Sommerens eksamen aflyses ikke - men der skæres ned på antallet af prøver.

Endelig afklaring: Færre afgangsprøver til sommer

I en bred politisk aftale har regeringen og Folketingets partier besluttet at skære ned på sommerens prøver i folkeskolen som en følge af corona-hjemsendelsen. Det betyder bl.a., at eleverne i 9. klasse skal op til fire prøver i stedet for normalt syv.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mange ugers nervøs uvished er for tusinder af folkeskoleelever, forældre og lærere afløst af vished, efter at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fredag eftermiddag har indgået en bred aftale med samtlige partier i Folketinget om, hvordan sommerens eksamen skal forløbe efter mange ugers corona-nedlukning.

Det endte ikke med en total aflysning af prøverne som før sommerferien, hvor standpunktskaraktererne blev ophøjet til prøvekarakterer. I stedet er partierne blevet enige om af skære ned på antallet af prøver for eleverne i 9. og 10. klasse.

Fokus på dansk, engelsk og matematik

Det indebærer, at elever i 9. klasse til sommer skal op til fire prøver mod normalt syv. I 10. klasse afholdes fire prøver mod op til normalt 11 prøver. Eleverne i 10. klasse skal selv indstille sig til prøve.

De fire prøver, som 9. klasses eleverne skal op i til sommer, er mundtlig dansk, skriftlig dansk, mundtlig engelsk og skriftlig matematik.

I 10. klasse gennemføres prøverne i mundtlig og skriftlig dansk og mundtlig og skriftlig matematik.

Alle øvrige prøver i 8., 9. og 10. klasse aflyses. Det gælder også den praktisk/musiske valgfagsprøve i 8. klasse samt de to udtræksprøver i 9. klasse. Ved de aflyste prøver får eleverne ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Udtrækket fastholdes, så elever får ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter i de fag, som de får udtrukket.

Lærere til undervisningsminister: Meld ud om eksamen nu

Begrænsningerne i sommerens eksaminer begrundes i aftaleteksten med, at eleverne har været sendt hjem siden 16. december, hvortil også kommer regionale eller lokale hjemsendelser - og hjemsendelserne fra før sommerferien. Derfor kan eleverne været "gået glip af forholdsvis meget tilstedeværelsesundervisning", som det formuleres i aftalen.

Hertil kommer, at foreløbige undersøgelser viser, at hele perioden med covid-19-foranstaltninger og fjernundervisning har ført til "et vist læringstab, om end det ikke kan kvantificeres på nuværende tidspunkt".

Med aftalen håber partierne, at det både sikres, at eleverne trænes i at gå til eksamen, samtidig med at de færre prøver vil frigive tid, som i stedet kan bruges på at indhente det faglige og sociale efterslæb.

Tidligere prøvefagsudtræk

For de aflyste prøver vil standpunktskarakter - som sidste år - blive ophøjet til prøvekarakterer, så alle elever fortsat får et fuldt eksamensbevis og ikke bremses i deres videre uddannelse.

Aftalen medfører også, at skolerne i udarbejdelsen af mundtlige eksamensspørgsmål får mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning. Samtidig er det også en del af aftalen, at prøvefagsudtræk skal offentliggøres tidligere end normalt.

Undervisningsministeren glæder sig over afklaringen. Hun understreger, at "der er ingen perfekte løsninger under en pandemi" - men at der med aftalen er fundet en god balance.

"Det har været et udfordrende år med nedlukning og nødundervisning, og det er der taget højde for med aftalen. Det er sikret, at covid-19 ikke bliver en stopklods for unge, der skal videre i uddannelsesuniverset eller ud på arbejdsmarkedet", lyder det i en pressemeddelelse fra ministeren.

Hun oplyser også, at parterne nu er i gang med næste skridt, som handler om at styrke elevernes trivsel "og fylde så meget læring på eleverne som muligt".

Politisk kompromis

Venstres ordfører, Ellen Trane Nørby, understreger, at alle elever skal have lov til at prøve kræfter med det grønne bord, inden de skal videre i uddannelsessystemet.

"Derfor er aftalen med færre eksaminer vigtig for Venstre, for det er lysende klart, at corona vil sætte sit præg på eksaminerne, ligesom den har gjort på undervisningen og på pensum, og derfor er en reduktion i antallet af eksaminer nødvendig", siger Ellen Trane Nørby - der også glæder sig over, at læseferien inddrages til undervisning.

Enhedslistens Jakob Sølvhøj havde egentlig helst set, at grundskolens afgangsprøver helt var blevet aflyst.

"Men jeg er glad for, at vi med aftalen samlet set får en kraftig reduktion i antallet af prøver. Elever og læreres tid er bedre brugt på undervisning end eksamensforberedelse", siger Jakob Sølvhøj.

I aftalen understreges det også, at skolerne nu kan bruge den frigivne tid til hurtigst muligt at vurdere elevernes faglige niveau i de fag, som de skal til prøve i, så eleverne klædes bedst muligt på.

Samtidig skal skolerne lokalt planlægge den tid, som aflysning af prøver frigiver, til en forlængelse af undervisningen. Lærernes arbejdstid skal omlægges til undervisning frem for forberedelse og prøver. Undervisningsfrie dage skal derfor begrænses mest muligt, fremgår det af aftaleteksten.