Matematik-netværket er for alle, der interesserer sig for og underviser i matematik. Dækker alle klassetrin. I samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening.

(6.789 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Matematik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
1   16

Matematikvejleder skal, skal ikke?

Det er altid en spændende tid for matematikvejlederne, når der skal fagfordeles!

0   2

Kora om Pisa Etnisk: Usædvanligt, at første- og andengenerationselever klarer sig lige godt

I den danske udgave af Pisa 2015 klarer førstegenerationsindvandrerelever sig på samme niveau, som andengenerationselever, der født og opvokset i Danmark. Det er overraskende, siger analysechef i Kora, men en stærkere forældrebaggrund er måske forklaringen.

5   6

Pisa Etnisk: Andengenerationsindvandrere halter fortsat efter

Pisa Etnisk 2015 er netop offentliggjort. Trods beskedne fremskridt blandt elever med indvandrerbaggrund klarer de sig stadig markant dårligere end de etnisk danske elever. En bred samfundsudfordring, siger undervisningsministeren.

0   3

Undersøgende matematik om pandekager og haveindretning

Byg emballage til golfbolde og regn ud hvor meget dej, der skal bruges til 608 pandekager. Er det realistisk at bage dem? 8. klasse på innovationslinjen på Skt. Hans Skole arbejder med budget, computertegning, lim og papir. Senere underviser de andre.

1   3

Engineering i skolen

Nyt ambitiøst 30 millioner kroners projekt om engineering skal tænde gnisten for teknologi og naturvidenskab blandt danske grundskoleelever. Som nørd inden for de metoder, som anvender iterative processer, står jeg klar med åbne arme. Men hvad er forskellen og lighederne mellem engineering, design, innovation og entreprenørskab?

2   4

Metoderelaterede matematikvanskeligheder

Undervisning i standardiserede regnemetoder har en højest beklagelig tendens til at efterlade en stor del af eleverne i matematikvanskeligheder. Der er derfor god grund til at lade eleverne udvikle deres egen forståelse og deres egne metoder, som der lægges op til i Forenklede Fælles Mål.

1   3

At undersøge er ikke bare at undersøge

Der tales meget om undersøgende undervisning – men hvad er det? Jeg vil forsøge at beskrive forskellige typer af aktiviteter som hver især har forskellige undersøgende kvaliteter – udsprunget af det ministerielle arbejde med projektet KIDM – Bedre kvalitet i dansk og matematik

3   14

Dyskalkuli og matematikvanskeligheder – hvad er forskellen?

Mange skoleelever, man mener op mod 20 %, har problemer med at forstå og arbejde med matematik. Nogle har det sværere end andre og de omkring 6% hårdest ramte kaldes af mange for dyskalkulikere. Men ren dyskalkuli er noget andet end matematikvanskeligheder, og hvis vi skal kunne hjælpe de elever, der har ren dyskalkuli, bliver vi nødt til at lære at skelne mellem dyskalkuli og andre former for matematikvanskeligheder.

5   11

I stedet for lektiehjælp

Den obligatoriske lektiehjælp og faglige fordybelse fungerer stadig ikke efter hensigten ifølge undervisningsminister Merete Riisager

0   2

Nye nationale test – nu med hovedtelefoner

De obligatoriske nationale test er slut for denne gang. Når Undervisningsministeriet åbner for frivillige test til efteråret, kommer de nye test i engelsk, 4. klasse, og matematik, 8. klasse, som fra næste år er obligatoriske og har skubbet biologi og geografi ud.

1   7

Skal vi have en taksonomi for innovation, kreativitet og design?

På Big Bang konference 2017 afviklede jeg en workshop med titlen ”Innovationskompetencer i folkeskolen”. Her arbejdede 30 lærere med temaet:  Hvordan kan vi undervise via innovation fremfor at undervise for innovation. Workshoppens deltagere var optaget af, hvordan elever indgår i og reflekterer over en innovationsproces. Lærergruppen blev meget optaget af spørgsmålet: ”Hvilke kompetencer skal jeg understøtte og udvikle i mit didaktiske arbejde med innovation?”. I det følgende kan du læse lærernes bud på en beskrivelse af en innovativ elevs redskaber og kompetencer.

ANMELDELSE
3   19

Og Pisa er ikke en by i Italien…

To kompetente forfattere underbygger deres kritiske holdning til de internationale Pisa-matematiktest med saglige argumenter, som er svære at komme udenom. Hvis de blot havde gjort det noget før.

0   4

Matematikfessor udbredes internationalt med støtte fra fond

Danske EduLab får millioninvestering til at udbrede portalen MatematikFessor internationalt, skriver Vækstfonden i en pressemeddelelse. Med kapitalen vil virksomheden eksportere danskudviklet pædagogik, og Vækstfonden ser stort potentiale i læringsvirksomheden.

0   7

Hvilket fag er kodning?

Alt eller intet...

0   5

Førstehjælp til regnestrategier på mellemtrinnet

Har du elever der ikke kan afkode problemregninger eller muligheder for løsninger. Så prøv at billedliggøre regnestrategierne.

0   5

Lærere kan få onlinehjælp til at afprøve elevers it-hjælpemidler inden årets prøver

Det er skolens ansvar at afprøve om it-udstyret virker, når elever skal aflægge prøve på særlige vilkår. Undervisningsministeriet har lavet en onlineguide, som faglærere kan gå frem efter. Det er vigtigt at gennemgå guiden med hver enkelt elev.

2   19

2017: Mange lærere har aldrig været på it-kurser

Hvis ikke læreren selv er usædvanligt godt kørende it-mæssigt og har en god vejleder til at støtte i it-projekter, så drukner it i skolehverdagen. Det er erfaringen på Lindevangskolen på Frederiksberg. Derfor puffer vejlederne til matematiklærerne.

9   4

Første evaluering af reformens læringsmålsstyring: Lærerne sætter mål

En evaluering gennemført bare et halvt år efter indførelsen af de nye Fælles Mål viser, at lærerne har taget målene til sig. 'Tegn på læring’ giver udfordringer - måske fordi man nogle steder har en for instrumentel tilgang, mener en af forskerne.

0   15

Kasper Salling Andersen

Ellebækskolen i Næstved, underviser i idræt, matematik, samfundsfag (mellemtrin og udskoling). Undervist i et år.

0   11

Jes Kristian Larsen

Munkekærskolen i Solrød, underviser i matematik, biologi, geografi (udskoling). Undervist i otte år.