Anmeldelse

Eksamen og censur i professionsbacheloruddannelserne
Eksamen og censur i professionsbacheloruddannelserne

Eksamen og censur i professionsbacheloruddannelserne

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bogen »Eksamen og censur i professionsbacheloruddannelserne« er ment som en hjælp til at få eksamen og aktiviteterne om dette sat lidt i perspektiv. Bogen videregiver viden, kundskaber og erfaringer og skal ses som en håndsrækning til vejledere, studerende, eksaminator og censor, der kan bruge den som opslagsbog. Opsummeret har bogen til formål at præsentere faktuel viden og give redskaber, som de nævnte parter har brug for i forbindelse med deres funktion på MVU-området (mellemlange videregående uddannelser).

Fakta:

Titel: Eksamen og censur i professionsbacheloruddannelserne

Forfatter: Britta Hørdam, Steen Hundborg, René B. Christiansen

ISBN: 9788790220938

Pris: 198 kroner

Sider: 210 sider

Type: Bog

Forlag: Unge Pædagoger

Bogen prøver at favne bredt og kommer blandt andet rundt om emner som akkreditering, professionsbachelorbegrebet, kliniske prøver og udviklingsprojekter. Forfatternes intention med at videregive viden, kundskaber og erfaringer på området lykkes i stor udstrækning, og de formår at skabe det intenderede opslagsværk. Dog kan det være svært at se relevansen i det dybtgående afsnit om akkreditering, og hvilken gavn de studerende kan have af den grundige gennemgang af det juridiske og lovgivningsmæssige grundlag for afvikling og planlægning af eksamener.

En del af bogens kapitler er af særlig relevans for specifikke parter. Kapitlerne om bedømmelse, eksamensformer og eksamensklager er viden, der er yderst relevant og brugbar for studerende, så de kan få en dybere forståelse af den opgave, de står over for, og deres rettigheder på området. Specielt er det interessant, at forfatterne har valgt at inddrage et afsnit, hvor de giver konkrete redskaber til, hvordan man stiller spørgsmål ved eksaminationer. Bogen formår yderligere at give de relevante parter en indsigt i professionsbacheloruddannelsen ved at definere professionsviden, inddrage Bologna-deklarationen og orientere om lovgivningsmæssige strukturer.

Bogen kommer godt omkring det, forfatterne kalder for et "ømt emne", og den samler relevant viden for de implicerede parter. Det vil sikkert glæde mange, hvis alle eksaminatorer, censorer, uddannelsesledere og studerende vil tage sig tid til at læse denne bog. På den måde vil alle fremadrettet have et fælles udgangspunkt for eksamenssituationen.  

Powered by Labrador CMS