, hvad du læser i denne vejledning, finder du måder, hvorpå forældre forsøger at påvirke skoler og måder, hvorpå forældre kan bruge skolen som grund til konflikten.                                 

Når du forstår denne dynamik, kan du blive mere psykisk volds bevidst, og du kan medvirke til at beskytte børn for disse svære psykologiske overgreb og stoppe forældres indsats for at bruge skolen i sin kampagne mod den anden forælder.

Denne information er kritisk vigtig, dette er et skjult overgreb, det er desværre noget, der har pågået i årtier i vores samfund, og som er blevet normaliseret og er forsat dybt skjult, Mange mennesker, som vi arbejder med, genkendte øjeblikkeligt den psykisk vold, når den bliver beskrevet. De forstår straks, hvis nogen i deres skole eller i deres familie er blevet påvirket af den. Ved at læse denne vejledning kan du forstå mere om psykisk vold, og du kan lære om, hvad du kan gøre i dit job, som kan hjælpe børn som bliver udsat for psykisk vold, Du kan beskytte disse børn og forbedre, dine elevers livskvalitet i mange år fremover.

Forældre som udøver den psykisk vold vil bruge flere af følgende opførelses Strategier som barnet symbiotisk vil følge.

Forælder som udøver den psykisk vold vil bruge flere af følgende strategier som barnet symbiotisk vil følge:

Strategi 1: Badmouthing af den anden forældre

Strategi 2: Begrænse kontakten til den anden forældre

Strategi 3: Forbyde barnet at have kommunikation med den anden forældre.

Strategi 4: Forstyrrer, samvær og symbolsk kommunikation

Strategi 5: Barnet kommer med vage eller absurde rationaliseringer for nedgørelsen eller hadet

Strategi 6: Barnet har ikke den samme ambivalente holdning til den target forælder

Strategi 7: Barnet oplyser, at beslutningen om at afvise den forældrefremmedgjorte forælder er deres alene

Strategi 8: Barnet forsvarer refleksmæssigt gerningsmanden/kvinden. Barnet viser ingen skyld over at behandle den forældrefremmedgjorte forælder dårligt.

Strategi 9:  Gerningsmanden vil triangulere familiemedlemmer, venner og kollega ind som medhjælper i den psykisk vold, til brug imod den forældrefremmedgjorte forælder og for at fastholde den psykologisk kontrol over barnet.

Strategi 10: Barnet bruger scenarier og fraser, som det har lånt af den forældrefremmedgørende forælder eller et familiemedlem

Strategi 11:  Barnets nedgørelse omfatter ikke kun den forældrefremmedgjorte forælder, men også dennes familie og venner, kæledyr som barnet har haft et normalt forhold til. Familiemedlemmer som ikke påtager sig en medhjælperrolle i udøvelsen af den psykisk vold vil kunne blive slettet i barnets liv. 

Strategi 12: At fortælle barnet, den anden forælder, elsker ikke ham eller hende

Strategi 13: Tvinge barnet til at vælge imellem sin mor eller far

Strategi 14: Oprettelse af et billede af, at den anden forælder er farlig

Strategi 15: Barnet nedgør eller hader den forældrefremmedgjorte forælder

Strategi 16: Barnet vil sige, jeg hader ikke min anden forældre, vi har bare en krig.

Strategi 17: Tvinge barnet til at forsætte med at afvise den anden forælder

Strategi 18: Beder barnet om at spionere på den anden forælder

Strategi 19: Beder barnet om at holde hemmeligheder fra den anden forælder

Strategi 20: Henvisning til den anden forælder ved fornavn

Strategi 21: Henvise til stedforældre som "mor" eller "far" og tilskynde barnet til at gøre det samme

Strategi 22: Tilbageholdelse af medicinsk, akademisk og anden vigtig information fra den forældrefremmedgjorte forælder / sørge for den forældrefremmedgjortes navn ikke fremgår på medicinske, akademiske og andre relevante dokumenter.

Strategi 23: Ændring af barnets navn for at fjerne navne tilknytning til den anden den anden forælder. Strategi 24: Hjernevask, så barnet symbiotisk følger gerningsmand/kvindes instruktioner.

Strategi 25: Gerningsmand/kvinde vil gemme sig bag ved barnet efter succesfuld triangulation; ”Det er ikke mig, som ønsker barnet ikke skal se sin anden forælder, det er barnet der ikke vil være, sammen med sin anden forælder. Jeg kan da ikke tvinge barnet. Den anden forældre har en krig med barnet”

Den ubevidste fremmedgørelse er den mest udbredte. Det kan f.eks. ske fordi det under et konfliktfyldt samlivsophør kan være svært for den fremmedgørende forælder – når bølgerne går højt – at huske på, at barnet har store ører. Det kan også ske fordi den fremmedgørende forælder ikke er opmærksom på, at vedkommende vedvarende – både direkte og indirekte – omtaler den anden forælder i negative vendinger.

Den bevidste fremmedgørelse (følelsesmæssig manipulation af barnet) er den mest skadelige. Den kan f.eks. forekomme, hvor den fremmedgørende forælder bevidst omtaler den anden forælder i negative vendinger og/eller inddrager barnet i voksenforhold, som alene vedrører forældrenes indbyrdes forhold og derfor er barnet uvedkommende.

Det er vigtigt at forstå den ubevidste psykiske vold, vil få betydning for barnets mulighed for bygge sunde relationer og forhold i fremtiden. Både den ubevidste og den bevidste er psykisk vold jævnfør paragraf 243.  og er et psykologisk overgreb på børn, som sidestilles lige så skadelig som seksuelle overgreb i forhold, skade på barn og dens udvikling. Skader på et barns tilknytningssystem vil vare resten af barnets liv og forårsage et barndomstraume, der vil risikere at blive videreført til næste generation af familien.

Det er så vigtig for børnene skyld i forstår hvad de går igennem og hvad du som lærer/leder kan gøre. Mange påtager sig en medhjælper rolle i den psykisk vold fordi, de lytter til barnets stemme uden at have den psykologiske baggrund for det. Man kan ikke lytte til barnets stemmen uden at være speciel uddannet.

Hvad er psykisk vold?

Hvordan kommer det til udtryk i barnet?

Hvad du som lærer kan gøre!

Som underviser har du en særlig indberetnings pligt, hvilket betyder, at du skal være kompetent i alle former for overgreb mod børn:

1. Seksuelt overgreb, incest:

2. Psykisk vold;

3. Fysisk voldelig forælder;

4. Ekstrem omsorgssvigt og forældre forsømmelse;

5. Forældrenes psykiske sygdom (f.eks. ubehandlet skizofreni, ubehandlet bipolær lidelse, ubehandlet major depression, ubehandlet barndoms trauma)

Viden er så vigtig, og vi mener, ​​at du som undervisere er forpligtet at sørge for børn/elever i skolen ikke bliver udsat for nogen former for overgreb imens de er i jeres varetægt.

Børn udsættes desværre for psykologisk mishandling af deres forældre, men elever skal ikke udsættes for psykisk vold af skolen. Fremmedgørelse er det tydeligste tegn på barnet bliver udsat for psykisk vold og det skal der reageres på.

Vores mål

Ved at dele vores viden med lærere, skolepsykolog og skoleledelse håber vi at ruste jer til at spotte og agere hensigtsmæssigt, når et barn udsættes for psykisk vold.

Viden som gør at I bliver opmærksom på den psykisk vold og give jer, de værktøjer der skal til for at forhindre psykisk vold udøves i skoleregi og inden for vores skolesystemer. Et andet tegn på den psykisk vold er gerningsmand/kvinde tillader ikke barnet at udtrykke sin kærlighed til den anden forælder, de tillader ikke barnet at tale frit om den anden forældre. De får barnet til at tro, at den anden forælder alt er dårligt og ikke fortjener et forhold til barnet. De bruger psykologisk kontrol, grov manipulation, ”hjernevask” for at triangulere barnet og anvende dette som våben imod den anden forældre, de får barnet til hade og frygte den anden forælder, manipulerer med barnets følelser eller forstyrre barnets forhold til den anden forælder.

Telefonopkald udenfor samværstid til barnet, bevidst afbrydelse/reduktion af den tid, barnet tilbringer med sin anden forælder, ændre barnets navn for at slette den anden forældres navn, er alle typisk handlinger som udøves af gerningsmand/kvinde af den psykiske vold.

Gerningsmand/kvinde vil hævde, at barnet har et problem med den anden forælder og derfor ikke ønsker at komme i kontakt med den anden forælder, eller at den anden forælder ikke er interesseret i at være med på barnets skole.     

                                                                            

Hvad er forældrefremmedgørelse?

Forældre fremmedgørelse er et udtryk, der bruges til at forklare processen og resultatet af et barns psykologiske manipulation for at ødelægge et forældre-barn-forhold. En tilknytnings relateret patologi; et barn, der afviser en forælder, er udtryk for en skade på barnets tilknytningssystem og hjernesystemet, der kontrollerer alle aspekter af kærlighed gennem livet, inklusive sorg og tab. Et barn, der afviser en forælder, har er et problem i hjernens kærligheds- og tilknytningssystem. Patogen forældre tilknytnings relateret patologi er altid årsagen til patogen forældre (Patho = patologi; Genic = Genesis, skabelse). Patogen forældre er skabelsen af ​​betydelig psykopatologi hos barnet gennem afvigende og beskadiget forældre praksis. Dette er et almindeligt udtryk, der beskriver processen og resultatet af en psykologisk manipulation af et barn, for at ødelægge et forældre-barn-forhold. Det væsentlige er at en familie, bryder sammen, forældrene er ikke længere sammen, men de er i stedet forbundet til hinanden af barnet.                                       Nogle gange kan en forælder udtrykker dennes vrede over for den anden forælder ved at bruge barnet som våben. Denne proces kan omfatte, men er ikke begrænset til, at begrænse eller nægte kontakt, manipulere et barn til at afvise og frygte deres forælder, lyve for lærer, sundhedspersonale og det juridiske system, de bestikke barnet til at forstyrre forældrerollen hos den anden forælder eller i sidste ende forsøge at slette forælderen helt fra barnets liv.

 Dr. Craig Childress, Psy.D. beskriver et barn, der afviser en forælder som en appendiksrelateret patologi. "Tilknytning systemet er i hjernesystemet, der kontrollerer alle aspekter af kærlighed og limning gennem hele livscyklussen, inklusive sorg og tab. Et barn, der afviser en forælder, er et problem i hjernens kærligheds- og tilknytnings system, vedhæftningssystemet." Dr. Craig Childress forklarer, at "tilknytningsrelateret Patologi er altid forårsaget af patogen forældre (patho = patologi, gen = genese, skabelse). Patogen forældre, er skabelsen af en ​​betydelig psykopatologi hos barnet gennem afvigende og forvrænget forældre praksis. Mens mange former for overgreb er lette at opdage, kan denne psykisk vold være meget skjult. Som lærer kan du spille en afgørende rolle i at forebygge denne form for overgreb, der ofte sniger ind i vores skoler.

Hvordan kommer dette til udtryk på skoler?

Eksempler på forældrenes fremmedgørelse indenfor skolens domæne: Forældre forsøger at nægte den anden forældres adgang til skolen, fx ved at opgive forkerte kontaktoplysninger til en forælder. Forælder forsøger at blokere ex-ægtefælle / partner, sted-forældre eller andre familiemedlemmer fra at være en del af barnets liv på skolen, Forældre forsøger at blokere den anden forælder fra frivillige arrangementer på skolen, forælder kan finde på at holde barnet hjemme fra et skolearrangement, hvis den anden forælder deltager. Den ene forælder badmouth’er barnets mor eller far. Den ene forælder ses som god/fejlfri, den anden ses som dårlig/fejlfyldt, barnet vil pludselig vil have et nyt efternavn.

Barnet fortæller normalt om deres liv med begge forældre, men når barnet kun taler om en forælder, skal det sætte alarmklokker i gang hos skolelærerne. Børn afviser kun den ene forælder, hvis barnet er bliver udsat for overgreb! Barnet vil ofte begynde at henvise til en forælder på fornavn basis i stedet for at bruge mor eller far.                              

Vi er nødt til at forstå, at forældrenes psykisk vold er en dagsorden, og det betyder ofte, at omgivelserne kun får en situation belyst 'fra hans eller hendes perspektiv. Han eller hun kan skabe falske historier eller overdrive om den anden forælders mangler, med målet om at andre, så skal betragte førstnævnte som den alt-gode, omsorgsfulde forælder, der simpelthen prøver at ære deres "børns ønsker".

Som skolelærer skal du være forsigtig med at lytte til kun den ene side af barnets situation. Hvis den ene forælder forsøger at blokere den anden forælder eller familiemedlem fra skole eller frivilligt arbejde, skal I være opmærksomme på eventuel samværsaftale, inden I accepterer en forælders ønsker om fra holde den anden forælder og familie for at deltage i barnets skoleliv.                                                                                        

En samværsaftale bør arkiveres på hos skolen. Vi foreslår også, at skoleleder gennemgår samværsaftalen, så han som chef, kan sikre sig at skole og dens medarbejdere overholder regler og følger de procedure, som der gælder, når der er fællesforældremyndighed. Det er skolelederens job at sikre skolens medarbejder ikke bliver en hjælper i den psykisk vold, hvilket er forælderen taktik og mål for at afholde den anden forælder for at deltage i barnets skolegang.

Hvad lærere kan gøre for at forhindre psykisk vold:

Læs samværs aftalen, hvis der ikke er en, spørg om den, så du kan afgøre, om den ene eller begge forældre har fælles forældremyndighed og hvordan du skal forholde dig; det vil sige om begge forældre har bestemmelse ret i barnets uddannelse, kommunikerer med begge forældre, inviter jævnligt begge forældre til at mødes i skolen sikre, at uddannelsesmæssigt arbejde udføres i fællesskab og ikke kun af en forælder. Vi skylder vores elever at forstå, om kun en forælder alene som har uddannelsesbeslutningerne, eller om begge forældre har fælles beslutningstagning.

Den fremmedgørende forælder ønsker at få barnet til at vælge den anden forældre fra. Giv nyhedsbrev og vigtig information til begge forældre, hvis der udleveres papir til/via barnet og gør begge forældre opmærksom på at barnet har fået papir med hjem herom. Giv begge forældre direkte besked om møder for at sikre, at begge forældre modtager information og gives mulighed for at komme til de møder som omhandler barnets skolegang.

I en samværsaftale har man besluttet, hvad der er i et barns interesse, og der påhviler en forpligtelse til at sikre, at vi følger det, der er beskrevet, når det kommer til uddannelsesbeslutninger. Dette betyder, at hvis begge forældre har ret til at træffe beslutninger for deres barn, skal skolen inkludere begge forældre. For eksempel, hvis skolelederen eller skolepsykologen afholder et møde for forældrene og børnene, skal man invitere begge forældre. Man kan ikke stole på, at den ene forælder videregiver informationerne, fordi informationen vil sandsynligvis blive tilbageholdt af den fremmedgørende forældre, den anden forælder aldrig vil få at vide, at der var et møde.

Hvad hvis forælderen ikke er interesseret i at blive involveret? Når det kommer til psykiske vold,  vil den fremmedgjorte forælder oftest forsøge at være involveret, men nægtes konstant adgang. Forælderen holdes sandsynligvis uvidende men gør sit bedste for at være involveret. Den forælder, der udsætter barnet for den psykisk vold, kan forsøge at overbevise skolen om, at den anden forælder ikke er interesseret i eller ikke ønsker at blive involveret, eller at barnet ikke ønsker kontakt med den anden forælder.                                                                                               Skoler har dog en forpligtelse til at nå ud til begge forældre i stedet for bare at tage udsagn om en forælder som absolut sandhed. Mange gange er processen med en forældres psykisk vold hemmelig.

Hvordan et barn fremmedgøres fra sin forælder.

Et barn kan for eksempel holdes hjemme under en prisuddelingsceremoni eller endda en sportsbegivenhed, hvis den fremmede gørende forælder har mistanke om, at den anden forælder vil være til stede. Du bemærker måske ikke engang, at barnet var fraværende den dag. I tilfælde af mistanke om psykisk vold er det vigtigt du dokumenterer barnets udsagn og opførelse når der tales om den anden forældre. Dokumentation er så vigtig i disse sager.

Hvis du sidder og tænker hvor jeg kan få mere information omkring psykisk vold fra en nær relation.

Du kan eksempelvis læse mere her:

Websteder

www.bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk

www.drcachildress.org

www.bpm-juristfirma.se

Tidspunkter du bemærker situationsangst hos barnet.

Mange gange vil et barn, der er udsat for psykisk vold, vise en alvorlig angst respons for den fremmedgjorte forælder. For eksempel kan et barn være vred, ked eller trist eller deprimeret på dage, hvor han eller hun skal tilbringr tid med den målrettede forælder efter skoletid, i weekenden.

Denne angst styrkes af forventningen om at tilbringe tid sammen med en forælder, de er blevet hjernevasket til at tro, at alt er dårligt og derfor "tvunget" til at tilbringe tid med den anden. Barnet kan udtrykke, at de hellere vil tilbringe tid med favoritforælder og nævne trivielle grunde til ikke at ville bruge tid sammen med den fremmedgjorte forælder.

Hvad skal du gøre som lærer?

Hvis du har mistanke om psykisk vold, skal du tale med din skoleleder og skolepsykolog.

Det kræves af dig, du rapporterer den psykisk vold som du ville have gjort, om det var et seksuelt misbrug. 

Psykisk vold fra en nær relation , Child Psychological Abuse..DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse 309.4 Adjustment disorder V61.20 Parent Relationship Problem V61,29 Child Affected by Parental Relationship Distress V995,51 Child Psychological Abuse, confirmed.

ICD 10 F24 1Shared psychotic disorder

ICD 11 .QE52.0 Caregiver-child relationship problem which reads "Substantial and sustained dissatisfaction within a caregiver-child problem. DSM 5 CAPDR Child Affected By Parental Relationship Distress.

De 3 symptom bliver forklaret her af Dr. Craig Childress.

Indledning til den nye lov, paragraf 243:

”Det kan have store konsekvenser for den personlige frihed og en persons psykiske velbefindende at blive udsat for psykisk vold. De negative konsekvenser af psykisk vold kan – især i nære relationer – være langvarige eller endog livsvarige, da den psykiske vold nedbryder ofrenes psykiske integritet. Det er derfor afgørende at værne om ofrene og deres retsfølelse, så de får den beskyttelse, forståelse og anerkendelse fra samfundet, som de fortjener”.

Med venlig hilsen

Parental Alienation Awareness Organization EU

[1] Resource. Child Psychological Abuse..DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse 309.4 Adjustment disorder V61.20 Parent Relationship Problem V61,29 Child Affected by Parental Relationship Distress V995,51 Child Psychological Abuse, confirmed.. DSM 5 CAPDR Child Affected By Parental Relationship. ICD 10 F 24. Shared psychotic disorder ICD 11. QE52,0 Caregiver-child relationship problem which reads "Substantial and sustained dissatisfaction within a caregiver-child Caregiver relationship problem. Psychotherapist, Mental Violence Expert Karen Woodall Dr. Bill Bernet DSM5. Psychologist Dr.Craig Childress. Prof. Kruk. Associate Prof. Dr.Jenifer Harman, Parental Alienation Awareness Organization EU.

Note fra redaktionen

Pba en række henvendelser til redaktionen om dette indlæg: Det er ikke en artikel fra fagbladet Folkeskolens redaktion, og der er ikke tale om en officiel guide fra myndighederne, men om et indlæg, privatpersonen Peter Knudsen selv har lagt op på folkeskolen.dk/debat.

1© 2019 Peter Knudsen

ISBN: 9788743011460

Forlag: BoD (Books on Demand) - København, Danmark

Fremstilling: BoD (Books on Demand) - Norderstedt, Tyskland

Powered by Labrador CMS