Anmeldelse

Motiverende undervisning

Rapport - uden megen ny viden

Alment kendte metoder, som praktiseres på fortræffelig vis

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Denne undersøgelse tager udgangspunkt i følgende fem elementer: Et trygt og godt læringsmiljø, fokus på mål og på elevens læring, give og modtage feedback, struktur og variation i undervisningen og inddragelse af eleverne

Fakta:

Titel: Motiverende undervisning

Pris: 40

Sider: 150

Forlag: Danmarks Evalueringsinstitut

Det antages, at disse punkter er væsentlige og danner grundlag for god undervisning og læring for eleverne. Der er udvalgt tolv lærere fra ti skoler – fem matematiklærere og syv dansklærere.

Undersøgelsen er bygget op med forundersøgelse, udvælgelse, observationer, interview, analyser og med en ekspertgruppe tilknyttet, så validiteten for god forskning er i orden.

Konklusionen for hvert af de fem elementer er, at det lykkes for de udvalgte lærere med hver deres metoder, deres engagement og ikke mindst deres personlige udstråling at opfylde målene. Et par af dem mener dog, at de er svagest ved målet om inddragelse af eleverne, men dette nedtones dog af forskerne.

Det er mærkværdigt, at alting altid lykkes i disse evalueringsrapporter, og man må huske sig selv på, at det jo er udvalgte personer, der er med i disse undersøgelser. Ofte er disse rapporter også lidt kedelige at læse, da der i respekt for den videnskabelige metode altid er så mange gentagelser.

I forordet står, at rapporten bidrager med ny viden. Det må denne anmelder kigge langt efter. Det kan være, at de pågældende metoder ikke tidligere har været videnskabeligt bevist, men alment kendte er de, og dagligt praktiseres de af lærere i den danske folkeskole. Et enkelt element, som jeg vil fremhæve, er de medvirkende læreres tydelighed i alt, hvad de foretager sig.

Det kan undre, at der ikke skrives mere om bevægelse i undervisningen, og hvilken betydning det har for elevernes læring, da det er et vigtigt element i folkeskolereformen, men det skyldes nok, at undersøgelsen blev gennemført i skoleåret før vedtagelsen af reformen.

Jeg mangler oplysning om antallet af elever i klasserne og antallet af støttepersoner, som er tilknyttet. Det ville give et klarere billede af, hvilke udfordringer lærerne står med i de pågældende undervisningsforløb, og især hvis det er politikere og andre myndigheder, der læser rapporten.

Rapporten kan især benyttes af skoleledere som vejledere og undervisere på professionshøjskolerne.