I Andkær ved Vejle har Munkebjerg Friskole taget over, efter at Vejle Kommune lukkede Andkær-afdelingen af Fælleshåbskolen.

18 nye friskoler anmeldt - kun én erstatter en folkeskole

Ud af de 18 friskoler, der kan slå dørene op for første gang i august 2022, har kun én rod i en folkeskole, og her er der tale om en ren gardering mod, at den lokale folkeskole bliver nedlagt. Til gengæld erstatter hele to af dette års tre nye friskoler en folkeskole.

Publiceret

Anmeldte friskoler siden 2010

2021

18 anmeldte friskoler, heraf fire gengangere fra 2020 og tre fra2019.

2020

21 anmeldte friskoler, heraf 11 gengangere fra 2019. En afskolerne blev anmeldt i 2018 og står stadig på listen, da enanmeldelse gælder i tre år. Tre af skolerne er åbnet i 2021. To afdem har erstattet en folkeskole.

2019

25 anmeldte friskoler, heraf syv gengangere. Seks af skolerne eråbnet 2020. Ingen har erstattet en nedlagt folkeskole, men toskyldes utilfredshed med, at den lokale folkeskole fik fratagetklassetrin.

2018

24 anmeldte friskoler, heraf 12 gengangere. Fire af skolerneåbnede i 2019. Ingen af dem erstattede en nedlagt folkeskole.

2017

26 anmeldte friskoler, heraf 10 gengangere. Fem af skolerneåbnede i 2018, hvoraf en erstattede en nedlagt folkeskole.

2016

23 anmeldte friskoler, heraf 12 gengangere. Fem er dem åbnede i2017, hvoraf en erstattede en folkeskole, der blev nedlagt i 2015,mens en anden erstattede en skoleafdeling, som skulle nedlægges i2018, men reelt var uden elever.

2015

45 anmeldte friskoler, heraf 22 gengangere. Otte af skolerneåbnede i 2016, hvoraf fire erstattede nedlagte folkeskoler.

2014

52 anmeldelser, heraf er 19 åbnet i 2015. 19 af de 52anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og af dem blev 11 enrealitet.

2013

29 anmeldelser, heraf åbnede 13 i 2014. Fem af de 29 anmeldelserskyldtes en skolenedlæggelse, og tre af dem blev en realitet.

2012

27 anmeldelser, hvoraf 16 åbnede i 2013. 7 af de 27 anmeldelseskyldtes en skolenedlæggelse, og seks af dem blev en realitet.

2011

39 anmeldelser, hvoraf 22 åbnede i 2012. Halvdelen af de 39anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og 15 af dem blev enrealitet.

2010

Rekordår med 65 anmeldelser, hvoraf 24 åbnede i 2011. 18 af demerstattede nedlagte folkeskoler.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

18 anmeldte friskoler til Børne- og Undervisningsministeriet er det laveste siden rekordåret i 2010. Dengang blev der anmeldt 65 friskoler.

På opgørelsen fra i år er Salbrovad Friskole den eneste, som kan relateres til en folkeskole. Ideen til friskolen opstod, da et flertal i byrådet i Assens Kommune meldte ud, at Salbrovadskolen skulle nedlægges i 2018. Det fik en gruppe borgere til at indbetale de 30.000 kroner, det koster at anmelde en friskole.

Et skoleinitiativ kan genanvende depositum to gange og har altså tre år til at få skolen etableret. Men selv om det politiske flertal i mellemtiden droppede tanken om at nedlægge folkeskolen, indbetalte borgergruppen nye 30.000 kroner i august 2020.

Fynsk landsby betaler 30.000 kroner hvert tredje år for at være sikker på at have en skole

"Vi stoler ikke på vores politikere over en dørtærskel, for vores folkeskole har før været fredet, og alligevel blev den lige pludselig lukningstruet", fortalte Morten Hansen fra friskoleforeningen i Salbrovad sidste år til folkeskolen.dk.

Da den nye indbetaling også gælder i tre år, står Salbrovad Friskole stadig på listen over potentielt nye friskoler I alt er syv af de 18 skoleinitiativer gengangere, heraf er tre med for tredje gang.

Til gengæld kan Assens Kommune få en anden ny friskole. I september 2020 drejede Friskolen i Jordløse nøglen om med blot 35 elever. Men det afholder ikke forældre fra at prøve igen med Friskolen Min. At de mener det alvorligt, understreges af, at de både har oprettet en hjemmeside og en facebookside.

Den nu lukkede Friskole i Jordløse åbnede i øvrigt i forlængelse af, at Jordløse Skole blev nedlagt i 2005.

Folk bag konkursramt skole møder kritik for at prøve igen

Også andre nedlagte friskoler forsøger sig igen.

I Odense gik Fund Friskole konkurs med en gæld på 14 millioner kroner i juli 2020 efter blot et års eksistens. Flere af de personer, der stod i spidsen for skolen, ønsker nu at etablere en ny Fund Friskole i Svendborg.

Trine da Silva Weng var ansat som leder af den tilknyttede børnehave i Odense og oplevede den konkursramte friskole fra nært hold fra den spæde start nogle måneder før skolestart i 2019. Hun forstår ikke, at de samme mennesker kaster sig ud i et nyt skoleprojekt. Selv mistede hun en halv million kroner i forbindelse med konkursen.

"De siger de samme ting som sidst, og på halvandet år lavede man et underskud på 14 millioner. Jeg har meget svært ved at se, at noget skulle blive anderledes denne her gang, og det ville jeg aldrig turde gamble med i forhold til et barn", sagde Trine da Silva Weng til dr.dk i foråret.

Mikkel Oldenburg var lærer på den tidligere friskole og er også med i den nye arbejdsgruppe. Han understregede over for dr.dk, at der er tale om en ny skole, selv om der er gengangere fra den tidligere skole i den nye arbejdsgruppe.

Dansk-fransk skole forsøger at opnå tilskud igen

I januar 2020 tog Styrelsen for Kvalitet og Undervisning tilskuddet fra Den dansk-franske Skole af 2014 i København med den begrundelse, at kvaliteten af undervisningen ikke var høj nok. I maj samme år erklærede styrelsen friskolen for nedlagt.

Ikke desto mindre underviser skolen stadig 40 elever. Det sker efter reglerne om hjemmeundervisning, men nu har skolen anmeldt en ny friskole med navnet Den dansk-franske Skole af 2022.

Skolen er dog ikke godkendt endnu. Initiativtagere skal møde personligt hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvor de skal skrive under på, at de vil overholde kravet til friskolen om frihed, folkestyre og uafhængighed. Samtidig skal de være parat til at svare på spørgsmål om skolen, hvorefter styrelsen foretager en samlet vurdering af skoleinitiativet.

Kravet om personligt fremmøde skyldes et styrket tilsyn med privat- og friskoler, som et flertal i Folketinget vedtog i maj 2019.

To ud af tre nye friskoler erstatter en folkeskole

Kun tre af de 21 skoler, der havde mulighed for at åbne i august i år, har ført planerne ud i livet. Hele to af dem erstatter en folkeskole.

Indtil i sommer havde Fælleshåbsskolen i Gauerslund i Vejle Kommune en afdeling med 120 elever i Andkær. Her har Munkebjerg Friskole taget over og har foreløbig elever fra 0. til 6. klasse.

Tilsvarende har Friskolen Højmark Børneverden afløst Højmark Skole i Ringkøbing-Skjern Kommune. Her havde folkeskolen blot 55 elever tilbage, da den blev nedlagt i sommer.

Den tredje nye friskole er Leonardo-skolen i Køge, som henvender sig til højt begavede børn. Ifølge skolens hjemmeside åbner der en tilsvarende skole i Østjylland i august 2023.

Det samlede antal friskoler er faldet med fem

Med kun tre nye friskoler er det samlede antal friskoler faldet med to, da fem friskoler lukkede i løbet af skoleåret 2020-2021.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet satte en stopper for Reventlow Lille Skole på Lolland i maj på grund af manglende kvalitet i undervisningen, mens bestyrelsen for Havregården Lille-Kost og Dagskole i Gilleleje valgte at nedlægge skolen ved årsskiftet efter kritik af svigt og overgreb.

De tre andre skoler lukkede grund af for få elever. Udover Friskolen i Jordløse drejer det sig om Karrebæksminde Privatskole ved Næstved og Djursland Lilleskole ved Grenaa.

Ifølge Undervisningsministeriet havde Danmark 1.080 folkeskoler og 551 friskoler den 1. oktober 2020.

Du kan se den samlede liste over anmeldte, nye og nedlagte friskoler her: