Lærer til lærer

Meget andet end ’blot’ iværksætter….

Hallen summer af liv. De mange 7. klasser og deres lærere ankommer til idrætshallen på Asgård Skole og vinderholdene fra de 13 skoler stiller spændte, nervøse og fulde af forventning deres stande op.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er tre kategorier: det lokale, det nationale og det globale. Jeg glæder mig - jeg skal være dommer på kategorien det globale og jeg ved, det bliver en festdag at høre de 13 projekter pitche deres projekter.

Det er Iværksættemesse den 7. februar

Det er kulminationen på et fælles kommunalt forløb i Køge kommunes 7. klasser. Et forløb, der på min skole har været præget af både stor arbejdsiver men også frustrationer både i elevgrupper og blandt lærere. Eleverne tror det handler om innovation og det at kunne få nye ideer. Det gør det også, men i mine øjne handler det især om, at eleverne oplever at de kan være med til at præge vores fælles samfund og gøre en forskel. Det handler nemlig ikke kun om at kunne arbejde med innovative værktøjer og idegenerering. Nej, Iværksættermessen er muligheden for skolerne for at udvikle eleverne til en arbejdsform, hvor samarbejde, fagligheder og teknologi kan være med til at bære en innovativ ide videre til et konkret projekt i forhold til en aktuel problemstilling. Og desuden det at kunne picthe (fremlægge medrivende) eget projekt i en gruppe. Netop en arbejdsform og fremlæggelsesform, alle elever også bliver udfordret i til afgangsprøverne og i et videre uddannelsesforløb.

Den problembasserede arbejdsform er bestemt ikke nem at leve op til i vores meget fagopdelt skole i Danmark. Og selvom ikke alle elever slipper lige heldigt fra ’den opgave’, er det tydeligt, at alle udvikles og modnes i forløbet - ikke mindst fordi de også i klassen følger hinandens projekter tæt.

Selv er jeg dommer på kategorien med det globale, og jeg når desværre kun kort at se de andre stande. Det viser sig, at mine to meddommere er meget stærke naturfagsfolk. Min egen tilgang er it-vejleder med interessefelt for 21st skills tilknyttet eTwnning og Craft. For mig gav dommersamarbejde en endnu større respekt for fagligheden i projekterne, da det blev drøftet meget efter hver gruppe-pitch

Tema og faglighed

Elevernes problemstillinger omhandler alle i kategorien 'det globale' mulige bud på løsninger i forhold til bæredygtighed og kræver viden om naturfaglige temaer og kontakt med virksomheder og folk udenfor skolen. Bæredygtighed er dels del af læseplanerne og dels en meget aktuel problemstilling af betydning for vore fremtid. Og ja, eleverne er ’kun’ 7. klasse og projekterne er lavet ud fra det niveau - men det tvinger eleverne til holdninger til nogle meget væsentlige problemstillinger af betydning for hele vores fælles fremtid. Eleverne oplever at kunne gå fagligt i dybden på en helt anderledes måde end vores traditionelle fagopdelte hverdag. Her er udgangspunktet ikke faget, men gruppens problemstilling. Og den arbejdsform kan de bruge i mange arbejdssammenhænge frem over både i skolen og efter grundskolen.

Men arbejdsformen er også svær for eleverne. Samarbejdet i gruppen er udfordrende, og det er tydeligt at se, hvilke grupper der kan få et arbejdsfællesskab om en opgave til at fungere. Men det er også en svær disciplin, som bare er så vigtigt at kunne kaste sig ud i. Men man må tænke på, at frustrationer også er med til at udvikle eleverne selv om, det kan være så besværligt at stå i både som både lærer og elev.

Det at skulle piche sit projekt er en disciplin i sig selv og en virkelig flot øvelse i forhold til fremlæggelser og afgangsprøver. Ud over at have bund i faglig viden og undersøgelsesarbejde gælder det om at kunne vise og fremlægge på en spændende og engagende måde. Det har jeg tidligere skrevet om: https://www.folkeskolen.dk/627730/saelg-din-ide--kan-mesterskab-i-pitching-loefte-fagligheden

Vinderholder fra 'Det globale'

Iværksættermessen er bygget op omkring 21st skills - kompetencer som anses for vigtige for eleverne at udvikle i vores digitale samfund. Disse kompetencer er listet op ud fra elevnøglerne her: http://info.21skills.dk/elevnoegler/

Det handlr om problemløsning og inovation, videnskonstruktion, kollaboration, kompetent kommunikation, it og læring samt selvevaluering. Det er ’skills’, der kræver meget af eleverne, og som vurderingskriterier er konkurrencen benhår for de flotte elevprojekter.

Der er en dygtig projektgruppe bag Iværksættermessen, der har arrangeret og koordineret og supporteret skolerne. Det blev en kanon spændende dag

Motivationen for eleverne er konkurrenceelementet. Det kan man så synes om, hvad man vil - men det giver i hvert fald alle elever i 7. klasse mulighed for at være med i processen og nyde godt af både måde at arbejde tværfaglig med fagligheder, gøre erfaringer med arbejdsformen og arbejde med 21. skills.

Flot initiativ Køge kommune - og imponerende at se de mange elevprojekter på iværksættermessen.

Referencer:

Hjemmesiden for Iværksætterprojektet i Køge kommune: http://xn--ivrksttermessen-ylbd.dk/

og

https://www.facebook.com/search/top/?q=iv%C3%A6rks%C3%A6ttermesse%202019&epa=SEARCH_BOX

eTwinning: https://www.emu.dk/modul/tip-etwinning

Craft: https://www.emu.dk/modul/dm-i-digitale-skillscraft

Powered by Labrador CMS