Inaluk Hede Pedersen (tv) har ordet på sidste sommers folkemøde på Bornholm.

Lærer med i kommission: Praksiskobling vigtigere end længden på uddannelsen

Seks fagfolk skal undersøge, om det er en god ide at gøre læreruddannelsen fem-årig, hvis man vil hæve det faglige niveau og de studerendes engagement. En af dem er lærer Inaluk Hede Pedersen.

Publiceret

FAKTA: DE SKAL SIDDE IKOMMISSIONEN

- Professor Simon Calmar Andersen, Aarhus Universitet(formand)

- Prorektor Alexander von Oettingen, UC Syd 

- Professor Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger

- Professor Jakob Roland Munch, Københavns Universitet

- Skoleleder Rani Hørlyck, Søndervangskolen

- Lærer Inaluk Hede Pedersen, Bagsværd Skole

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det faglige niveau og studieintensiteten er ikke god nok, mener uddannelelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

 

Derfor har han nedsat en kommission, der det næste års tid skal granske læreruddannelsen og særligt, om den skal laves om til en fem-årig kandidatuddanelse i stedet for den nuværende fire-årige professionsbachelor.

Med i kommissionen er lærer på Bagsværd Skole Inaluk Hede Pedersen. Hun mener ikke, at længden på læreruddannelsen i sig selv gør nogen forskel.

Lærerne skal iføre sig en virtuel kittel af professionsautoritet

"Det bliver spændende at undersøge, hvordan de gør i andre lande, men det ligger ikke lige til højrebenet, at gøre læreruddannelsen fem-årig, og så er alting løst. Det er vigtigere at kigge på, hvordan man styrker indholdet i læreruddannelsen. Hvis man bare spreder en ikke god nok undervisning ud over nogle flere år, løser man jo ikke noget", siger hun.

Inaluk Hede Pedersen blev uddannet i 2017 og har blandt andet været med til at gennemføre den evaluering af læreruddannelsen, der udkom i januar i år, og som er baggrunden for, at den nu skal justeres.

"Som nyuddannet lærer har jeg i frisk erindring, både hvad der er godt og dårligt på læreruddannelsen, hvorfor man vælger og måske fravælger den, og hvordan man oplever skiftet fra uddannelsen til det første lærerjob", siger hun.

Kommission skal undersøge fem-årig læreruddannelse - medlemmerne endnu ikke offentliggjort

"Som helt ny lærer følte jeg størst mangler på det, der ligger uden om didaktikken og relationerne. Det praktiske. De svære forældresamtaler, hvordan man indgår i teamsamarbejde og så videre".

"Det skal ikke kun sikres i praktikken, som jo ifølge evalueringen er styrket. Jeg tror, det kræver mere samarbejde med praksis hele vejen gennem uddannelsen. Så man har en tilknytning til en skole og klasse igennem hele uddannelsen i stedet for, at det hedder syv uger i praktik og så tilbage på skolebænken".

Inaluk Hede Pedersen understreger, at hun i under uddannelsen var studiepolitisk aktiv og derfor har haft berøring med mange lærerstuderende. Hun glæder sig til at byde ind med sit perspektiv i kommissionens arbejde.

Prorektor: Læreruddannelsen er kulturelt betinget

Med i kommissionen sidder også prorektor på UC Syd og dr. pæd. Alexander von Oettingen. Også han glæder sig til arbejdet og til at byde ind med sin viden.

"Jeg kan byde ind både med viden om, hvordan det er at drive en læreruddannelse, men også med mange års erfaring med pædagogisk forskning", siger han.

Han påpeger især vigtigheden af, at kommissionen i sit arbejde tager højde for, at skolen er en kompleks organisation, og derfor er det også et komplekst sæt af kompetencer, nye lærere har brug for.

Prorektor: Vi skal have forskning, som lærerne kan bruge til noget

"Hele humlen er, at læreruddannelsen ikke er en mesterlæreruddannelse, og det er ikke en teoretisk uddannelse. Det er en teoretisk-praktisk uddannelse, og derfor er det vigtigste at kigge på, om mikset og samspillet mellem de to ting er rigtigt", siger Alexander von Oettingen.

"Når man derfor snakker om det faglige niveau er det vigtigt at gøre sig klart, at den snak skal differentieres. Der er et didaktisk niveau på uddannelsen, der er fint. Så er der et niveau på de teorier og den forskning, der kobles på læreruddannelsen, og det er for lavt".

Endelig er der niveauet på de hands on-kompetencer, de studerende får med sig ud i det første lærerjob, understreger han.

"Konflikthåndtering, klasserumsledelse og skole-hjem-samarbejde og den slags. Så uddannelsen spænder ekstremt vidt. Det er diskussionen om koblingen mellem delene, jeg synes er det spændende".

Kommissionen skal kigge nærmere på en række andre landes læreruddannelser, som alle er 5-årige. Herunder Tyskland, som Alexander von Oettingen kender indgående.

Opfordring: Giv dit input til lærernes folkeskoleideal

"Man skal være klar over, at læreruddannelsen er en kulturel uddannelse, der vokser ud af det land, den er en del af. I Tyskland er den 5-årig, men de kæmper med mange af de samme problemer, som vi gør i Danmark", siger han.

"Det er ingen hemmelighed, at jeg er glad for vores professionsuddannelse og synes, vi er på rette vej. Men det vigtigste er, at vi får en diskussion af uddannelsens kompleksitet. Derfra kan vi diskutere modeller. Og herunder også, om en fem-årig læreruddannelse er en brugbar model til at løse nogle af de udfordringer, vi har".