Gitte Mailand Jensen – hovedstyrelsesmedlem og formand for fraktion 4 – aflagde sin første beretning på årsmødet i fraktion 4 i denne uge.

Årsmøde i fraktion 4: Pensionerede lærere skal overenskomstdækkes, når de arbejder

Onsdag og torsdag i denne uge var der årsmøde i fraktion 4 – pensionisterne i DLF. Årsmødet ønsker en overenskomst for pensionerede lærere i arbejde, at de populære seniorkurser udvides med endnu et kursus, og at fraktion 4 skal involveres i tilblivelsen af kurserne.

Publiceret Senest opdateret

”Er det bedre at ansætte en 4.g’er end en uddannet – men pensioneret - lærer?” 

Sådan lød det blandt andet i et forslag stillet af Pensionistforum i Hovedstaden Vest til det netop afholdte årsmøde for fraktion 4 – pensionisterne i DLF. 

Med en henvisning til Folkeskolelovens §28 om, at man for at kunne varetage undervisningen i folkeskolen skal være uddannet lærer, koblet på den aktuelle virkelighed, hvor rigtig mange uuddannede underviser i netop folkeskolen, satte tidligere hovedstyrelsesmedlem og kredsformand Flemming Elbye Ernst gang i debatten om ansættelse i folkeskolen som pensioneret lærer. 

For i dag er pensionerede lærere, der arbejder i folkeskolen ikke dækket af en overenskomst. Der skal laves individuelle aftaler, som er meget forskellige, og i mange kommuner ønsker man slet ikke at ansætte pensionerede lærere. 

”Det er pinligt med den nedvurdering af vores fag, at kommunerne af økonomiske grunde foretrækker ikkeuddannede”, lød det fra Stine Preston fra Vejle Lærerkreds. 

De 10 kongresdelegerede

Doris Stengaard Villumsen, Aalborg Lærerforening.
Erik Eriksen Jessen, Kolding Lærerkreds. Grethe Funch Pedersen, Odsherreds Lærerkreds.
Jane Vagner Pedersen, Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg. Jens Jakob Skovmand, Hillerød Lærerkreds.
Jette Sulsbrück, Herlev Lærerforening. Lars Storgaard Andersen, Esbjerg Lærerforening.
Lisbeth Helweg Strachan, Gladsaxe Lærerforening.
Preben Huus, Fjordkredsen Ringkøbing-Skjern.
Birgitte Fausing, Skanderborg-Odder Lærerkreds.

De 10 kongresdelegerede for fraktion 4 er valgt for perioden 1. april 2024 til 31. marts 2026.

"Det handler ikke kun om kroner og øre. Det handler også om arbejdsmiljø, når der kommer kvalificerede kræfter ind, og det handler om ordentlige vilkår for pensionerede medlemmer af DLF”, sagde Gitte Mailand Jensen, nyvalgt hovedstyrelsesmedlem og formand for fraktion 4. 

Debatten endte med en udtalelse om, at årsmødet opfordrer Danmarks Lærerforening til at arbejde for en overenskomst for arbejdet i folkeskolen for pensionerede lærere. 

Udtalelse om overenskomst for pensionerede lærere

Årsmødet i fraktion 4 vedtog denne udtalelse adresseret til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse:

”Årsmødet i fraktion 4 opfordrer til, at DLF arbejder for, at der indgås en overenskomst for arbejdet i folkeskolen for pensionerede lærere. Virkeligheden lige nu er, at mulighederne og forholdene for ansættelse i folkeskolen som pensioneret lærer er meget forskellig fra kommune til kommune. Nogle kommuner vil slet ikke ansætte pensionerede lærere, mens de lønmæssige ansættelsesforhold kan svinge fra kommune til kommune. I en tid med lærermangel vil en overenskomst for pensionerede lærere og en fælles forståelse med KL om muligheden for at ansætte disse kunne løse lidt af problemet".

Fremadrettet beretning 

Årsmødet onsdag og torsdag i denne uge blev traditionen tro afholdt på Storebælt Sinatur Hotel & Konference i Nyborg. I år med lidt mere spænding end normalt efter det første kampvalg i 20 år om fraktion 4’s ene plads i hovedstyrelsen. 

Her vandt Gitte Mailand Jensen fra Odense med en markant sejr over Palle Dons-Heltoft fra Sønderborg, og dermed afløste Gitte Mailand Jensen den 1. januar Jørn Kokkendorff i hovedstyrelsen. 

"Jeg er stadig meget ydmyg over opgaven, jeg havde slet ikke set det komme, men jeg skal gøre det allerbedste for at følge op på Jørns arbejde”, sagde Gitte Mailand Jensen i sin første beretning på årsmødets første dag. 

Med den korte tid som hovedstyrelsesmedlem for fraktion 4 var beretningen fremadrettet med fokus på blandt andet udvikling af fraktion 4, mikrohandlinger og kommunikation. 

Gitte Mailand Jensen talte blandt andet om en landsdækkende vejledning for pensionister, møder for seniorer i faglig klub ude på arbejdspladserne og invitation til seniorer til arrangementer i fraktion 4. 

Hun understregede flere gange, at der var tale om et oplæg. Da hun som hovedstyrelsesmedlem for fraktion 4 naturligvis arbejder for det, årsmødet beslutter.

Fraktion 4

Som pensioneret lærer bliver man automatisk medlem af Danmarks Lærerforenings fraktion 4, medmindre man aktivt melder sig ud.
Det koster et reduceret kontingent på omkring en tredjedel. Pr. 1. januar 2021 bortfaldt den hidtidige 75-års-regel, og man bliver fremover kontingentfri 12 år efter pensionsalderen.
Som medlem af fraktion 4 kan man få råd, vejledning og diverse fordele, påvirke debat og holdninger i ens lokale kreds og på landsplan, blive valgt som kongresdelegeret, årsmødedeltager og deltage i arrangementer lokalt, nationalt og på nordisk plan.
Fraktion 4 har ingen bestyrelse, men et hovedstyrelsesmedlem og 10 delegerede til DLF’s kongres samt 44 valgte årsmødedeltagere.

Brug for et femte seniorkursus 

Efter beretningen blev de populære seniorkurser drøftet. I dag tilbyder DLF fire seniorkurser med plads til i alt 320 personer. Søgningen er dog langt større. I 2023 søgte omkring 1.600, fortalte Lars Storgaard Andersen, kongresdelegeret fra Esbjerg Lærerforening. 

Der var stor enighed på årsmødet om, at seniorkurserne er både fremragende og en tydelig vare på hylden i forhold til fastholdelse af pensionerede medlemmer, men der er brug for et femte kursus, ligesom der tidligere har været. 

Derfor endte årsmødet med at lave en udtalelse om, at de ønsker et femte seniorkursus, da ”seniorkurserne er en primær aktivitet med høj værdi for fraktion 4-medlemmer, med stigende efterspørgsel og med en meget høj tilfredshed”. 

Yderligere var der stor frustration over, at ingen fra fraktion 4 er med i tilblivelsen af seniorkurserne. 

”Da kurserne kom ud i december, var kurset med politik på Frederiksdal pludselig væk. Så nu er der to emner tilbage – og kun på Gl. Avernæs og Skarrildhus. Her vil det være relevant, at fraktion 4 får mulighed for at være mere aktiv i tilblivelsen af kurser – måske med Gitte og et par kongresdelegerede”, sagde Lars Storgaard Andersen. 

Også det var der bred opbakning til på årsmødet. 

Fraktion 4 skal med på medlemsmøder 

Medlemschef fra Lærernes Pension, Morten Jensen samt Tina Funch Bjerregaard, konsulent i forhandlingsafdelingen i DLF var også på besøg og talte om henholdsvis overenskomstpension og tjenestemandspension. 

Spørgelysten var stor, og flere talte ind i det dalende medlemstal blandt de pensionerede lærere, og hvilke budskaber foreningens kommende pensionister får fra blandt andet deres pensionsselskab. 

”Min drøm er, at man kunne koble en repræsentant fra fraktion 4 på, når I hos Lærernes Pension holder jeres medlemsmøder”, sagde Jens Jakob Skovmand, kongresdelegeret fra Hillerød Lærerkreds. 

Morten Jensen sprang til, og der blev lavet en konkret aftale på mødet om, at fraktion 4 fremover får plads på medlemsmøderne, som Lærernes Pension holder for seniorer i folkeskolen. 

”Vi holder cirka 16 medlemsmøder om året rundt i landet, og her vil vi meget gerne have en med fra fraktion 4”, sagde Morten Jensen. 

Valg af kongresdelegerede 

Årsmødet bød også på orientering fra Thomas Andreasen, formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i DLF, samt debat om fem forslag fra Det Forpligtende Kredssamarbejde – FKS – i Nordsjælland. 

Om alt fra strategi for rekruttering og fastholdelse af medlemmer til regulering af folkepension og evaluering af den såkaldte kattelem, hvor udmeldte medlemmer ved pensionering, i to år kan genindmelde sig uden omkostninger. 

Derudover var der som altid god mad og socialt samvær. 

På andendagen af årsmødet var der valg af kongresdelegerede for de næste to år for fraktion 4. Et fredsvalg med 10 opstillede kandidater til fraktion 4’s 10 pladser. De 10 kongresdelegerede repræsenterer sammen med fraktion 4’s hovedstyrelsesmedlem de omkring 18.000 pensionerede medlemmer af Danmarks Lærerforening på kongressen. 

Ud over de 10 kongresdelegerede skulle der vælges en repræsentant til såvel hovedbestyrelse som forbundsudvalg til Faglige Seniorer. Her fik hovedstyrelsesmedlem Gitte Mailand Jensen følgeskab af henholdsvis Doris Stengaard Villumsen og Grethe Funch Pedersen på de to poster.

Et stærkere vi 

Efter valghandlingen kunne Gitte Mailand Jensen takke af for et godt årsmøde. 

”Tak for nogle rigtig gode dage. Det er ingen hemmelighed, at jeg i flere nætter har ligget vågen og holdt årsmøde, men ingen af dem gik som dette årsmøde. Tusind tak for et godt årsmøde. Jeg går herfra med følelse af, at vi er et stærkere vi”, sagde hun blandt andet. 

På fraktion 4’s årsmøde kan der maksimalt deltage 55 personer; fraktionens hovedstyrelsesmedlem, fraktionens 10 kongresdelegerede og 44 årsmødedeltagere, hvor der vælges fire deltagere i hver af de 11 forpligtende kredssamarbejder.