"Motorik er ikke bare færdigheder - det er også at give børn et fundament at udvikle sig på, så de bedre kan bruge kroppens muligheder", lyder det fra Torben Hansen fra Dansk Skoleidræt.

Projekt til 2,5 millioner kroner skal forbedre alle børns motorik

Med en millionbevilling fra Børne- og Undervisningsministeriet i ryggen skal Dansk Skoleidræt kortlægge skolernes arbejde med motorik i indskolingen og lave undervisningsmaterialer.

Publiceret Senest opdateret

Når der arbejdes med motorik i indskolingen, er det typisk en individuel indsats, der igangsættes for at rette op på barnets motoriske vanskelligheder.

De strukturerede, længerevarende indsatser for at forbedre alle elevernes motorik er til gengæld langt mere sjældne.

Sådan lyder tesen for den kortlægning af skolernes arbejde med motorik, Dansk Skoleidræt er i gang med.

Den er første led i projektet 'Motorik i indskolingen', der bliver støttet med 2,5 millioner kroner af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk), der hører under Børne- og Undervisningsministeriet.

"Tilbud målrettet elever, som er særligt motorisk udfordrede, er helt centrale. Men ud fra et bredt motorikfremmende sigte og et kropsligt dannende perspektiv er det samtidigt vigtigt, at der suppleres med indsatser, som er målrettede den bredere elevgruppe og som dermed understøtter alle elevers motoriske udvikling", siger udviklingskonsulent Torben Hansen i en pressemeddelelse.

Skal passe til en skolehverdag

De indsatser skal Dansk Skoleidræt på baggrund af kortlægningen udvikle redskaber til at sætte i værk.

Næste led i projektet er nemlig at udvikle og teste en såkaldt "kompetenceløftpakke" bestående af undervisningsmateriale og lærervejledninger.

De skal tilpasses, så de flugter med det pædagogiske personales hverdag og kompetencer, understreger Torben Hansen.

"Motorik er så centralt, at flere lærere skal kunne bruge det. På den lange bane skal alle undervisere kunne arbejde med det, og det skal være integreret i deres hverdag", siger Torben Hansen og tilføjer:

"I indskolingen kommer børnene lige fra børnehaven, hvor der er knald på og så over i skolen, der er mere stillesiddende – her ville det være virkelig godt, hvis motorikken bare var en naturlig del af skoledagen".

Et treårigt projekt

Udviklingskonsulenten understreger, at målet med projektet derfor er at udvikle motorikfremmende aktiviteter, der understøtter nogle af de områder, man alligevel arbejder med i indskolingen.

Derfor er fokus også mere på at fremme fællesskabet gennem bevægelse og at give eleverne mod på at bevæge sig, snarere end at eleverne skal kunne løse bestemte motoriske opgaver som at lyne en jakke eller slå en kolbøtte.

"Vi vil gerne have flere børn, der er glade for at gå i skole, som smiler og har lyst til at lege sammen. At ingen står udenfor legefællesskaberne", siger Torben Hansen.

Projektet 'Motorik i indskolingen' løber frem til december 2025.