Den ser tom ud, men den er formentlig fyldt med kemi, og noget af det kan være sundhedsskadeligt. Ny undersøgelse dokumenterer, at luften i danske klasselokaler indeholder over 450 forskelige kemikalier. Otte af dem er enten sundhedsskadelige eller mistænktes for at være det.

Der blev fundet otte potentielt skadelige stoffer i danske klasselokaler

Undersøgelsen 'Kemi i luften' har fundet en række kemikalier, som mistænkes for at være sundhedsskadelige. Forskeren bag understreger dog, at ingen af dem blev fundet i mængder, som overskrider det tilladte.

Publiceret Senest opdateret

Det er første gang, at det så omfattende undersøges, hvor meget og hvilken kemi i luften børn og unge bliver udsat for i de danske klasselokaler.

Undersøgelsen ’Kemi i luften’, som er en del af sidste år Masseeksperiment, har fundet flere end 450 forskellige kemiske stoffer i luften i danske klasselokaler.

Otte af dem er enten sundhedsskadelige eller mistænkes for at være det. Ingen af stofferne blev dog fundet i mængder, der overskrider det tilladte.

Folkeskolen har spurgt, hvilke stoffer der er tale om:

Propylenimin: Findes i blandt andet papir, tekstiler og maling. Kan forårsage leukæmi, kræft i hjernen og brystet og andre former for kræft hos dyr.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen ’Kemi i luften’ er en del af sidste år Masseeksperiment. Det er første gang, at det så omfattende undersøges, hvor meget og hvilken kemi i luften børn og unge bliver udsat for i de danske klasselokaler. Både de stoffer, der lugter og giver ubehag og de stoffer, man sjældent bemærker.

Undersøgelsen er gennemført i 76 forskellige klasser på skoler over hele Danmark, samtidig med det store Masseeksperiment om CO2-koncentrationer i klasselokalerne. Bag undersøgelsen står det nationale naturfagscenter Astra og Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet.

Eleverne i de 76 medvirkende klasser havde opsat sensorer i lokalerne, der målte den totale mængde af kemikalier i luften hvert tiende minut i fire uger. Der blev fundet over 450 forskellige flygtige organiske forbindelser i de klasselokaler, som blev undersøgt.

Resultaterne viser, at 96 procent af klasserne oplevede koncentrationer af kemiske stoffer over det anbefalede maksimale niveau, men med stor lokal variation. Halvdelen af klasserne havde koncentrationer over det anbefalede niveau i en time dagligt. 10 procent af klasserne oplevede en samlet koncentration over anbefalede grænseværdier i mere end halvdelen af tiden. 38 procent af de 60 hyppigst målte kemikalier er koblet til lugtgener eller ubehag. 15 procent af de 60 hyppigst forekommende kemikalier er klassificerede som potentielt sundhedsskadelige, men i ingen af klasserne oversteg koncentrationen det anbefalede maksimum på

Inden for det næste halve år skal undersøgelsen ”Kemi i luften” publiceres videnskabeligt på internationalt plan.

Ethanal: Kræftfremkaldende stof, som findes naturligt mange steder, blandt andet i gylle, kaffe og frugt.

Dibutylphthalat: Stof, som findes i blandt andet kosmetik og limprodukter. Mistænkes for at være hormonforstyrrende.

Diethylphthalat: Stof, som blandt andet findes i parfume og som mistænkes for at have hormonforstyrrende egenskaber.

Benzen: Kræftfremkaldende stof, som blandt andet findes i benzin og plastik.

Toluen: Opløsningsmiddel, som kan forårsage neurologisk skade. Findes især i benzin, men også i maling, stærk lim og lignende.

Cyclohexan: Bruges blandt andet til produktion af nylon. Kan medføre irritation af slimhinder, hovedpine, svimmelhed og træthed. Ildebefindende og opkastning kan i nogen tilfælde også opstå ved højere koncentrationer.

Diethylenglycol monobutylether: Findes i blandt andet maling og rengøringsmidler. Stoffet irriterer øjne, hud og luftveje og kan have påvirkninger på centralnervesystemet, blod, nyrer og lever.