Elever i teltet Bølgende Rum som 5. årgang har lavet sammen med to tekstilkunstnere. 5. klasserne har blandt andet testet, hvor modstandsdygtigt materialerne skal være for at kunne holde til børn, der leger – det skal være ret slidstærkt, viser forsøgene.
Elever i teltet Bølgende Rum som 5. årgang har lavet sammen med to tekstilkunstnere. 5. klasserne har blandt andet testet, hvor modstandsdygtigt materialerne skal være for at kunne holde til børn, der leger – det skal være ret slidstærkt, viser forsøgene.

Eleverne fra 5. klasse har sammen med ægte kunstnere skabt kunstværker til skolen

På Kærbyskolen har 5. årgang ideudviklet, testet og skabt fem kunstværker til skolen sammen med professionelle kunstnere. For skolen blev pludselig kontaktet af Kunstfonden, som spurgte, om de ville være med i et projekt. 

Publiceret

I skolegården på Kærbyskolen i Aalborg hænger en række knaldrøde gennemsigtige stoffer, som eleverne i frikvartererne løber rundt og leger imellem.

Er der tur på skemaet, kan børnene smutte ind under tusindbensteltet og samlet marchere på udflugt i lokalområdet. Og hvis der brug for en stille stund i 5. klasse, hænger der tynde, gule stoffer fra loftet, som eleverne kan trække for og derved skærme sig fra resten af klassen.

De tre telte, som de kaldes på Kærbyskolen, blev skabt sidste år af tekstilkunsterne Cecilie Bendixen og Laura Baruël sammen med eleverne på 5. årgang.

”Det har været et helt vildt spændende forløb”, siger håndværk- og designlærer Mette-Marie Høy Abildgaard. Hun har sammen med sin kollega Gudrun Stefansson været med i projektet.

”Det lærte os også rigtig meget. Cecilie og Laura turde sætte børnene i gang med teknikker, som jeg nok ville have ventet med, til de blev ældre. Blandt andet arbejdede de med bivoks og varmepresser for at gøre stoffet vandtæt”. 

En prototype lavet af 5. årgang. Til højre kan du se det endelige produkt af teltet i 5. klasse. Ideen med teltet er, at eleverne kan trække det for, hvis de har brug for at fordybe sig i undervisningen.
En prototype lavet af 5. årgang. Til højre kan du se det endelige produkt af teltet i 5. klasse. Ideen med teltet er, at eleverne kan trække det for, hvis de har brug for at fordybe sig i undervisningen.
Det er ikke altid, at alle elever har været med til at udvikle teltene. Derfor har Gudrun Stefansson og Mette-Marie Høy Abildgaard kørt danskforløb, hvor eleverne har lavet interviews og skrevet små reportager omkring projektet.
Det er ikke altid, at alle elever har været med til at udvikle teltene. Derfor har Gudrun Stefansson og Mette-Marie Høy Abildgaard kørt danskforløb, hvor eleverne har lavet interviews og skrevet små reportager omkring projektet.

Elever og lærere valgte kunsterne 

Mens eleverne har taget de tre telte i brug, er Cecilie Bendixen og Laura Baruël i gang med at lave de to sidste telte færdige i deres værksted på Møn. 

Planen er, at kunstnerne afleverer et af teltene i december og det sidste telt i starten af det nye år.

Mere om projektet


Som noget helt nyt har Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design valgt at samarbejde med Huskunstnerudvalget.  


Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design har blandt andet til opgave at indkøbe kunst- og designværker. Men denne her gang har de valgt, at værket skal skabes specifikt til Kærbyskolen, og at eleverne i den sammenhæng skal opleve at være medskabere af værkerne gennem et Huskunstnerforløb. Også selvom det er kunsterne, der i sidste ende beslutter, hvordan værkerne ender med at se ud.  


Der er i alt afsat 525.000 kr. fra de to udvalg til forløbet og fem værker. Projektet har været i gang siden 2022 og er næsten afsluttet.

Da det er et pilotprojekt, er det pt. ikke muligt for andre skoler at indgå det samme slags samarbejde under Statens Kunstfond.

Skoler kan dog altid få støtte til at få en kunstner på besøg gennem Huskunstnerordningen

Skoler og andre institutioner med offentlig adgang opfordres ligeledes til at søge ordningen Lån af Kunst

Teltene og samarbejdet mellem Kærbyskolen og tekstilkunsterne er et pilotprojekt under  Statens Kunstfond. 

Her har legatudvalget for Kunsthåndværk og Design, der blandt andet har til opgave at indkøbe nye værker, som noget nyt valgt at samarbejde med Huskunstnerudvalget, der giver midler til at få kunstnere ud på skolerne. 

Kærbyskolen søgte ikke selv om at blive en del af projektet, men blev kontaktet af Kunstfonden, der havde bemærket, at de havde meget få ansøgere fra skoler i Nordjylland, fortæller Gudrun Stefansson, der underviser i billedkunst og håndværk og design.

”Statens Kunstfond ledte efter en skole, der ville være en del af deres pilotprojekt. Vi blev valgt, fordi vi har en musisk kreativ profil", siger hun. 

Forløbet startede med, at repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne på 5. årgang satte sig ned og kiggede på de forskellige kunstnere, der havde tilbudt at samarbejde med skolen.

Her var der stor enighed om at vælge tekstilkunster Cecilie Bendixen, der senere fik Laura Baruël med i projektet.

”Vi valgte Cecilie ud fra, at hun havde erfaringer med at arbejde med børn og at skabe nye rum i allerede eksisterende rum. Vores elever var også meget fascineret af hendes telte”, siger Gudrun Stefansson.

Eleverne var faktisk så begejstret, at de havde svært ved at vælge mellem de fem telte, der var præsenteret i udkastet til kunstprojektet, fortæller hun.

”Derfor blev de overordentlig glade, da de fik at vide, at alle fem telte skulle sættes op”. 

Tusindbensteltet på tur. Om vinteren er det pakket væk, men om sommeren kan eleverne starte deres udflugt på en lidt alternativ måde. Alle teltene er lavet sådan, at de kan foldes sammen, hvilket passer godt til virkeligheden på skolen, siger Gudrun Stefansson. ”Hvis vi havde fem faste konstruktioner, ville det begrænse os. Det er også spændende at se børnenes reaktion, når vi tager teltene frem igen”.
Tusindbensteltet på tur. Om vinteren er det pakket væk, men om sommeren kan eleverne starte deres udflugt på en lidt alternativ måde. Alle teltene er lavet sådan, at de kan foldes sammen, hvilket passer godt til virkeligheden på skolen, siger Gudrun Stefansson. ”Hvis vi havde fem faste konstruktioner, ville det begrænse os. Det er også spændende at se børnenes reaktion, når vi tager teltene frem igen”.

Mere proces og mindre produkt

Cecilie Bendixen og Laura Baruël besøgte skolen et par gange, inden de for alvor gik i gang med at arbejde med eleverne efter sommerferien.

Her besøgte de Kærbyskolen to dage om ugen i fem uger. Med sig havde de forskellige værktøjer, materialer og tekstiler, der kunne bruges til at eksperimentere med teltet. Hver uge arbejde eleverne og kunsterne på et nyt telt.

”Vi har hele tiden italesat for børnene, at det ikke nødvendigvis var deres ide, der endte med at blive valgt. De har skulle forholde sig til processen og ikke det færdige produkt. For nogle har det været en udfordring, men de fleste har været meget begejstret. Deres fantasi og ideer har fået frit løb”, siger Mette-Marie Høy Abildgaard.

”Det har også fået os til at snakke om vores egen undervisning. I de kreative fag handler det ofte om at få et produkt med hjem. Det kunne være spændende at undervise mere efter, at eleverne skal lære at være i en kreativ proces sammen”.

Som et redskab i ideudviklingen af teltene har eleverne været igennem et hav af kreative opgaver og afprøvet en masse forskellige teknikker. 

De har blandt andet gået rundt på skolen og registeret skolens farver, kigget i stereolupper for at se nærmere på naturens mønstre og lært forskellige foldeteknikker.

”Vi har i evalueringen nævnt for til Statens Kunstfond, at Huskunstnerordningen kombineret med muligheden for stedspecifikke værker er en rigtig god ordning som skole. Det har været enormt stort for børnene at se kunsterne bringe nogle af deres ideer til live”, siger Gudrun Stefansson.

”Og så er de kommet tæt på, hvad det vil sige at arbejde som kunster. Det er blevet en karrierevej, som er blevet mere håndgribelig og tilgængelig for dem”.

Mød kunstnerne


Cecilie Bendixen (højre) og Laura Baruël (venstre) er begge tekstilkunstnere. Cecilie er uddannet arkitekt og Laura designer. Sammen med eleverne har de udformet og skabt de fem telte.


”Vi valgte at arbejde med telte og tekstiler, fordi det skaber en masse unikke muligheder. Det er et fleksibelt materiale og en ret simpel måde at skabe nye rum i rummene”, fortæller Cecilie Bendixen.

Begge kunstnere har været utrolig glade for samarbejdet med Kærbyskolen og muligheden for at samarbejde med eleverne.

”Hvis vi kun havde gået på værkstedet, var vi endt med nogle helt andre telte. I klasseværelset har eleverne fortalt, at de ønskede sig mere fordybelse, og udenfor har vi kunne observere, hvordan eleverne bevæger sig i rummet”, siger Laura Baruël.

De sidste to telte, der mangler at blive færdige til Kærbyskolen, er vandteltet, der skal fungere som rumlig struktur til leg og oplevelser af vand, ved det naturområde, skolen ofte besøger. Det sidste telt skal være et grupperum på et af skolens fællesarealer.

Powered by Labrador CMS