DLF 150 år

Nogle lærerkredse fejrer jubilæet med et grillarrangement for medlemmerne til sommer.

Lærerforeningen fylder rundt: Sådan skal det fejres

Lærerforeningen har afsat 6 mio. kr. til en række arrangementer i anledningen af 150-året. Til maj udkommer et særtillæg med Folkeskolen.

Publiceret

Til maj fylder Danmarks Lærerforening 150 år. Foreningen har afsat 6 millioner kroner til at fejre jubilæumsåret – lokalt, regionalt og nationalt.

De lokale lærerkredse har fået et beløb til at holde lokale fejringer. Og det er forskelligt, hvordan de vælger at bruge pengene. 

Nogle holder en medlemsfest, for eksempel et grillarrangement til sommer. Andre laver minimuseum med gamle artefakter fra kredsens historie, og langt de fleste har valgt at markere jubilæet på deres generalforsamling.

Lærerforeningens hovedstyrelse har besluttet også at bruge jubilæet til at sætte fokus på lærerprofessionen. Det sker blandt andet i form af kampagner på de sociale medier, der hylder lærerne og den forskel, de gør for samfundet og enkeltpersoner, og læreruddannelsen vil også blive promoveret.

Lærerprofessionen på dagsordenen

Der vil blive afholdt en række regionale dialogmøder under navnet ’Skoleforum 2024’, hvis formål bliver at sætte fokus på læreren i skolen og i samfundet og på, hvordan lærerrollen har udviklet sig over tid. 

Et andet tema bliver, hvordan lærerrollen ser ud i dag, og hvordan professionen og samfundet ønsker, at lærerrollen skal udvikle sig. På møderne skal scenen i høj grad overlades til lærere, som vil fortælle om deres erfaringer og bestræbelser på at være den lærer, de drømmer om. 

Forventningen er, at omkring 100 skal deltage i hvert af de regionale arrangementer. Både hovedstyrelsesmedlemmer, kredsrepræsentanter, skoleledere, skolechefer, lokalpolitikere, folketingsmedlemmer fra området og andre interessenter forventes at deltage.

Desuden vil der i forbindelse med årets kongres i København til oktober være en fejring af jubilæet, hvor temaet om læreren i skolen og i samfundet løftes ind på den nationalpolitiske scene med fokus på, hvordan man politisk kan understøtte lærerrollen, professionsidealet og samspillet mellem lærerne, politikerne, forældrene og offentligheden om den gode skole og med toneangivende debattører som oplægsholdere.

Arrangement skal udgøre rammen for en afsluttende fejring af jubilæumsåret med festtaler, underholdende indslag og reception for de inviterede, som kommer til at omfatte undervisningsministeren, politiske ordførere, repræsentanter fra KL, Skolelederforeningen, LL, Skole og Forældre, BUPL, Danske Professionshøjskoler med flere.

Den 23. maj udkommer Fagbladet Folkeskolen med et særtillæg, hvor vi også sætter fokus på lærerens og professionens rolle og udvikling, siden lærerne organiserede sig for 150 år siden. Særtillægget udgives med støtte fra DLF.