Anmeldelse:

En alsidig mestringsmodel for ordblinde med flere

En relevant udgivelse, der direkte kan anvendes i forhold til skolers systematiske arbejde med at strukturere og sætte rammer. En tillægsgevinst er at indholdet kan anvendes direkte på andre af skolens elevgrupper som flersprogede elevers vej til mestring af sprog i skolens fag.

Publiceret

Fakta:

Ordblindes vej til mestring -  en praktisk guide til indsatsen for ordblinde elever

Forfatter: Mie Askjær Midtgaard og  Mette Bach Laursen

600 kroner

184 sider

Dansk Psykologisk Forlag

Af og til kan materialer bruges i andre sammenhænge end det oprindeligt var tilsigtet og som materialets titel tilsigter. Det gælder for eksempel for materialet Ordblindes vej til mestring af Mie Askjær Midtgaard og Mette Bach Laursen fra Dansk Psykologisk Forlag. Titlen signalerer, at målgruppen er lærere og vejledere, der arbejder med ordblinde elever, men målgruppen kan også være skolens fagpersonale, der arbejder med flersprogede elever. Det viser sig undervejs i læsningen af materialet, hvor der blandt andet indgår en generel mestringsmodel, som også med fordel kan anvendes til flersprogede elevers vej til mestring.

Mestringsmodellen har til hensigt at tydeliggøre, hvilke områder en læsevejleder/skole har berøring med og overblik over samt forventningsafstemt og defineret. Herefter kan arbejdet med at styrke et øget fokus på ordblindes selvværd, positive mindset og succesoplevelser går i gang.

Sagt med andre ord, så fremhæver forfatterne otte de områder ”læsevejlederen”, ”den ordblinde elev”, ”ordblindenetværket”, ”LST-agenterne”, ”Klassen og kammeraterne”, ”Lærerne”, ”Forældre” og ”Skoleledelse” som de vigtigste elementer. De forskellige elementer er tydeliggjort i materialet ligesom der også er eksempler på, hvordan en læsevejleders årshjul kan se ud. Eksemplet kan let og ude større ændringer anvendes og tilpasses skolens forskellige ressourcepersoner.

Derudover er der også en beskrivelse af, hvilke forskellige roller en læsevejleder kan have. Det er eksempelvis koordinator, underviser, mødeleder, facilitator, oplægsholder og co-teacher. Disse beskrivelser er i lighed med mestringsmodellen meget relevante, fordi disse rammer er meget centrale for læsevejlederens arbejde.

Til forskel fra mange andre materialer til ordblindeområdet, så er der i materialet en direkte guidning til, hvordan læsevejlederen kan hjælpe ordblinde elever med at få kontrol over de pressede udfordringer ordblinde elever oplever – for eksempel hvis de bliver bedt om at læse op for en klasse eller lignende. Materialet dele indeholder foruden ”Teoretisk baggrund og fremgangsmåde”, ”Mestringsmodellens aktører” også en tredje del – ”Værktøjskassen”. Den sidste del giver oversigt over kopisider og materialer.

Materialet fokuserer på rammer og betingelser for arbejdet med ordblindes vej til mestring  og er en relevant udgivelse, der direkte kan anvendes i forhold til skolers systematiske arbejde med at strukturere.