Det østjyske sommer H&D-stævne 2024

Fredag d.21. juni 2024 kl.12:00 - 21:00 og lørdag d. 22. juni 2024 kl. 08:00-14:30 på Østervangskolen i Hadsten - nordvest for Aarhus

”Få meget ud af lidt - Et didaktisk mål i H&D” 

Det er med stor fornøjelse, at din faglige H&D-forening for syvende gang kan invitere dig og dit fagteam til det store Østjyske Sommer H&D-lærerstævne med over 100 andre kollegaer og studerende fra hele landet. 

Stævnetemaet ”Få meget ud af lidt - Et didaktisk mål i H&D” er overordnet for alle 9 arbejdende workshops, og lægger sig ikke kun op ad H&D-fagets målsætning om bæredygtighed og forståelse for ressourcer, med fokus på genbrug og ”fra rest til produkt”, men spænder bredt i udlægning. Således vil der under temaet også dykkes dybt i; materialernes magi via materialeafprøvninger, eksperimentel design via modelarbejde samt fordybelsesprocesser i gedigne materialer. 

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

I alle workshops vil der være opgaver, som man kan tage med direkte ud i skolen, både til mellemtrinnet og valgfaget. 

Stævnet vil blive indledt med et oplæg over temaet - hvilket også gælder for den ekstra workshop; ”Ny i H&D-valgfaget - årsplaner og prøven” - følg med på; www.håndværkogdesign.dk  

Orienter dig i de 9 workshopmuligheder, og vælg to i prioriteret rækkefølge ved tilmelding, men vær opmærksom på, at der kun arbejdes i en workshop over begge stævnedage. Tøv ikke med snarlig tilmelding da tilmelding sker efter ”først til mølle-princip” på de begrænsede pladser i de enkelte workshops. 

Fakta: 

Pris: 1.500,- kr. Medlemmer: kr. 1.100,- kr. Studerende medlemmer: 250,- kr. - inkl. fortæring og for 100 kr. grundmaterialer - Evt. ekstra materialer afregnes efter forbrug til de enkelte instruktører. 

Tid: Fredag den 21. juni 2024 kl. 12.00 - 21.00 og lørdag den 22. juni 2024 kl. 8.00 - 14.30 

Sted: Østervangskolen; Hammelvej 9, 8370 Hadsten. 

Overnatning er ikke med i prisen. Dog er gratis overnatning mulig på feltvis i klasselokale eller i eget telt/campingvogn efter aftale. Der kan anvises BB/hostel/hotel på egen regning ved forespørgsel. 

Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 15. maj 2024 via: www.håndværkogdesign.dk 

Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling: Anette Juhler - juhleranette@gmail.com 

Spørgsmål vedr. sommerstævnet i øvrigt: Wisti Pedersen: 23677000 - wp@foraeldreskolen.dk

Information om workshops