0   316

En rigtig lærer

En forsker er på jagt efter det, han kalder den autentiske lærer. Det er en lærer, der har fundet sig selv, og som nyder sit arbejde

Hvordan ser en god lærer egentlig ud? Dette indviklede spørgsmål har professor Per Fibæk Laursen tumlet med de sidste tre år.

Han har netop holdt tiltrædelsesforelæsning på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) om det, og til efteråret kommer der en bog om 'Den autentiske lærer', som han kalder fænomenet.

Artiklen fortsætter under banneret

Og lad os bare med det samme afsløre, hvilke kendetegn professoren har fundet frem til: En dygtig lærer er en lærer, der har noget på hjertet. Som vil noget med sin undervisning og udstråler det med hele sin person og væremåde.

Den gode lærer har desuden et respektfuldt og åbent forhold til sine elever, ligesom hun svinger godt med sine kolleger og værdsætter at arbejde sammen med dem. Hun lykkes med sin undervisning og glæder sig over de boglige og sociale fremskridt, klassen gør.

Den ægte lærer tager endvidere selv vare på sin egen professionelle udvikling. Det er en lærer, der har fundet sig til rette i sit job. Som har fundet sig selv fagligt og ved, hvad hun kan og ikke kan, og er faldet til ro med det.

Den autentiske lærer

Per Fibæk foretrækker at benævne sådan en lærer 'den autentiske lærer' med et begreb, han har hentet hos den canadiske filosof Charles Taylor. Men den dygtige lærer, den personlige lærer eller den ægte lærer er lige så dækkende ord for det, han er på jagt efter, siger han.

'Det, jeg lægger i begrebet den autentiske lærer, er en virkelig fremragende lærer, der har et element af kreativitet og personlighed i sit arbejde', forklarer Per Fibæk.

Som et led i sit projekt har han interviewet 30 - autentiske - lærere, hvis undervisning han også har fulgt. De er blevet udvalgt af seminarielærere, konsulenter, skoleledere og andre, som kender mange lærere.

'Jeg havde bedt dem pege på lærere med stærke og modne personligheder og med et højt niveau af personlige kompetencer', siger Per Fibæk, der kommer fra en stilling som lektor ved Institut for Pædagogik på Københavns Universitet og altså nu er ny professor på DPU.

Hvordan bliver man en autentisk lærer?

'Det har jeg spurgt de lærere om, som jeg har set på og snakket med, og deres - jeg vil ikke sige opskrift - men deres bud er, at man er nødt til at prøve sig selv af i forskellige sammenhænge og gøre sig sine erfaringer'.

'Prøve at undervise små elever og store elever, forskellige fag og forskellige måder at undervise på - mere traditionel undervisning, projektundervisning og så videre. Man kan ikke på forhånd regne ud, hvor man fungerer bedst, og hvad der siger en mest'.

'Det tager tid, og man må undervejs mærke efter, hvordan man har det med det. Der er flere, der lægger vægt på, at der er et intuitivt element i det. Man kan fornemme, hvor det er, man fungerer virkelig godt'.

Flere af lærerne, der deltager i Per Fibæks undersøgelse, har også prøvet sig frem på forskellige skoler, før de fandt den, hvor de fungerede rigtig godt.

At have noget på hjertet

En anden afgørende forudsætning for at få et autentisk liv som lærer er, at man får afklaret, hvad man vil med sit job, siger Per Fibæk.

'En af lærerne siger meget håndfast, at det vigtigste, man skal have ud af sin læreruddannelse, det er, at man skal finde ud af, hvad man vil med sit fag'.

'Man skal afklare sin intention og have en opfattelse af, hvad der for mig er det vigtigste ved det her job. Hvad er det, jeg vil satse på'.

Hvis alt falder i hak for en, så er man en rigtig lærer, mener Per Fibæk. Autentisk.

Det kan tage flere år at nå dertil, for nogen endda mange år. De færreste har fat i den lange ende fra begyndelsen.

'Det er som at blive virkelig fremragende til at spille et instrument. Der er nogen, der er naturtalenter. De kan det næsten med det samme. En af de personer, der er med i min undersøgelse, har kun et halvt år på bagen, men er en aldeles fremragende lærer'.

'Men for de flestes vedkommende kræver det adskillige års erfaring, og for nogen måske mange års erfaring. Der er også inden for lærerfaget det, man kalder late bloomers, altså nogle, der først blomstrer fagligt, når de har mange års erfaring'.

'På den måde ligner lærerfaget mange andre professioner - at de fleste behøver en hel del år for at blive virkelig gode'.

At undervise med sin personlighed

Per Fibæk havde ellers i flere år dyrket en faglig indfaldsvinkel til pædagogikken, men når han var ude at holde foredrag blandt lærere, blev han tit mødt med indvendingen: Ja, det er meget godt med alle de her teorier og faglige indfaldsvinkler til undervisningen, men der er jo også noget mere uhåndgribeligt, der handler om, hvad læreren er for en person, og hvordan læreren svinger med eleverne og den slags; er det ikke også vigtigt? 'Og så måtte jeg svare, at jo, det er det jo nok, men det kan jeg ikke sige så meget om; det ved vi ikke ret meget om, heller ikke i den teoretiske pædagogik. Efterhånden følte jeg en professionel forpligtelse til at undersøge nærmere, hvilke dimensioner der er i lærerens personlige kompetencer'.

Per Fibæk gik i gang med 'Den autentiske lærer'. Meningen med projektet er at give et 'bidrag til, at der er flere lærere, der udvikler sig til det, jeg nu har valgt at kalde autentiske lærere'.

For at eleverne kan få mere ud af undervisningen, men også fordi lærerne kan få et mere tilfredsstillende arbejdsliv som autentiske lærere. Et mere professionelt lærerliv i ordets dybe betydning.

'Det er typisk for dem, jeg har snakket med, at de trives virkelig godt ved at være lærere, undtagen en eller måske to'.

'Der var flere af dem, der spontant sagde: Jeg har en stærk oplevelse af at være kommet på den rette hylde; jeg ville ikke bytte job med nogen, heller ikke med nogen, der tjener mange flere penge, fordi jeg har den her følelse af, at det her er virkelig mig'.

Men kan det ikke blive for meget? Når man brænder så meget, kan det vel også ende med, at man brænder ud?

'Ja, man skal selvfølgelig lære at sætte grænser', siger Per Fibæk. 'For eksempel berettede en af lærerne om, at hun som ganske ung var tilbøjelig til at involvere sig kraftigt i elevernes problemer, også de private. Flere gange var hun ved at sige til store elever, der havde problemer med deres forældre, jamen, I kan da komme hjem og bo hos mig'.

'Efterhånden fandt hun ud af, at det ikke duede. Det var alt for hårdt, men hun fandt også ud af, at det på en måde var uærligt over for eleverne, for hun kunne jo ikke være en slags reservemor for dem'.

En rigtig lærer holder fri

Det er en misforståelse at tro, at en rigtig lærer er lærer 24 timer i døgnet, mener Per Fibæk. 'En autentisk lærer er et helt menneske', siger han. 'Hvis man fortrænger store dele af sig selv eller ikke har mulighed for at dyrke sit personlige liv og sit familieliv og sine fritidsinteresser, så bliver man i længden ikke ved med at kunne fungere overbevisende som lærer'.

'En autentisk lærer fremtræder netop for eleverne som et rigtigt, levende, voksent menneske, måske endda et forbillede, og den rolle kan man ikke udfylde, hvis man lever et halvt liv'.

Så man må sætte sine grænser og kæmpe for ordentlige arbejdsvilkår, fastslår Per Fibæk - 'så arbejdet ikke sluger hele ens liv'.

Arbejdsmiljøundersøgelser viser jo også, siger han, at medarbejdere ofte brænder ud, hvis de har et stort engagement og høje ambitioner, men ikke ordentlige vilkår at realisere dem på - 'og derfor er det vigtigt at slås for gode arbejdsvilkår'.

Den autentiske lærer er typisk god til at sætte grænser, siger Per Fibæk.

'At vide, hvad man kan og vil, giver en ro og en styrke til at afvise urimelige krav og sige fra over for nogle opgaver'.

Per Fibæk spurgte sine 30 autentiske lærere, om de bliver påvirket af den ofte negative kritik af skolen i medierne.

'De fleste sagde, at det ikke rørte dem synderligt. De var overbeviste om, at de havde fundet det rigtige arbejde, og at de gjorde det godt. De opfattede det som en generel kritik af lærere og var ret ligeglade'.

Den autentiske lærer ved selv, hvad hun er værd, og hvad hendes arbejde handler om. På spørgsmålet: Hvad synes I er det særligt sjove ved at være lærer? - svarede de fleste lærere: 'Det er dét, at man kan se, at man gør en forskel. At der kommer noget ud af det. Man kan se, at når man har haft en klasse i en periode, så fungerer den fagligt og socialt bedre, end da man overtog den'.

Den autentiske lærer er en professionel

Den autentiske lærer kunne ligne den velkendte ildsjæl, men sådan er det ikke helt for Per Fibæk.

'Flere af lærerne, jeg talte med, bruger vendinger som at man kan kun tænde andre, hvis man selv brænder', siger han. 'Men jeg har lidt forbehold over for ildsjælebegrebet, fordi det lægger vægt på, at det altafgørende er engagementet og entusiasmen'.

'Men det, der hedder den professionelle kunnen, er også en meget vigtig del af det dygtige lærerarbejde. Det er ikke nok at brænde, man skal også kunne'.

Ildsjæl lugter for meget af amatør, mener Per Fibæk, og kaldsbegrebet skal man også passe på med.

'En af kvaliteterne i det gamle kaldsbegreb er forestillingen om, at man har en opgave personligt, som man føler sig forpligtet over for. Men svagheden er, at kvalifikationerne ikke var så vigtige førhen, bare man havde den rette ånd. Og løn og arbejdsvilkår var slet ikke vigtige, bare lærerne var besjælede af det rigtige, så gik det, mente man'.

'Men sådan er det ikke. Min undersøgelse viser, at det at være i frugtbare omgivelser rent arbejdsmæssigt spiller en stor rolle for de autentiske lærere. De har en oplevelse af, at man kun kan udfolde sig rigtigt, hvis man er i omgivelser, man kan føle sig på linje med'.

Den autentiske lærer er en professionel, mener Per Fibæk. Ja, autenticitet er faktisk selve kernen i lærernes professionalisme, som han ser det.

Men hvad er professionalisme egentlig? Per Fibæk taler om professionalisme på lavt niveau og på højt niveau. Det lave niveau er, når læreren 'halter efter bogen', er upersonlig og distanceret og underviser på en standardiseret måde.

Mange opfatter dette som professionalismen slet og ret, også de 30 lærere, der deltog i undersøgelsen.

'Jeg har været lidt ked af at høre, at interviewpersonerne bruger 'professionel' om den her lidt distancerede og uengagerede måde, som de indrømmer, de kan falde tilbage på, når de er ude i svære situationer, for eksempel en elev, man har svært ved at omgås'.

'Det er en skam, også nu hvor Danmarks Lærerforening taler om professionsideal. Det er et for indskrænket begreb om at være professionel. Professionalisme på højeste niveau er at være kreativ, engageret og personlig', siger Per Fibæk.

jvolsen@dlf.org

Ole Boye - en autentisk lærer

Ole Boye er en af de 30 lærere, der indgår i professor Per Fibæk Laursens undersøgelse om den såkaldte autentiske lærer. Ole Boye har været fysik-, matematik- og historielærer i 26 år, de seneste 15 på Ellemarkskolen i Køge.

'Tiden er en meget vigtig faktor, når man taler om autentiske lærere. Det tager simpelt hen tid at udvikle sig og finde sig selv og sine stærke sider. Og det tager især tid at finde sine egne begrænsninger. Selvfølgelig er der nogle, der nærmest er født til det, men for mit vedkommende er det først i de seneste år, jeg virkelig har følt, at jeg har fundet min plads', siger Ole Boye til Undervisningsministeriets Nyhedsbrev nummer 6, www.uvm.dk

Hvis man vil være en rigtig god lærer, så tror jeg, det er lige så vigtigt at finde sine svage sider som de stærke. Du er nødt til at være ydmyg og indse, at det her er der simpelt hen andre, der er bedre til end dig. Så skal man selvfølgelig gøre sig umage for at finde nogle at arbejde sammen med, som supplerer én.

Ole Boye, med i undersøgelsen om den autentiske lærer, i Undervisningsministeriets Nyhedsbrev nummer 6 9

Eleverne skal mærke, at man er til stede i klassen - også som menneske. Man skal ikke dække sig bag lærerrollen og lade det hele gå op i formaninger som 'sæt dig ned' og 'sid stille'. I stedet skal man lade eleverne vide, at man vil dem. Ole Boye, med i undersøgelsen om den autentiske lærer, i Undervisningsministeriets Nyhedsbrev nummer 6


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet