Anmeldelse

Motion og bevægelse i skolen
Motion og bevægelse i skolen

Vi skal arbejde med motion og bevægelse i skolen

Udfordringen med 45 minutters bevægelse gennemarbejdes klart og tydeligt i denne bog, således at pædagoger og lærere kan udvikle en pædagogisk og didaktisk funderet praksis på et forskningsmæssigt grundlag.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Motion og bevægelse i skolen" har en klar intention om at give et forskningsmæssigt fundament og et didaktisk og pædagogisk fokus på, hvordan hele dette område kan udvikles i skolesammenhæng. Bogen har et tydeligt sigte på at udfylde det ”videnshul”, der kan være mellem forskningsbaseret viden og de aktiviteter, som skabes gennem arbejdet med motion og bevægelse i skolens hverdag.

Fakta:

Titel: Motion og bevægelse i skolen

Pris: 300

Sider: 262

Forlag: Hans Reitzels Forlag

I bogen er det centralt, at det videnskabelige grundlag er afgørende for at indføre motion og bevægelse i skolen, og at det er vigtigt, at der bygges bro mellem det forskningsmæssige og den daglige praksis, hvilket også fastholdes, hvis man kigger skarpt på intentionerne for den nye skolereform.

"Motion og bevægelse i skolen" tager afsæt i paragraf 15 i den nye skolereform: ”Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnit 45 minutter om dagen”. Denne udfordring gennemarbejdes klart og tydeligt i bogen, således at pædagoger og lærere kan udvikle en pædagogisk og didaktisk funderet praksis på et forskningsmæssigt grundlag.

I bogen lægges der særlig vægt på sundhed, dannelsesdimensionen, faglig trivsel, social trivsel og læring. Dette giver et klart og tydeligt overblik over de faglige og sociale udfordringer, og der gives en alsidig tilgang til disse udfordrende områder.

”Motion og bevægelse i skolen” er en antologi i to dele. I del et er der fokus på, hvorfor eleverne skal arbejde med motion og bevægelse i skolen, eksempelvis med neurovidenskabelige begrundelser, sammenhænge mellem kropslig bevægelse og elevernes boglige læring, trivsel og velvære og fysisk aktivitet i skolen.

Anden del består af en række artikler, som har et tydeligt tematisk afsæt, eksempelvis lærerroller, motivation, inklusion, trivsel med fokus på udskolingen, udeskole og outdoor samt udfordringer og muligheder for implementering af motion og bevægelse i en skolehverdag.

Bogen er velskrevet, og trods mange forfattere skabes der en fin sammenhæng, og de mange vigtige pointer træder tydeligt frem. Fagligt velfunderet og med fine muligheder for, at den enkelte pædagog eller lærer kan bruge materialet til at udvikle egen pædagogisk hverdag gennem motion og bevægelse med eleverne.

Anbefales til alle pædagoger og lærere, der arbejder med motion og bevægelse i skolen. Det er en bog, der helt klart skal være en obligatorisk del af lærerens fagbibliotek. ”Motion og bevægelse i skolen” anbefales også meget varmt til alle studerende på pædagogstudiet og på læreruddannelserne, der arbejder med motion, bevægelse og idræt enten i fagene eller i forbindelse med bacheloropgaver.

Powered by Labrador CMS