Anmeldelse

Madsociologi

En bog, vi har manglet i mange år

12 kapitler om madsociologi, der er skræddersyet til brug i undervisning.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Madsociologi er en grundbog, der henvender sig til kommende ernærings- og sundhedsprofessionelle, herunder også lærere med linjefaget madkundskab. Det er en teoribog, der introducerer sociologiske teorier og begreber samt dele af den forskning og de undersøgelser, der har været med til at betragte maden i et sociologisk perspektiv.

Fakta:

Titel: Madsociologi

Pris: 285

Sider: 250

Forlag: Munksgaard

Bogen er redigeret af to sociologer, og bidragyderne har det til fælles, at de alle er undervisere og dermed har godt greb om formen og niveauet til professionsbachelorer. Hvad der adskiller dem, er deres forskellige faglige baggrunde og specialer. Her får vi altså én samlet bog, hvor hver forfatter behandler sit eget område inden for madsociologien, giver omfattende referencelister og slutter af med at anbefale supplerende litteratur til den læser, der ønsker at fordybe sig yderligere i det emne, der er behandlet i kapitlet.

Den bog har vi savnet i mange år, og den vil i høj grad lette undervisningen for såvel lærere som studerende.

Bogen udmærker sig samtidig ved at anvende cases, hvor teorier og begreber sættes i spil i forhold til en konkret problemstilling om mad. Dermed henvender bogen sig også til dem, der til daglig arbejder i felten, og som hermed får hjælp til at forstå og handle på de komplekse mekanismer, der er med til at forme vores madkultur. For det, vi spiser – eller ikke spiser - måden, vi gør det på, med hvem, hvor og hvornår er med til at definere, hvem vi er, og maden og måltidet er omdrejningspunkt for langt mere end blot indtagelse af føde. Det gælder, hvad enten det handler om mad i et hverdagsperspektiv eller mad i forholdet mellem aktør og struktur, hvilket er bogens to fokusområder.

Bogens 12 kapitler introducerer forskellige teoretikere – spændende så vidt som fra 1700-tallets Immanuel Kant til nutidige Claude Fischler – og fordele og ulemper ved anvendelsen af deres teorier diskuteres. Kapitlernes overskrifter indeholder så forskellige emner som: "Mad og magt: Ernæring og sundhed i Foucaults optik", "Nydelsessamfundet: Mad som forbrugsobjekt" og "Sociologi og kostvejledning: En narrativt funderet samtalepraksis". Hvert afsnit introduceres med nøgleord, og den bærende teori og/eller teoretiker præsenteres i små, praktiske info-bokse. Til slut i hvert kapitel stilles et antal studiespørgsmål, som både kan tjene til opsummering af kapitlet og bruges i et eventuelt efterfølgende gruppearbejde.

Bogen har efterskrift af Steen Nepper Larsen, som reflekterer over de perspektiver, som bogens kapitler præsenterer. Han mener, at der er utroligt mange gode grunde til at skrive en madsociologisk grundbog netop nu, idet mad er blevet et ”hot topic”. Men det er kun begyndelsen: Madsociologi er så nyt et forskningsområde, at der vil være nok at rive i for forskere i fremtiden.

Bogen rammer ned i et tomrum, og det er meget svært ikke at være begejstret for den.