Inspiration - IT

Programmer som Drama Studio fra SkoleTube kan fremme dialog og samarbejde mellem eleverne, mener teknologivejleder Sandra Carstensen.

Teknologivejleder: Sådan vælger jeg, hvordan skærmene skal bruges i min undervisning

Vi lærere skal tage et bevidst valg og guide vores elever til en ansvarlig brug af teknologi. Skærmene kan forvandles fra simpel underholdning til afgørende læringsredskaber, skriver Sandra Elisabeth Rygaard Carstensen.

Publiceret

I dagens digitale tidsalder er it og teknologi ikke længere blot valgfrie redskaber i undervisningen. De er blevet en integreret del af den måde, vi lærer, underviser og interagerer på.

Fra interaktive læringsspil til online samarbejdsplatforme har it og teknologi åbnet dørene til et utal af muligheder for at berige og forbedre undervisningen i folkeskolen. Men vigtigst af alt har det givet os et redskab til at forme og tilpasse læringen, så den passer til det enkelte barns behov og læringsstil.

Og lige netop dét er afgørende for elevernes lyst til at lære og engagere sig i undervisningen.

Efter offentliggørelsen af regeringens anbefalinger om brug af skærme i folkeskolen, bliver der desværre tegnet et billede af, at børn og unge er små robotter, der blot sidder med hovedet begravet i skærmene.

Mon ikke vi på denne måde får skræmt nogen væk fra brugen af skærme, og kan det virkelig passe, at det skal være målet?

Billedet af eleverne er heldigvis utroligt misvisende.

Vi har et ansvar over for eleverne

Jeg er helt enig i, at skolernes brug af skærme, it og teknologi selvfølgelig skal drøftes og tages op til diskussion på de forskellige skoler. Helt på lige vilkår med indkøb af analoge materialer. Men vi har et ansvar som dannelsesinstitution for at lære vores elever om god brug af skærme.

Lærer vi dem at bruge skærmene på en ansvarlig måde, hvis vi pakker dem væk og låser dem inde?

Til det skal der lyde et klart og tydeligt nej herfra. Jeg bruger it og teknologi dagligt, både privat og professionelt, og jeg tror på vigtigheden af at lære og danne mine elever og mine egne børn.

Del gode ideer

Vil du bidrage til Folkeskolens inspirationsunivers? 

Så send en mail med dit indlæg til inspiration@folkeskolen.dk

Medsend gerne et billede af dig selv, som vi må bruge.

Hvad er det så for nogle redskaber, der kan danne vores elever? Hvad er det, som kan gøre en så væsentlig forskel, at skærmen ikke blot bliver et underholdende element, men et redskab til læring?

Det handler om tilgangen og måden, vi lærer eleverne at bruge det på. Det handler om, at jeg, som lærer, er utrolig bevidst om de tilvalg og fravalg, jeg tager.

Hver gang jeg vælger at inddrage et program fra SkoleTube, vælger jeg noget andet fra.

Vores tilgang til teknologi er afgørende

Et af de programmer, jeg vælger at bruge i undervisningen, er Drama Studio. Det er et spilbaseret multiplayerværktøj, der har vist sig at være en kæmpe succes blandt eleverne.

 Programmet bringer elementer fra deres foretrukne spil fra fritiden ind i undervisningen, hvilket skaber en umiddelbar forbindelse og en høj grad af motivation. En af de mest bemærkelsesværdige fordele ved Drama Studio er, hvordan det fremmer dialog og samarbejde blandt eleverne.

Når eleverne samarbejder om at skabe teaterstykker i Drama Studio, kræver det, at de kommunikerer og samarbejder om alt fra idégenerering og karakterudvikling til sceneopsætning.

Det skaber et dynamisk og engagerende læringsmiljø, hvor eleverne aktivt deltager i dialog og udveksler ideer for at skabe noget unikt sammen. Denne proces med at samarbejde om at opbygge et teaterstykke i en virtuel verden er ikke kun sjov og interaktiv, den styrker også elevernes evne til at arbejde sammen og udtrykke sig kreativt.

Det er klart, at vores tilgang til teknologi i undervisningen er afgørende. Det er ikke blot et spørgsmål om at omfavne eller afvise skærmene, men derimod om at bruge dem som redskaber til at forme en engagerende og tilpasset læring for hver enkelt elev.

Det kræver, at vi som lærere tager et bevidst valg, vælger med omhu og guider vores elever til en ansvarlig brug af teknologi. Når vi lykkes med at forvandle skærmen fra simpel underholdning til et redskab til dybdegående læring og kreativ udfoldelse, åbner vi op for et væld af muligheder.

Skærmene skal ikke gemmes væk, i stedet skal eleverne undervises i en ansvarlig brug af teknologi, mener Sandra Elisabeth Rygaard.