ma. 22. feb. 2016 kl. 11:12

Riisager: Reform-ros fra SFI-direktør bekymrer

  • Merete Riisager (LA) er dybt bekymret over SFI-direktørens udtalelser. SFI burde være en objektiv forskningsinstitution
    Merete Riisager (LA) er dybt bekymret over SFI-direktørens udtalelser. SFI burde være en objektiv forskningsinstitution
Af: Helle Lauritsen

Merete Riisager, Liberal Alliance, er dybt bekymret over SFI-direktør Agi Csonkas udtalelser om, at folkeskolereformen giver eleverne en længere og mere varieret skoledag. "Hvordan kan SFI bedrive objektiv og uafhængig forskning, når direktøren konkluderer sådan?" spørger Riisager undervisningsministeren. Agi Csonka understreger, at det ikke har været hendes hensigt at konkludere på reformen.

Det er Agi Csonkas debatindlæg i Politiken 10. februar, der får Merete Riisager til at reagere over for ministeren. I indlægget "Folkeskolen: Derfor blev én forskningsfjer desværre til fem høns" skriver direktøren: "Den længere skoledag skal vurderes over for de goder, som den giver i forhold til mere variation, tid til fordybelse, mere spændende undervisning m.v.".

På den baggrund beder Merete Riisager undervisningsminister Ellen Trane Nørby om at tilkendegive "hvorvidt hun mener, at SFI kan siges at bedrive objektiv og uafhængig forskning, når deres direktør på forhånd har konkluderet, at eleverne nu får en mere varieret og spændende skoledag, og at de flere timer til lektiecafeer m.m. er et 'gode' for eleverne".

Hun beder desuden om en redegørelse fra Ellen Trane Nørby, om hvordan ministeren fremadrettet vil sikre, at SFI som ansvarlig for følgeforskningen vedrørende folkeskolereformen forholder sig objektivt til resultaterne.

 

Politisk dagsorden

"Jeg bliver vældig bekymret, når jeg ser direktørens udtalelser", siger Merete Riisager til folkeskolen.dk

"Hun konkluderer en række goder ved reformen. Det undrer mig meget. Det kan en forsknings-direktør ikke gøre, det er jo hendes institution, der skal undersøge, om der er goder ved reformen. Det er SFI, der skal undersøge, hvad det er for et videnskabelige grundlag reformen står på, og hvordan den skal evalueres. Men hele diskussionen er så usaglig. Det er det, der er problemet med reformen - det er fraværet af en systematisk videnskabelig tilgang i forhold til både indhold og metode. Og hvis man ikke klart kan vurdere, hvilket fundament man står på, så bliver det også uhyre vanskeligt at evaluere reformen".

Merete Riisager siger, at hun med spørgsmålet beder undervisningsministeren om at blive klar på noget, der aldrig har været særlig klart.

Hun understreger, at det gør det umuligt at have en saglig diskussion om skolen, reformen og om man bevæger sig i den rigtige retning, hvis man ikke ser på, hvad reformen skal, hvad man undersøger og hvad succeskriterierne er.

"Som forsker skal man være fuldstændig objektiv. Her er der alt for meget rodet sammen med en politisk dagsorden".

Merete Riisager fortæller, at det aldrig er blevet påvist for eksempel, at kundskabsniveauet hos eleverne vil øges som følge af reformen.

"Hverken den tidligere eller den nuværende minister har kunnet påvise, at der er belæg for, at øget bevægelse i skolen for eksempel øger elevernes kundskabsniveau. De har sagt, at hvis man bevæger sig, så øges koncentrationen, men de har ikke noget sammenhængende videnskabeligt, der viser, at reformens tiltag er de rette. Professor Peter Allerup har også efterlyst videnskabeligheden og hele tiden prøvet at holde den faglige fane højt".

"Men jeg bliver vældig bekymret, når jeg så ser sådan en udtalelse med konklusioner om folkeskolereformens 'goder' fra SFI's direktør", siger Mette Riisager. 

 

Svar fra SFI

Folkeskolen.dk har modtaget et skriftligt svar fra  administrerende direktør Agi Csonka, SFI, Det nationale forskningscenter for velfærd:

"Det er på ingen måde mit ærinde på forhånd at konkludere, at eleverne nu får en mere varieret og spændende skoledag", skriver hun.

"Jeg har blot gjort opmærksom på, at det korte notat, SFI har udarbejdet om elevernes oplevelse af skoledagens længde, ikke er egnet som grundlag til at ændre på reformen på nuværende tidspunkt. Dertil er materialet for spinkelt. Og jeg gør opmærksom på, at med den næste dataindsamling har vi langt bredere analytiske muligheder for at vurdere, om reformen lever op til intentionerne eller ej - fx om intentionerne med den længere skoledag bliver indfriet. Det er dette, jeg efter bedste evne forsøgte at formulere med den sætning, som trækkes frem i spørgsmålet. Altså at følgeforskningen skal se på, om reformen bliver implementeret som den skal, og om den virker efter hensigten. Det er ikke følgeforskningens opgave at vurdere, om reformen overhovedet er en god ide, eller om reformen er svaret på de udfordringer, folkeskolen står overfor. Det ville absolut også være relevante spørgsmål at stille, men det ligger udenfor opdraget".

"Jeg har ikke udtrykt nogen mening om, hvorvidt reformen er en god ide, eller om den bør laves om. Det er helt op til politikerne at vurdere. Mit ærinde i denne sag har været at gøre politikere og andre interesserede opmærksomme på, at SFI-notatet isoleret set ikke udgøre et hensigtsmæssigt grundlag for den type beslutninger.

Det er altid vanskeligt med denne type af følgeforskning, hvor man rapporterer undervejs, mens data bliver indsamlet. Og jeg har fuld forståelse for, at politikere ikke altid kan vente på, at evalueringen færdiggøres. Men det er mit ansvar at gøre opmærksom på, når der træffes nogle konklusioner på baggrund af materiale vi har leveret, som materialet ikke er egnet til", lyder svaret fra SFI.


folkeskolen@folkeskolen.dk

Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

Tilmeld dig her
ma. 22. feb. 2016 kl. 11:29 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

Angi?
'Det er ikke følgeforskningens opgave at vurdere, om reformen overhovedet er en god ide, eller om reformen er svaret på de udfordringer, folkeskolen står overfor'
Skal vi så konkluderer at ingen undersøger om reformen er en god ide?

Og denne sætning?
"Det e...Vis hele teksten

Klag
ma. 22. feb. 2016 kl. 11:31 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

Sorry
Hun hedder selvfølgelig Agi, beklager

Klag
ma. 22. feb. 2016 kl. 11:34 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

Uvildig?
Her følger en liste over Agis poster i bestyrrelser, fundet på SFI hjemmesiden:

2014 - Ekspertmedlem af mønsterbryderkorps, udpeget af Forsknings- og uddannelsesministeren
2014 - Medlem af Velstandsrådet, Mandag Morgen
2014 - Medlem af UCC’s bestyrelse
2014 - Formand for Rå...
Vis hele teksten

Klag
ma. 22. feb. 2016 kl. 12:39 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Agi Csonkas kommentar i Politiken kunne umuligt læses som andet end en redningsaktion for reformen. Betragtet som rent forskningsfagligt indlæg var den så håbløs, at professor Allerup vurderede, at hvis dens ræsonnementer var blevet fremført af en af hans studerende... Vis hele teksten

Klag
ma. 22. feb. 2016 kl. 12:45 Tomas Hansen

Lærer

Det er ikke seriøst vel?
Altså, vi har en forskningsleder, der yderligere sidder i en hel bunke råd, udpeget af selvsamme minister, der har "udviklet" og bestemt reformen og hvor alle hovedelementerne bakkes op af Agi, samtidigt med at alle andre mildt sagt løber skrigende væk fra den?

Uafhæ...

Vis hele teksten

Klag
ma. 22. feb. 2016 kl. 14:27 Jeppe Christiansen

Folkeskolelærer

Tomas
Det var heller ikke fordi pengene var relevante, men hvordan kan SFI have en uvildig direktør der er aflønnet af UVM, det er mig en gåde? De kunne for min skyld også smide alle de penge efter hende de syntes hun er værd, men har man ikke en pligt til at informere offentlighed... Vis hele teksten

Klag
ti. 23. feb. 2016 kl. 15:48 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Først nu opdager jeg Svend Kreiners indlæg fra 17.2. https://www.folkeskolen.dk/581857/o...

Nu mener Agi Csonka pludselig også, at tallene - hvis eksistens hun fortiede/benægtede i den kommentar i Politiken, hvor hun beskyldte Folkeskolen for fordrejning - er "...bekymrend...

Vis hele teksten

Klag
ti. 23. feb. 2016 kl. 17:16 Tomas Hansen

Lærer

Titanic.
Når nu skibet er godt i gang med at tage meget vand ind, er det jo med at finde en god redningsbåd.

Mon dog ikke så godt som alle de tidligere tilhængere er ved at opdage at ETN er i fuld gang med at sabotere, underminere og sprænge reformen i mange stykker og det kan jo god...

Vis hele teksten

Klag
ti. 23. feb. 2016 kl. 19:30 Vagn Madsen

DEN PÆDAGOGISKE FORSKNING ER ALDRIG (ELLER NÆSTEN ALDRIG) OBJEKTIV OG UAFHÆNGIG
Jo, men når man husker på , hvor beredvillig forskningen plejer at være, når det gælder om, at bekræfte, støtte, underbygge de forskellige politiske indslag, der er hældt ind i den elevudelte sammenrodsskole herunder den såkaldte reformskole, så er de... Vis hele teksten

Klag