Debat

Frekvensproblemer og DLF's udvikling

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er altid modtageren, der definerer budskabet, men det er ikke modtageren, der definerer hensigten.

Til Jørgen Alfastsen vil jeg sige, at jeg ikke kun er en lille smule interesseret i at høre, hvad helt almindelige medlemmer har at sige. Faktisk mener jeg, medlemsinvolveringen er helt afgørende for, om udviklingsprojektet kan lykkes. Det havde jeg håbet var fremgået af mit svar i Folkeskolen nummer 15, men jeg forstår, vi ikke har været helt på bølgelængde.

Hovedstyrelsen besluttede i enighed på februarmødet, hvordan følgegruppen skulle sammensættes. Selv om der på martsmødet var en diskussion om hensigtsmæssigheden i sammensætningen, var der ingen ændringsforslag. Det er således en fælles beslutning og ikke et personligt projekt.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Det er naturligvis i orden at diskutere, om den valgte fremgangsmåde er den bedste. Det er en vurdering og et valg. Det er også i orden at skyde på mig som formand for udviklingsprojektet, hvis jeg ikke gør arbejdet godt nok, men dybest set handler det jo om tillid til os, der arbejder med projektet, og til foreningen. Den kan vi ikke trygle os til, men jeg håber, vi undervejs kan oparbejde den tillid, hvor den mangler, og jeg håber, den diskussion, der forhåbentlig kommer, bliver en diskussion ud fra de hensigter, vi har med projektet, nemlig at vi bliver i stand til at løse opgaven til gavn for medlemmerne.

Følgegruppen har netop haft sit første møde. Her blev der klart givet udtryk for, at deltagerne vil tage et medansvar for at drage medlemmerne ind i processen.

Jørgen Alfastsen skriver, at 'forhåbentligt kan udviklingsprojektet, trods en lidt skæv start, føre noget spændende med sig'.

Det er ikke min oplevelse, at projektet har haft en skæv start, men jeg har de samme forhåbninger om, at det kan føre noget spændende med sig.

Astrid Schjødt Pedersen

medlem af hovedstyrelsens forretningsudvalg og formand for udviklingsprojektet

Powered by Labrador CMS