to. 19. jun. 2014 kl. 07:00

Med jobbet som indsats:
 Erik Schmidt fik en tjenstlig advarsel for »negative holdninger«

  • Erik Schmidt underviser resten af skoleåret, hvorefter han stopper. Han er 62 år og har tilbragt størstedelen af sit arbejdsliv i folkeskolen.
    Erik Schmidt underviser resten af skoleåret, hvorefter han stopper. Han er 62 år og har tilbragt størstedelen af sit arbejdsliv i folkeskolen.
Flere billeder: 1 2
Af: Esben Christensen

Skal lærerne fremover holde mund med deres kritik for at undgå advarsler? Hvor går grænsen mellem faglig kritik og negativitet? De spørgsmål stiller lærere i Odense nu efter en turbulent sag, hvor en advarsel fra kommunen blev givet, efter at læreren selv havde sagt op.

I marts i år fik Agedrup Skole ny leder. Midt i den voldsomme udviklingsproces, som alle landets skoler er i med den forestående folkeskolereform og lov 409's nye arbejdstidsregler, landede Mohammed Bibi som skoleleder. 4.a havde forberedt to sange for den nye skoleleder - klassen havde lige vundet i »Ordmaskinen« og hentet Danmarksmesterskabet i skolerap med sangen »Vi er ikke helt ens«, så de var vant til at optræde, og 4.a's dansklærer, Erik Schmidt, havde sammen med nogle elever forberedt en velkomsttale til den nye skoleleder.

Lidt over to måneder senere mødes de to igen, men denne gang er anledningen ikke festlig. Den 15. maj er der tjenstlig samtale, hvor Erik Schmidts »negative adfærd og negative attitude, der særligt kom til udtryk på personalemødet den 7. maj 2014«, er på dagsordenen. En samtale, der siden udmøntede sig i en advarsel, en selvvalgt opsigelse og et rystet lærerværelse - men hvordan endte det der?

I den mellemliggende periode har der været fire personalemøder, hvor ledelsen har meldt en række nye tiltag ud: Nye visioner for skolen, ny struktur og ikke mindst en udmøntning af den nye lov om arbejdstid.

Alle tre emner bliver genstand for faglig kritik. Og de er en del af de brikker, der førte til en advarsel til Erik Schmidt og dermed en del af konteksten, denne advarsel skal ses i.

Nye visioner

På et møde i pædagogisk råd i slutningen af marts bliver der præsenteret nye visioner for skolen. Erik Schmidt fortæller om mødet:

»Der kommer en helt ny skoleleder, der ikke giver sig tid til at mærke efter, hvad det er for et sted, han er landet. Han har inviteret til samtaler med hver enkelt lærer, men det tager altså længere tid at mærke kulturen og ånden på skolen«, siger Erik Schmidt. Han mener, at skolelederens vision »er en voldsom indsnævring af det brede formål, der er i formålsparagraffen«:

»Efter at en række kollegaer har stillet spørgsmål gående på: 'Skal der ikke være noget med undervisning eller dannelse med i visionen?' stiller jeg mit eneste spørgsmål den aften:

»Hvorfor synes skolelederen, at det er ham, der skal komme med en færdig vision?«

Skoleleder Mohammed Bibi ønsker ikke at medvirke i en artikel, da det drejer sig om en personalesag. Men Ina Ahrensberg, børne- og ungechef i Odense Kommune, Region Nord, hvor Agedrup Skole ligger, har følgende kommentar:

»I det her tilfælde er der fremlagt noget, der er i tråd med folkeskolereformens tre mål. Jeg mener, at der bliver indbudt til en dialog og samarbejde. Man starter ud med et visionspapir, som man sammen bearbejder. Et papir er ikke noget værd, før man udmønter det i praksis. Det er det, der foregår på Agedrup Skole og alle vores skoler. Det, der er kernen her - det er, at man gør det sammen i en proces. Og man gør det i dialog og samarbejde«, siger Ina Ahrensberg, der også understreger, at der er indført et månedligt MED-udvalgsmøde på skolen i stedet for at nøjes med de lovpligtige fire, og at skoleledelsen har indført ugentlige møder med tillidsrepræsentanten.

Juliane Ludvigsen er tillidsrepræsentant på Agedrup Skole. Hun fortæller, at den nye skoleleder Mohammed Bibi på mange måder har mødt personalet åbent.

»Men han har haft meget travlt med at få sin vision implementeret. Jeg har som tillidsrepræsentant sagt til ham, at jeg synes, vi skal vente - og det er ikke, fordi jeg ikke deler nogle af hans visioner. Men det er medarbejderne, der driver skolen. Oven i skolereformen og de andre nye ting, som ingen har styr på - på det konkrete plan - er det helt vildt at komme med en ny vision for skolen«, siger hun.

En ophedet stemning

Den 7. maj er der personalemøde. Det fjerde i Mohammed Bibis tid som skoleleder. På mødet er skolens nye struktur og næste skoleårs arbejdsopgaver for lærerne på plakaten. Pludselig opdager lærergruppen noget. Det går op for dem, at der er udarbejdet individuelle koefficienter for arbejdstiden.

»Det er faktisk ikke noget tema på mødet, men et par kvikke matematikkollegaer opdager, at koefficienterne står øverst. Så begynder de at spørge, hvad de betyder. Ledelsen svarer, at det skal vi ikke tale om«, siger Juliane Ludvigsen.

Lærerne forsøgte at finde ud af, hvorfor de med samme tjenstlige forhold kan ende med at få forskellig koefficient. Det er afgørende for, hvor mange undervisningstimer de skal læse i næste skoleår.

»De havde foretaget, hvad de kaldte en retfærdig fordeling. Men de ville ikke fortælle os om grundlaget for den beregning. Og det var det, der i virkeligheden gjorde flere kollegaer oprevne. Der blev en rigtig hed stemning på mødet, fordi det kom oven i, at vi havde fået dikteret en ny struktur og tidligere en ny vision for skolen«, siger Juliane Ludvigsen.

Erik Schmidt medgiver, at lukketheden om de nye tal gjorde ham opbragt - og at han reagerede følelsesmæssigt, da tallene pludselig kom frem.

»Hvis der havde ligget et oplæg på forhånd, så havde jeg nok lige forinden tænkt igennem, hvad jeg ville sige. Jeg siger: 'Nu må det stoppe'. De siger, at jeg råber det højt - det gør jeg ikke«, siger Erik Schmidt. For ham er det stærkt problematisk, at lærerne ikke kan gennemskue, hvilke kriterier der ligger til grund for den differentierede forberedelsestid:

»Det splitter arbejdspladsen ad. Det skaber splid. Man vil gå og spørge: Hvor meget har du så fået? Det er ikke bare overrumplende, det er den mest drastiske ændring af arbejdsforholdene i de 37 år, jeg har været lærer. Jeg beder om ordet og spørger: 'Vil det sige, at I forestiller jer, at I skal sidde inde på kontoret og tildele forberedelsestid efter nogle kriterier, I har valgt - uden at offentliggøre de kriterier?«

I den officielle advarsel, som Erik Schmidt senere får af Odense kommune - med skoleleder Mohammed Bibi som underskriver - afvises det, at der kom noget nyt op på mødet. Sådan som ellers både Erik Schmidt og Juliane Ludvigsen fortæller:

»Den nye måde at sammensætte lærernes tjeneste på har været kendt og drøftet i over et år nu. Det har også været drøftet og kendt på Agedrup Skole, men du har været lodret uenig i tænkningen og har heller ikke ønsket at forstå ændringen. Der kan derfor ikke være tale om, at mødet tog en 'pludselig drejning', da der ikke er tale om nyt indhold«, står der i advarslen.

Tjenstlig samtale

Efter mødet den 7. maj bliver Erik Schmidt indkaldt til en tjenstlig samtale. En udvikling, der kommer bag på ham. Dagsordenen er »din negative adfærd og attitude, der særligt kom til udtryk på personalemødet den 7. maj 2014«.

Juliane Ludvigsen - der skal med til samtalen som bisidder - tror ikke, at hendes kollega for alvor er i fare for at få en advarsel. En advarsel indebærer, at en fyring er inden for rækkevidde, medmindre der bliver ændret adfærd.

»Jeg sagde til Erik: 'Jeg har været tillidsrepræsentant i mange år og været med til flere tjenstlige samtaler - det her kan umuligt udløse en fyringstrussel'. Men det gjorde det, og det forstår jeg stadig ikke, at det har gjort«, siger hun.

Erik Schmidt er også fortrøstningsfuld før samtalen: Han mener ikke, at han har været specielt ordførende på forårets fire fællesmøder. Og han forstår ikke, at han skulle have pisket en negativ stemning op.

»Jeg kan ikke se, at jeg har gjort noget forkert, så jeg går ind med løftet pande. Men jeg kan godt se, at det kan være lidt alvorligt, så jeg har besluttet mig for kun at stille spørgsmål«, siger han.

Og mødet er alvorligt - det bliver blandt andet slået fast, at den »negative adfærd og negative attitude« er en tjenesteforseelse.

Sagen sendes ind til Odense Kommunes HR-afdeling, efter at der er sat flueben ved teksten: »Hvis ovenståede forhold ikke ændres, eller der opstår lignende forhold, kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser«.

»Han kunne have ordnet det her på en meget lempeligere måde. Jeg har i 34 år på skolen aldrig så meget som fået en uformel henstilling fra mine tidligere ledere. Han kunne have trukket mig til side og have sagt: 'Det her er over min grænse, det finder jeg mig ikke i', og så havde jeg rettet mig efter det. Jeg synes, at det er ud over alle proportioner«, siger Erik Schmidt.

Børne- og ungechef Ina Ahrensberg vil ikke forholde sig til den konkrete sag:

»Men generelt kan jeg sige, at hvis man skrider til noget personalejuridisk, så er det, fordi man har nogle grunde til det. Det er ikke noget, man bare lige gør, det skal være velbegrundet«, siger hun og medgiver, at det er hensigtsmæssigt at gå langsomt frem:

»Vi skal altid starte med mindst mulig optrapning - det er ligegyldigt, om det er et fagligt tema eller en personalesag«, siger hun.

Møde i faglig klub

Den tjenstlige samtale finder sted den 15. maj - fem dage senere bliver der indkaldt til møde i faglig klub. Der er to temaer for mødet: Medarbejdernes manglende ejerskab til udviklingsprocesserne og at der var røre blandt lærerne, fordi en kollega havde været indkaldt til tjenstlig samtale.

»Når en lærer, der har arbejdet i 34 år på skolen og været en bærende kulturel kraft - han har lavet skoleblad og fællessamling og har lige vundet Danmarksmesterskabet i rap med sin 4. klasse. Når han bliver oprevet på et møde og siger: Det kan du ikke, Mohammed, du kender os slet ikke. Når han får en fyringstrussel på det grundlag, så er det chokerende for et lærerkollegium«, siger Juliane Ludvigsen og understreger, at kritikken, der udløste den tjenstlige samtale, var blevet fremført internt.

»Det var på et lukket lærermøde. Havde han nu udtalt sig til pressen eller stået og været illoyal over for lederen offentligt, ved jeg ikke engang, om det kunne have udløst en advarsel. Men da slet ikke på et arbejdsmøde for lærere«, siger hun og uddyber:

»Vi har respekt for, at i sidste ende bestemmer lederen. Men ikke uden diskussioner, det er også på den måde, vi får indsigt, medejerskab og bliver gode drivkræfter for skolen«.

Mødet i faglig klub, der blev besøgt af næsten alle skolens lærere, sender et brev til skolens ledelse bagefter. Lærerne er chokerede over, at en kollega er blevet indkaldt til tjenstlig samtale på det givne grundlag. Flere er nervøse for, at eventuel uenighed med ledelsen fremover vil blive straffet.

Opsigelse og advarsel

Fredag den 23. maj, samme uge som der har været møde i faglig klub, siger Erik Schmidt op. Han afleverer sin opsigelse på skolens kontor. Han har endnu ikke modtaget advar­slen fra Odense Kommune.

»Jeg kan ikke være på min arbejdsplads, hvor jeg har været i 34 år, hvis jeg er usikker på, hvad jeg må sige, og hvad jeg ikke må sige. En negativ attitude er jo et subjektivt skøn«, siger Erik Schmidt.

Den 2. juni modtager Erik Schmidt sin advarsel. Der står blandt andet:

»Baggrunden for den tjenstlige samtale var, at ledelsen oplever, at du er meget negativ over for de forandringer, Agedrup Skole er i lige nu. Dette kommer ofte til udtryk på fællesmøder, hvor du har negative holdninger og synspunkter. Det opleves, at du også er med til at piske en negativ stemning op i personalegruppen«. Senere står der:

»Du oplyser under den tjenstlige samtale, at du er vokset op i en antiautoritetsperiode«. Og senere uddybes det:

»Det er ledelsens opfattelse, at du på alle fire møder har været negativ og været mere interesseret i at diskutere allerede besluttede forhold og overordnede politikker og udtrykke dig negativt om dem end at deltage aktivt og positivt i arbejdet«.

»På møderne på skolen har jeg kun forholdt mig til de konkrete emner, der er taget op på møderne. Så det må være indlæg, jeg har haft i pressen, der henvises til«, siger Erik Schmidt.

Det slås fast i advarslen, at Erik Schmidt tildeles en advarsel, og videre står der: »Det præciseres over for dig, at ovenstående adfærd er uacceptabel, og du straks skal ændre din adfærd til ordentlig og konstruktiv kommunikation. Det præciseres ligeledes over for dig, at det er ledelsen, der har ledelsesretten«, slutter advarslen, der har Mohammed Bibi - på vegne af Odense Kommune - som afsender.

Erik Schmidt undrer sig over, at man ikke stoppede advarslen, når han allerede havde taget sin afsked.

»Jeg overvejer, hvad jeg skal stille op med denne advarsel, som jeg har modtaget, efter at jeg har sagt op. Derfor har den heller ikke nogen resocialiserende virkning på mig. Kommunen og Agedrup Skoles leder har haft mulighed for at trække advarslerne tilbage på grund af min opsigelse, men har altså valgt ikke at gøre det. Man kunne derfor få den tanke, at advarslen er givet med henblik på at virke præventivt på kollegaerne på Agedrup Skole og i Odense«, siger Erik Schmidt, der er lærer på skolen indtil sommerferien. Han fortsætter:

»Undervisning er ikke i sig selv demokratisk. Den handler om at hjælpe eleverne til at forstå og kunne agere i verden. Men vi ønsker et demokratisk samfund, fordi vi anser det for rimeligt og også det mest effektive, fordi det genererer flest ideer og skaber mindst modstand. Derfor står der i skolens formålsparagraf, at folkeskolens dagligdag skal være præget af 'åndsfrihed, ligeværd og demokrati'. Stærke skoleledelser har brug for stærke og selvstændigt tænkende medarbejdere, der insisterer på at tage et demokratisk ansvar og engagere sig i skolens dagligdag og liv. Ingen anfægter skoleledernes ret til at lede. Det står i skoleloven. Men skal der ledes effektivt, er det gennem demokratisk samtale og inddragelse«.

 

folkeskolen@folkeskolen.dk

Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

Tilmeld dig her
to. 19. jun. 2014 kl. 09:08 jørn mortensen

lærer og speciallærer. På efterløn.

Magtens afmægtighed.
Børne - ungechef Ina Arehnsberg skal ikke have noget klinket. Klogeligt nøjes hun med at forholde sig til den ny skoleleders papirer og version af sagen. Selv Kafka ville få problemer her. Men kernen i sagen er jo den helt enkle, at en meget ny leder/ledelse uden at involvere lære... Vis hele teksten

Klag
to. 19. jun. 2014 kl. 10:49 Dennis Hornhave Jacobsen

Lærer og formand for Falihos

"de handlinger som Agedrups ny leder står for" - hvad tænker du det er for holdninger og har du drøftet dem med ham?

Klag
to. 19. jun. 2014 kl. 11:35 Michael Hansen

Farligt for demokratiet
En af de væsentlige og vigtige grundelementer i demokratiet er nemlig en velfunderet og veludviklet sans for kritik, ja alt kan kritiseret, men det må og skal ikke tilsidesættes som moderne form for brok.

Det er en MEGET farlig vej, hvis medarbejder i deres erhverv ikke kan eller må...

Vis hele teksten

Klag
to. 19. jun. 2014 kl. 11:54 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Henvisning
Jeg tillader mig at henvise til min blog: http://www.folkeskolen.dk/546563/he...

Klag
to. 19. jun. 2014 kl. 12:00 Lærke Grandjean

Lærer igennem 32 år. Foredragsholder, skribent. P.D. i voksen- og ordblindeundervisning.

Det er dybt, dybt rystende det her. Der må have vidtrækkende konsekvenser.
Ingen fortjener, hvad Erik Schmidt her har været udsat for. Jeg kender kun Erik fra et år med SOPHIA, men inden for det år har jeg lært en sjælden ildsjæl og fantastisk dygtig lærer at kende. Erik gør det, vi alle SKAL gøre, udtrykker sine holdninger og me... Vis hele teksten

Klag
to. 19. jun. 2014 kl. 12:04 Jens Brünings-Hansen

I Tyskland havde man politisk Berufsverbot, hvad skal vi kalde det i Danmark?

Klag
to. 19. jun. 2014 kl. 12:55 Mia Hesselberg-Thomsen

Sceneinstruktør og kunstnerisk konsulent

De er svært at se hvem der vinder i en skole som ikke tåler kritik, og dermed mulighed for forbedringer og udvikling.

Er det virklelighed en tavsheds kultur skolelederen ønsker?

Her et supplement til Sauers gode indlæg.

Rasmus Willig
http://politiken.dk/debat/kroniken/...

Klag
to. 19. jun. 2014 kl. 13:41 Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Lærer

Tyskerne er regelrette, siger man - og der er nok noget om det. Hvis de ikke vil acceptere offentligt ansatte med bestemte emninger, så laver de en klar regel om det - en ganske ubehagelig regel var berufsverbot, men reglen var offentligt tilgængelig.
I Danmark gør man det anderledes ...

Klag
to. 19. jun. 2014 kl. 17:06 CHRISTIAN SØNDER

En meget alvorlig udvikling. Den ledelsesstil kan skabe konflikt og ikke konsensus. Vigtigt at være opmærksom på om det er en enlig svale eller en fælles strategi fra arbejdsgivernes side (det er min fornemmelse) Jeg har kenskab til en lidt lignende episode. Har andre kenskab til ... Vis hele teksten

Klag
to. 19. jun. 2014 kl. 21:39 Karsten Aaaen

Lærer

MÅ jeg ikke minde mig om aty Mohammed Bibi kommer fra en
arabisk friskole...og uanset hvordan man vender og drejer det, så er det sådan at visse arabiske friskoler har ledere som tror de kan tillade sig alt. Også at lede en dansk folkeskole som det var en arabisk friskole, nemlig via diktat.

Og for mig at se er det totalt uhørt, at en...

Vis hele teksten

Klag
to. 19. jun. 2014 kl. 22:18 Dennis Hornhave Jacobsen

Lærer og formand for Falihos

Bevar nu fatningen, måske er dat faktisk hverken muligt at finde islamister eller systemfascister i denne sag. Så længe det kun er den ene part i sagen som har lov at udtale sig, bliver debatten pr. natur lidt entydig.

Klag
to. 19. jun. 2014 kl. 22:37 Line Lykke Nielsen

lærer

Regeringen må i tale med KL om samfundsværdier.
Bødskov sidder jo som bekendt ikke længere i regeringen, men af nedenstående udtalelse ser man andre værdier italesat, end dem effektueret i ovenstående forstemmende artikel. Vi offentligt ansatte er vidner til forholdene for brugerne af de offentlige tilbud og dybt afhæ... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 00:26 Hans Houmøller

Lærer

Dette er nok den første "politiske fyring" i nyere tid. Citationstegn fordi myndigheder, der står for den uden tvivl aldrig vil indrømme det og fordi den "politisk fyrede" selv sagde op.
Det er i bund og grund en ækel sag, som klart er blevet brugt til at intim...
Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 06:07 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Helt generelt, så er det et problem, at offentligt ansatte ikke kan ytre sig i medierne om problematiske ting på arbejdet. Samfundet har brug for at vide, om skattekronerne bliver brugt fornuftigt, og derfor ønsker man, at offentligt ansatte bruger ytringsfriheden. Men grundlovens §... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 09:03 Josephine Kaldan

Pens. Talepædagog og overlærer.

Kære Marina
Jeg tror, du er nødt til at læse sagen igennem endnu en gang. Du forholder dig desværre ikke til substansen. Lærerne har da krav på at kende baggrunden for fordelingsnøglen til forberedelsestiden, eller hur?

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 09:27 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Det er nyt for alle med 40 timers arbejdsuge, og ingen ved, hvordan det vil gå. Derfor findes der ikke nogen fordelingsnøgle, vi kan læne os op ad - vi har jo ingen aftaler om undervisningstid længere. Lederen må gerne foretage et subjektivt skøn i tildeling af undervis... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 10:07 Josephine Kaldan

Pens. Talepædagog og overlærer.

Jeg må have misforstået sagen. Jeg har læst det, som tildeling af forberedelsestid. Sorry.

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 10:17 Josephine Kaldan

Pens. Talepædagog og overlærer.

Men Erik Schmidt opfatter det som en nøgle til fordeling af forberedelsestid. Gør det ikke en forskel?

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 10:18 Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Lærer

Ytringsfriheden kommer ind, hvis skoleledelsen har skelet mere til det, Erik Scmidt har skrevet i fagbladet i generelle vendinger end til hans adfærd i skolen.
Der er ganske rigtigt lagt meget stor magt ud til skolelederne - og de kan ganske rigtigt fordele lektionerne, som de har lyst til - det...
Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 10:22 Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Lærer

Til Dennis: javist bliver sagen lidt ensidig - men synes du ikke, at skoleledelsen har udtalt sig temmelig klart i advarslen?
Fremgår det ikke, hvilken lærertype, han ønsker?

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 10:25 Josephine Kaldan

Pens. Talepædagog og overlærer.

Offentlighedslov
Vi har en offentlighedslov. Jeg forstår ikke, at man kan lave en fordelingsnøgle med forskellige koefficienter til lærernes forberedelsestid, uden at oplyse om , hvordan man er kommet frem til disse tal. Jeg har brug for vejledning, please.

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 11:06 Lærke Grandjean

Lærer igennem 32 år. Foredragsholder, skribent. P.D. i voksen- og ordblindeundervisning.

Thora Hvidtfeldt Rasmussen spørger: Hvor mange forskellige børn kan én lærer holde rede på, så han/hun kan se dem som mennesker i undervisningen og forsøge at imødekomme deres behov? Hvor mange, daglige lektioner med nærværende tilstedeværelse kan en lærer overkomme, uden at hovedet koger? Hvor let er det at behandle børnene demokratisk og retfærdigt, hvis man selv bliver behandlet vilkårligt? Hvis man ikke engang får lov at protestere?
De samme spørgsmål stillede jeg om unge og voksne i Almen Voksenundervisningsregi (VUC) efter diverse lignende voksenundervisningsreformer indenfor de sidste 10 år - som nu Folkeskolereformen. HVIS vi i fællesskab havde fastholdt disse afgørende spørgsmål, som Thora... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 11:21 Dennis Hornhave Jacobsen

Lærer og formand for Falihos

Thora, det mener jeg faktisk er en usaglig måde at læse den på. Julianes svar tyder f.eks. i første omgang på, at Mohammed på mange måde er i dialog med personalet og i og med at det er en personalesag kan ingen fra ledelsen på Agedrup skole kommentere på ... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 11:29 Allan If Jensen

studerende

hold kæft eller ud
Har de danske politikere været på kursus i Mexico? Jeg er fornylig flyttet tilbage til Danmark efter 20 år i Mexico. Der findes der ikke uafhængig fagforeninger og alle ved at kritik af ledelse er lig med en fyreseddel. Danmark er virkelig blevet globaliseret :-( Vil vi finde os i... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 13:12 Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Lærer

Dennis: Man kan også blive FOR forstående overfor ledelsen. Ud fra den logik, du plæderer for, vil det jo altid være forkert at kritisere en tjenstlig påtale - for det vil altid være en personalesag.
Eller - hvis jeg har misforstået noget - hvordan forestiller du di...
Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 13:20 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Dennis: Hvor er det, at ledelsen "på mange måde er i dialog med personalet"? Juliane (TR) fortæller, at de har fået dikteret både en ny vision og en ny struktur, og lederen har iflg folkeskoleloven en forpligtelse til at udøve sin ledelsesfunktion i samarbejde ... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 16:29 Karsten Aaaen

Lærer

Niels Christian Sauer - jeg googlede bare navnet - og så kom det her op
http://www.mitfyn.dk/article/201473

Jeg kan så forstå at lidt mere søgning via Google giver dette link:
http://www.vollsmose.dk/BoernOgFora...

Og vi tager lige et Bibi citat:
"- Vi skal skabe fremtidens generationer. Det vil sige, at vi faktisk ikke kender de færdighede...

Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 17:39 Eskild Kjær-Madsen

fhv skoleinspektør

Folkeskolens katastrofekurs

Det aktuelle scenarium på Agedrup Skole er desværre symptomatisk for den katastrofale kurs, som folkeskolen med den seneste lovændring og påtvungne overenskomst er blevet gelejdet ind i.
Det er ufatteligt, at folketingets flertal ikke kan - eller vil - se, at den gode folkeskole,...

Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 17:57 Dennis Jacobsen

Thora - Jeg er ikke uenig i at Erik skal gøre indsigelser, hvis han mener at hans tjenstlige samtale er uberettiget, jeg antager at lærerforeningen vil gøre deres bedste og at ledelsen må æde deres kommentarer, hvis de er ubegrundede (det tror jeg også svarer på N.C... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 18:15 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Det er sket før, at lærere har fået påtale for at udtale sig
Jeg har oplevet ved enkelte lejligheder, at jeg har fået en uformel påtale for at ytre mig om mit arbejde i offentligheden. Ved en lejlighed forsøgte kommunen at få mig til at trække en artikel i et fagblad tilbage. Ved en anden lejlighed var det noget om de nationale test.

...

Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 18:18 CHRISTIAN SØNDER

Jeg tror vi skal have teste lovligheden af de anvendte ledelsesinstrumenter. Det er vel det vi har lærerforeningen til. Det med at true og realisere en advarsel på nævnte grundlag m.m. er efter mit skøn helt usagligt og bør prøves ved domstolene. Det tendere til magtmisb... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 19:36 Josephine Kaldan

Pens. Talepædagog og overlærer.

Dennis Jacobsen.
Jeg forstår simpelthen ikke dine indlæg. Må en lærer ikke stille spørgsmål til ledelsens beregningsmodeller uden at blive truet på brødet? Hvorfor er det så vigtigt for dig at forsvare lederen? Selv om lederen ikke må ytre sig om det personlige i sage... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 19:55 Dennis Hornhave Jacobsen

Lærer og formand for Falihos

Hvis du vil motivanalysere mine indlæg, så gør det. Hvis ikke mine kommentarer er tydelige nok, så må vi håbe at vi kan finde et andet format at fortsætte i en anden gang. Jeg mener ikke jeg forsvarer nogen, jeg forsøger at nuancere, hvis ikke det er tydeligt n... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 19:56 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Dennis påpeger, at lederen har fået mundkurv på og accepteret det. Derfor hører vi kun historien fra en synsvinkel. Det er da en rimelig betragtning.

Jeg tror også, at de to er tidligere kolleger.

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 19:57 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Undskyld Dennis - jeg så ikke, at du havde svaret

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 20:21 Dennis Hornhave Jacobsen

Lærer og formand for Falihos

Tak Maria, det er præcis min pointe. Meget mere behøvede jeg nok ikke have sagt.

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 20:39 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Dennis og Marina: Ledelsen har ikke FÅET mundkurv på. Den har TAGET mundkurv på, og det er ikke for Eriks skyld, skulle jeg hilse og sige. Men advarslen taler jo for sig selv. Ledelsen hævder, at Erik med et spontant udbrud har truet den gode mødeorden. Men det blev fremprovo... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 20:49 Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Kan du forklare mig, hvorfor Erik valgte at sige op, frem for at blive fyret? Han er sikkert tjenestemand og kunne se frem til flere år med fuld løn, var han blevet opsagt.

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 20:53 Charlotte Birk Bruun

Specialpædagogisk konsulent, Cand.pæd.phil og Bestyrelsesmedlem i Folkeskoleforældre

KL dyrker revolver-ledelsesstilen
I min hjemkommune har der været flere sager, med konflikter mellem skoleleder og medarbejdergruppen.

På mig virker det som om, at man fra KLs side ønsker at fremme en ny type skoleleder, som skal kastes ind på en skole, og forventes at kunne vende en skolekultur i løbet af ...

Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 20:56 Esben Christensen

Journalist

Angående 'mundkurv' til lederen
Bare lige en kort afklaring:

Jeg ringede til Mohammed Bibi og præsenterede ham for sagens to spor:
1. Den konkrete personalesag - hvorfor er det beskrevne forløb en advarsel værdig?
2. Det generelle spor - I hvor høj grad skal man som skoleleder inddrage medarbejdere i forandring...Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 22:22 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Marina: Erik stod ikke til at blive fyret. Advarslen kunne være blevet en parantes i hans lærerliv, og han kunne have fortsat, men med mundkurv på og i konstant ængstelse for, hvornår han pådrog sig endnu en advarsel med fyring til følge. Den atmosfære ønskede han åbenbart ikke at arbejde i.

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 22:24 Niels Christian Sauer

Skribent, debattør, lærer

Esben Christensens supplerende oplysninger viser med al tydelighed, at ledelsen har TAGET mundkurv på

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 22:44 Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Lærer

Kære Dennis - "Jeg opponerer bare imod, at man gør det jeg oplever som en personalesag til en sag som endegyldigt stempler alle ledere og forvaltninger som magtgale paragrafforvaltere - jeg ser ikke nogen universaliserbar pointe i denne artikel, med mindre man ønsker at uddrage po... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 22:44 Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Lærer

Kære Dennis - "Jeg opponerer bare imod, at man gør det jeg oplever som en personalesag til en sag som endegyldigt stempler alle ledere og forvaltninger som magtgale paragrafforvaltere - jeg ser ikke nogen universaliserbar pointe i denne artikel, med mindre man ønsker at uddrage po... Vis hele teksten

Klag
fr. 20. jun. 2014 kl. 22:52 Dennis Hornhave Jacobsen

Lærer og formand for Falihos

Hvad ledelsen mener må de selv kommentere på, hvis de ønsker at forsvare deres valg. Min intention var netop ikke at motivfortolke, jeg beklager, hvis jeg kom til at fremstå sådan. Nu er Eriks perspektiv i hvert fald blevet belyst.

Klag
lø. 21. jun. 2014 kl. 08:30 Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Lærer

Det er så forstået, at du ikke ønsker at motivfortolke - jeg havde ellers læst flere af dine indlæg sådan. Du gav udtryk for, at bl.a. jeg uddrog pointer for at bruge dem i min egen sag - mens ledelse og forvaltning er i gang med dialog med personalet.
Oven i købet...
Vis hele teksten

Klag
lø. 21. jun. 2014 kl. 08:51 Lærke Grandjean

Lærer igennem 32 år. Foredragsholder, skribent. P.D. i voksen- og ordblindeundervisning.

DLF må kæmpe for, at lærerrådsmøder genindføres, dermed kan YTRINGSFRIHEDEN få rum og plads
God undervisning er afhængig af demokratiske forhold på lærerarbejdspladserne. Må jeg tillade mig at henvise til dette link, som er mit bidrag til den vigtige diskussion, som DLF-formanden og Danske Undervisningsorganisationers Sammenslutning iværksatte for få måned... Vis hele teksten

Klag
lø. 21. jun. 2014 kl. 09:09 CHRISTIAN SØNDER

Dannelse ctr magt
Lærke dine ord er poesi

Klag
fr. 15. aug. 2014 kl. 01:03 Jan Barrett Nielsen

Pædagog

Har lærerne ingen fagforening?
Øh, ingen nævner Dlf i kommentarerne, og hvordan kan de beskrevne uhyrligheder om muligt finde sted, uden at fagforeningen ret hurtigt kommer på banen?

Hvis Dlf har været involveret, hvorfor nævner ingen det så?
Hvis Dlf ikke har været involveret, hvad gik så ...


Vis hele teksten

Klag
fr. 15. aug. 2014 kl. 08:20 Esben Christensen

Journalist

@Jan Barret Nielsen
Hej Jan,

Det er første artikel i en række. DLF kommenterer her(Også link oppe i teksten):
http://www.folkeskolen.dk/546668/dl...

Vh,
Esben

Klag